You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Current »

 

 

http://40years.issn.org/ http://40years.issn.org/        
Uudet palveluiden asiakaswikit julkaistu
Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit. Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.…
Uudistunut ISSN Portal -tietokanta on avattu. Portaalia edelleen kehitetään, joten kaikki toiminnot eivät ole vielä käytössä. https://portal.issn.org https://portal.issn.org

  • No labels