Datakatalogi on Kansalliskirjaston palvelu joka tarjoaa tietoa ja väylät kaikkeen Kansalliskirjaston tuottamaan tai ylläpitämään dataan, ja ohjeita niiden ymmärtämiseen.

Linjauksia

 • Datakatalogin kieli on englanti, koska aineiston hyödyntäjäyhteisö on kansainvälinen.
 • Datakatalogi kuuluu osaksi datasivustoa, jonka verkko-osoite on data.nationallibrary.fi (tai jos ei onnistu, niin data.kansalliskirjasto.fi)
 • Nimi: Data Catalog of the National Library of Finland. /Datahub of NLF / National Library of Finland Open Access Hub tms.
 • Keskeistä dataa tullaan luetteloimaan myös avoindata.fi:hin (suomeksi kuvattuna) ja Datahubiin (englanniksi kuvattuna).
  • Samoja tietoja joudutaan ylläpitämään osin päällekkäin, mutta nämä palvelut täydentävät toisiaan ja niihin tuotetut kuvaukset myös pyritään mahdollisuuksien mukaan linkittämään toisiinsa.

Datakatalogi-asiakaswikin päätason sivut (mukaillen/soveltaen aswi-pohjaa):

 • About
 • News
 • Data sets
 • APIs
 • Contact information

(Tarvitaankohan näiden lisäksi myös ohjeistusta, esim. FAQ?)

 

Data sets -osio esitetään niin että jokaisella tietovarannolla on oma korttinsa, jonka kautta tarjotaan tiedot sisällöistä ja käyttötavoista (rajapinnat, formaatit, lisenssit jne.).

Esimerkkejä data set -tietokorteista

APIs-sivulla on vastaavat kortit rajapinnoista (koska usemammasta siältökortista voi linkata samaan rajapintadokumentaatioon).

Esimerkkejä API-tietokorteista

Täällä on varsinainen taulukko jonka jokaisesta rivistä tuotetaan oma tietokortti: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nmV3VBPl_6zgZs9WKv7ldmhglpE43ZhedykC2VWvSGY/edit#gid=0

Tästä alaspäin hajanaisia muistiinpanoja, jotka eivät välttämättä enää ole relevantteja

-------------

 

Very short introduction

... what is this? Lots of data.

The data catalog provides free and open access to the data in all NLF sevices.

Datasets

 

1) Metadata

Fennica - The National Biliography

 • Datasetin sisältökuvaus kolmella kielellä
 • Linkki dataan, RDF
 • Linkit  & ohjeet poimintaluettelointiin?
 • Linkit & ohjeet Finna APIin?

 

Esimerkki, ajatuksia esittämistavasta; jokaisesta datatsetistä tehdään oma korttinsa samalla formaatilla, kortit esitetään allekkain.

 

Fennica - kansallisbibliografia 
Lyhyt tiivistelmä kuvauksista jne. Loremin ipsum dolor
sit amet diiba daaba.
Linkki tarkkaan kuvaukseen.
Muut Linkit- buttonit:  | RDF |  marc? | Z39.50 | SRU
License: CC0
Size
Päivitystahti
Riippuvuudet ja sisäiset ristiinviittaukset: Fennica sisältyy Finnaan jne.
Tarvitaanko asiasanoitusta tai muuta luokittelua?
Linkki myös käyttöliittymään
tähdet ****

 

Finto

 

Finna

 

Viola

 • Tietovarannon sisältökuvaus
 • Linkit  & ohjeet poimintaluettelointiin
 • Linkit & ohjeet Finna APIin
 • Voidaanko antaa aikataulutietoa koska RDF:äys tulee?

 

Arto

 

 

2) Digital Documents

Tutkissa on ryhmitelty Dorian digitoidut aineistot aineistotyypeittän eri ryhmiin, mutta ne hajaantuvat Doriassa eri paikkoihin. Pitääkin vielä selvittää voidaanko tällaiset datasetit esittää kokonaisuutena. Jos ei voida pitää päättää esitetäänkö aineistot useina paloina, vai esitetäänkö teknisestä näkökulmasta kokonaisempia palasia. kts. excel dorian_aineistot_jakelu.xlsx

 • Kirjat
 • Kartat
 • pienpainatteet
 • käsikirjoitukset
 • äänitteet
 • kuvat
 • kokoelmaluettelot
 • arkistot

 

 

Newspapers and Journals

Linkit Miikelin rajantopintoihin & ohjeisiin. Linkit KORP:iin jossa datasettejä?

 

Fragmenta Membranea

 

Fenno-Ugrica

 

3) Dasets within NLF with limited acces

Tarjotaan luettelo kaikista muistakin olellisista tietovarannositamme, Kustakin Lyhyt kuvaus ja miten aineistoa voi tutkia. Lupakäytännöt, yhteystiedot tms.

 • Verkkoarkisto
 • Varia (e-vapaakappaleet, tekijänoikeudenalaiset aineistot)

PÄÄTÖSASIA: sijoitetaanko rajatunkäytön setit muiden sekaan vai esitetäänkö erikseen? Päätettiin että muiden sekaan.

Format and Interface descriptions

Tehdäänkö formaateille oma välilehti/alasivu? Myös formaateille voisi tehdä oman korttinsa.

 

Dublin Core ohjeet: linkki asikaswikiin - tosin nää on sit suomeksi https://www.kiwi.fi/display/DublinCore

Dorian rajapintaohjeet  Julkaisuarkistopalvelut asiakaswikissä. Soveltuuko sellaisenaan? Rajapinnat ja muut järjestelmät

 

 

 

 

 

 • No labels

2 Comments

 1. Finna API -linkit kannattaisi varmaan osoittaa tänne: api.finna.fi eli Swaggeriin, jossa on formaali kuvaus rajapinnasta. Noita kiwi-sivuja ei välttämättä enää ylläpidetä.