TIETEELLISIÄ LEHTIÄ KUTSUTAAN MUKAAN KOTILAVA-HANKKEESEEN

Olisiko oman seuranne julkaisu halukas lähtemään Kotilava-lehdeksi?

Kotilava-hankkeessa hahmoteltua rahoitusmallia esiteltiin loppukeväällä konsortion rahoittajiksi ajatelluille tahoille. Huhtikuun lopussa malli oli esillä Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiossa (AMKIT), ja toukokuun puolessa välissä mallia esiteltiin yliopistojen rehtoreille Suomen yliopistot UNIFI ry:n kokouksessa.

Molemmissa joukoissa malliin suhtauduttiin hyvin myönteisesti. UNIFI:ssa toivottiin jo, että mukaan saataisiin mahdollisimman monta lehteä mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Rahoitusmallin on ajateltu etenevän vaiheittain niin, että vuoden 2018 alussa mukana olisi 30 kotimaista tiedejulkaisua. Rahoitusmallia on alusta alkaen ollut luomassa 11 lehden joukko, minkä lisäksi nyt tarvittaisiin siis parikymmentä julkaisua lisää. Olisiko oman seuranne julkaisu halukas lähtemään Kotilava-lehdeksi?

Nyt olemassa olevaa ja rahoittajiakin innostanutta mallia ei olisi olemassa ilman alusta asti mukana ollutta 11 lehden joukkoa. Niille esitämme kiitokset rohkeudesta, avoimesta mielestä ja panostuksesta. Työ yhteisen asian puolesta jatkuu tiiviisti edelleen.

Kotilavan konsortiohahmotelmassa lehtien keskeisimmät tulonlähteet olisivat konsortiorahoitus, valtionapu ja seuran tuki. Mallissa valtionapu siis täydentää edelleen lehden tuloja: sillä voidaan rahoittaa muuta sisältöä ja/tai konsortion ulkopuolelta tulevien kirjoittajien artikkeleita. Valtionapu ja konsortiorahoitus kattavat välittömästi avoimen lehden toimittamisen ja tuottamisen. Niin halutessaan seura voi julkaista rinnakkaista painettua lehteä, mutta painatus ja jakelu rahoitetaan erikseen jäsen- tai tilaajamaksuilla.

Kotilava-konsortioon tulevilta lehdiltä edellytetään, että

  • Konsortiorahoitusta saavan lehden kaikki julkaistava sisältö on kokonaan, välittömästi ja pysyvästi avointa. Painetun version julkaiseminen ja myynti on mahdollista.
  • Lehden sisällöstä keskeinen osuus koostuu vertaisarvioiduista artikkeleista. Tämä on dokumentoitava vertaisarviointitunnuksella tai muulla yleisesti tunnistettavalla tavalla.
  • Lehti ei peri kirjoittaja- tai sivumaksuja konsortion rahoittajiin kuuluvilta organisaatioilta.
  • Lehti hakee rekisteröintiä DOAJ:iin. Esimerkiksi Journal.fi-palvelusta löytyy ohje hakemuksen tekemiseen. https://doaj.org/publishers#pubmem 
  • Julkaistut tekstit on saatettava käyttöön avoimella lisenssillä, joka täyttää DOAJ:n vaatimukset. Metadatan eli artikkelien ja muiden tekstien viitetietojen lisenssin on oltava CC0. Lisensseistä järjestetään koulutusta. http://creativecommons.fi/lisenssit/ 
  • Kirjoittajia ohjataan ottamaan käyttöön Orcid-tunniste, ja sen tulee näkyä artikkeleiden metadatassa. https://www.csc.fi/fi/orcid ja http://orcid.org/ 
  • Sisällöille on haettava DOI-tunniste. Muille kuin Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi-palvelussa oleville lehdille tunnusten hankinta maksaa toimittajasta riippuen 150–300 euroa vuodessa. http://www.doi.org/hb.html 
  • Lehti sallii artikkeliensa rinnakkaistallennuksen ja ilmoittaa politiikkansa Sherpa/Romeo-palveluun.

 TSV:n Journal.fi -palvelu tarjoaa valmiita ratkaisuja kriteerien toteuttamiseksi, mutta lehteä voidaan julkaista myös muualla, jolloin julkaisija vastaa itse kriteerien toteuttamisesta.

Jos Kotilava-rahoitusmalli ei tunnu omalle lehdelle sopivalta, valtionapua voi hakea entiseen tapaan, jolloin se kohdistuu lehden kaikkiin kuluihin, ja tuottoihin vaadittava omakustannusosuus hankitaan tilaustuotoista, jäsenmaksuista tai muilta rahoittajilta.

Kotilavasta kiinnostuneet lehdet voivat ilmoittautua jo nyt Kotilava-hankkeen tietoasiantuntija Riitta Koikkalaiselle (riitta.koikkalainen@helsinki.fi), ja hän vastaa mielellään myös mahdollisiin kysymyksiin – ja ottaa vastaan kehitysideoita!  

Lisätietoa saa syksyn julkaisuavustusinfossa, joka pidetään 25.8.2017 Tieteiden talolla.  Tämän jälkeen päätös konsortioon liittymisestä on tehtävä aika nopeasti, sillä tarkoitus on saada rahoitusmalli toimimaan jo vuoden 2018 alusta alkaen.

Käynnistäkää siis keskustelu seuroissanne jo kesän aikana!

http://kotilava.fi/,

https://twitter.com/kotilava

  • No labels