Kuvailtavan aineiston lajityyppi/muotoMilloin lajityyppi/muoto tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston lajityyppi/muoto tallennetaan, mikäli sitä pidetään aineiston löytyvyyden tai valinnan kannalta hyödyllisenä. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee, että fiktionaineistossa lajityyppi/muoto tallennetaan kuitenkin aina.


Missä muodossa aineiston lajityyppi/muoto tallennetaan?

Lajityyppi/muoto tallennetaan

(1) koodimuodossa Lisäinformaatiokoodit-kenttään sekä fiktioaineistossa aina ja muussa aineistossa tarvittaessa

(2) kontrolloidun asiasanaston lajityyppiä/muotoa kuvaavalla asiasanalla ja/tai

(3) luokituksella (esimerkiksi "83.2" suomenkielistä näytelmää tarkoittavana luokkana YKL-luokituksessa).

Suomenkieliset lajityyppi-/muototermit otetaan Suomalaisesta lajityyppi- ja muotosanastosta, jonka sanastotunnus on "slm/fin".

Ruotsinkieliset lajityyppi-/muototermit otetaan Finländsk genre- och formlistasta, jonka sanastotunnus on "slm/swe".

Huomaa: Teoksen kieli ei ole lajityyppi-/muototermi, mutta kaunokirjallisuuden osalta tieto kielestä ("englanninkielinen kirjallisuus", "saksankielinen kirjallisuus") tallennetaan tarpeen mukaan omaan paikallistietokantaan sanastotunnuksella "local".


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä kentistä

Kuvailtavan aineiston lajityyppi/muoto voidaan tallentaa seuraaviin Marc 21 -formaatin kenttiin, joista käytettäväksi suositellaan vähintään 008 ja 655:

008 (BK)/24–27282930 3334  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kirjojen osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikoissa 24–27

 • "tiivistelmä, lyhennelmä",
 • "bibliografia",
 • "luettelo, kuvasto",
 • "sanakirja, sanasto",
 • "tietosanakirja, hakuteos",
 • "käsikirja",
 • "artikla, pykälä",
 • "hakemisto, indeksi",
 • "patentti",
 • "diskografia",
 • "laki, säädös",
 • "väitöskirja tai muu opinnäyte",
 • "kirjallisuuskatsaus",
 • "arvostelu",
 • "ohjelmoitu teksti",
 • "filmografia",
 • "henkiö- tai yhteisöhakemisto, matrikkeli, jäsenluettelo",
 • "tilasto",
 • "tekninen raportti",
 • "standardi, tekninen spesifikaatio",
 • "oikeustapauskeskustelu",
 • "tuomioistuinpäätös",
 • "vuosikirja",
 • "sopimus",
 • "eripainos",
 • "kalenteri",
 • "sarjakuva-albumi, sarjakuvaromaani",

merkkipaikassa 28 erilaiset virallisjulkaisut,

merkkipaikassa 29 "kokousjulkaisu",

merkkipaikassa 30 "juhlajulkaisu",

merkkipaikassa 33

 • "tietokirjallisuus",
 • "tarkemmin määrittelemätön kaunokirjallisuus",
 • "näytelmä",
 • "essee",
 • "romaani",
 • "huumori, satiiri jne",
 • "kirje",
 • "novelli" (ml. kertomus, satu),
 • "yhdistelmä" (sisältää kaksi tai useampi kirjallisuuden lajia, esim. kokoomateos, jossa on runoja ja esseitä),
 • "runo",
 • "puhe, esitelmä",
 • "tuntematon"

ja merkkipaikassa 34 "omaelämäkerta, muistelmat", "yhden henkilön elämäkerta", "useampien henkilöiden elämäkertoja").

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat 006/07–101112131617  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin).

008 (CF)/232628  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan elektronisen aineiston osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikassa 23 "verkkoaineisto", "paikalliskäyttöinen tallenne", merkkipaikassa 26 "tietokoneohjelma", "asiakirja", "bibliografia", "kirjasinlaji", "peli", "ääni" ym ja merkkipaikassa 28 erilaiset virallisjulkaisut.

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat  006/060911  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008 (CR)/2122232425–2728  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan jatkuvien julkaisujen osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikassa 21 "päivittyvä tietokanta", "päivittyvä irtolehtijulkaisu", "monografiasarja", "sanomalehti", "aikakauslehti" ja "päivittyvä verkkojulkaisu").

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat 006/0405,  06,  0708–1011  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008 (MP)/25282933–34  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kartta-aineiston osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikassa 25 "yksittäinen kartta", "karttasarja", "jatkuva karttajulkaisu", "karttapallo", "kartasto, atlas", "toisen teoksen erillinen karttaliite", "teokseen sidottu karttaosa", "muu", merkkipaikassa 28 erilaiset virallisjulkaisut, merkkipaikassa 29 ilmiasu ja merkkipaikoissa 33–34 "käsin piirretty kartta", "kalenterikartta", "palapelikartta", "pelikartta", "seinäkartta", "pelikorttikartta", "irolehtikartta", "muu kartta").

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat  006/08111216–17  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008 (MU)/18–1920212324–2930–31 33  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan musiikkiaineiston osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikoissa 18–19 sävellysmuodot ja eräät musiikkityylit, merkkipaikoissa 20 ja 21 nuottijulkaisun julkaisumuoto, merkkipaikassa 23 nuottijulkaisun ilmiasu, merkkipaikoissa 24–29 äänitteen, nuottikäsikirjoituksen tai nuottijulkaisun liiteaineiston lajityyppi/muoto, merkkipaikoissa 30–31 "musiikkiäänite" ja merkkipaikassa 33 "sovitus").

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat  006/01–0203040607–1213–1416  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008 (MX)/23  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan sekalaisen aineiston osalta ilmiasun lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina "mikrofilmi", "mikrokuultokortti", "läpinäkymätön mikrokortti", "verkkoaineisto", "paikalliskäyttöinen elektroninen tallenne", "tavanomainen painojäljenne" ym).

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaava merkkipaikka  006/06  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

008 (VM)/2833  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kentään tallennetaan visuaalisen aineiston osalta lajityyppi/muoto (vaihtoehtoina merkkipaikassa 28 erilaiset virallisjulkaisut ja merkkipaikassa 33 "alkuperäinen taideteos", "moniviestin", "taidejäljennös", "dioraama", "raina", "peli", "kuva", "grafiikka", "tekninen piirustus", "elokuva", "kaavio", "sana- tai kuvakortti", "mikroskoopin preparaatti", "malli", "esine", "dia", "kalvo", "videotallenne", "lelu" ja "muu").

Toissijaisena tallennuspaikkana vastaavat merkkipaikat  006/1116  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

047  Musiikinlajikoodi  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan musiikkiaineiston sisältämien sävellysten sävellysmuotoa tai musiikinlajia ilmaisevat koodit koodiston omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

082  Deweyn luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston lajityyppiä/muotoa ilmaisevat luokitukset luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

380  Teoksen muoto  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston sisältämän teoksen muotoa kuvaava Metatietosanaston termi (Teoksen muoto) erottamaan teos muista samannimisistä teoksista.

650  Kontrolloidun asiasanaston asiasana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston lajityyppiä/muotoa kuvaava asiasana vain niiden sanastojen osalta, joissa se edelleen on auktorisoitu käytettäväksi kyseisessä kentässä (esimerkiksi LCSH:n musiikkiasiasanat niin kauan kuin siirtymävaihe on kesken).

655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston lajityyppiä/muotoa kuvaava kontrolloidun asiasanaston asiasana.

Huomaa: Termiä käytetään, jos se sopii kuvaamaan koko aineistoa tai sisällöllisesti merkittävää osaa siitä (esim. henkilöbibliografiat, diskografiat, teosluettelot ja matrikkelit merkitään lähes aina lajityypiksi/muodoksi). Termiä ei tallenneta 650-kenttään, jos se ei kuvaa aineiston aihetta; lajityypin/muodon ilmaisemiseen käytetään aina 655-kenttää. Jos termi soveltuu kuvaamaan vain pientä osaa aineistosta, se jätetään kokonaan pois.


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät aineiston lajityypin/muodon koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Erik Tawaststjernan elämäkerran Jean Sibelius osa Åren 1904–1914.

008/33  0     (tietokirjallisuus)

008/34  b     (yhden henkilön elämäkerta)

655 _7  |a  elämäkerrat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006

655 _7  |a  biografier  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006

655 _7  |a  Biographies.  |2  lcgft


Holger Harrivirran ohjaama dokumenttilyhytelokuva Jean Sibelius.

008/33  m     (elokuva)

655 _7  |a  dokumenttielokuvat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s432     (elokuvien kuvailussa 655-kentän käyttö on välttämätöntä, koska kiinteämittaisillä kentillä ei voida erotella fiktio- ja muita elokuvia toisistaan)

655 _7  |a  lyhytelokuvat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1171     (sama)

655 _7  |a  dokumentärfilmer  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s432     (sama)

655 _7  |a  kortfilmer  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1171     (sama)

655 _7  |a  Documentary films.  |2  lcgft

655 _7  |a  Short films.  |2  lcgft


Tommi Viljasen pro gradu -tutkielma Suomen kriminaalipolitiikka sotien välisenä aikana eli vuosina 1918–1939.

008/24–27  m     (väitöskirja tai muu opinnäyte)

008/33  0     (tietokirjallisuus)

080 1_  |a  [aiheenmukaiset UDK-luokat]  |x  (043)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

655 _7  |a  pro gradu -tutkielmat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1244

655 _7  |a  pro gradu-avhandlingar  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1244

655 _7  |a  Academic theses.  |2  lcgft     (Kongressin kirjaston muotosanasto ei erittele opinnäytetöitä niiden tuottaman tutkinnon tason perusteella)


Esther Meynellin romaani The Little Chronicle of Magdalena Bach. Aiheena säveltäjä Johann Sebastian Bach (1685–1750), hänen vaimonsa Anna Magdalena Bach (1701–1760) ja heidän perheensä elämä vaimon "itsensä" vuonna 1757 kertomana.

008/33  f     (romaani)

080 1_  |a  820-31  |x  (410)  |x  (092)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  821.111-31  |x  (410)  |x  (092)  |2  2016     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2016)

082 04  |a  823.912  |2  23     (DDC:n luokka "LiteratureEnglish & Old English literatures—English fiction20th century1900-1945")

655 _7  |a  elämäkertaromaanit  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s770

655 _7  |a  englanninkielinen kirjallisuus  |2  local     (käytetään tarpeen mukaan paikallistietokannoissa)

655 _7  |a  kaunokirjallisuus  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s975     (käytetään, mikäli hakujärjestelmä ei kykene hyödyntämään sanaston hierarkiaa) 

655 _7  |a  perheromaanit  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1154

655 _7  |a  biografiska romaner  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s770

655 _7  |a  engelsk litteratur  |2  local     (käytetään tarpeen mukaan paikallistietokannoissa)

655 _7  |a  familjeromaner  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1154

655 _7  |a  skönlitteratur  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s975     (käytetään, mikäli hakujärjestelmä ei kykene hyödyntämään sanaston hierarkiaa)

655 _7  |a  Domestic fiction.  |2  lcgft

655 _7  |a  Fictional autobiographies.  |2  lcgft


Kathy Merlock Jacksonin kirja Walt Disney: a Bio-Bibliography. Aiheena Walt Disneyn henkilöhistoria ja tuotanto sekä häntä käsittelevä kirjallisuus. Sisältää myös filmografian, haastatteluja, luettelon Disneyn saamista palkinnoista yms.

008/24–27  bcq     (sisältää bibliografian, luettelon [palkinnoista ja Disney-teemapuistoista] sekä filmografian)

008/33  0     (tietokirjallisuus)

008/34  b     (yhden henkilön elämäkerta)

080 #_  |a  929:[aiheenmukainen UDK-luokka]  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]     (elämäkerta)

080 #_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]  |x  (01)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]     (bibliografia)

082 00  |a  791.4/3/092  |a  B  |2  20     (DDC:n luokka "Arts & recreation—Sports, games & entertainment—Public performances—Motion pictures, radio, television—Motion pictures—History, geographic treatment, biography—Biography")

655 _7  |a  bibliografiat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s103

655 _7  |a  elämäkerrat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006

655 _7  |a  filmografiat  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1160

655 _7  |a  haastattelut  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s536

655 _7  |a  bibliografier  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s103

655 _7  |a  biografier  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006

655 _7  |a  filmografier  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1160

655 _7  |a  intervjuer  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s536

600 10  |a  Disney, Walt,  |d  1901-1966  |v  Bibliography.

650 #0  |a  Animators  |z  United States  |v  Biography.


Jean-Claude Forestin ja Jacques Tardin Ici même -sarjakuvaromaanin suomennos Sama täällä.

008/24–27  6     (sarjakuva-albumit, sarjakuvaromaanit)

008/33  f     (romaanit)

050 14  |a  PN6747.T38  |b  I26139 1993     (LCC:n luokka "Philology. LinguisticsLiterature (General)Collections of general literature—Comic books, strips, etc.—By region or countryFranceIndividual authors or works—Tardi, Jacques—Separate works. By titleIci mêmeFinnish translation")

080 1_  |a  741.5  |x  =030.133.1  |x  =511.111  |2  2019     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2019)

082 00  |a  741.5/[mahdollinen näkökulmaluokka tms.]  |2  23     (DDC:n luokka "Arts & recreationGraphic arts & decorative arts—Drawing and drawings—Comic books, graphic novels, fotonovelas, cartoons, caricatures, comic strips…")

084 __ |a  85.32  |2  ykl     (YKL:n luokka "Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. KielitiedeSadut. Kuvakirjat. SarjakuvatSarjakuvatSuomenkieliset sarjakuvat")

655 _7  |a  käännökset  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1044

655 _7  |a  sarjakuvaromaanit  |2  slm/fin  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s639

655 _7  |a  grafiska romaner  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s639

655 _7  |a  översättningar  |2  slm/swe  |0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1044

650 #0  |a  Real property  |z  France  |v  Comic books, strips, etc.  |v  Translations into Finnish.

650 #0  |a  Landowners  |z  France  |v  Comic books, strips, etc.  |v  Translations into Finnish.

650 #0  |a  [jne.]  |v  Comic books, strips, etc.  |v  Translations into Finnish.

655 _7  |a  Graphic novels.  |2  lcgft


 • No labels

4 Comments

 1. Sarjakuvat, sadut - 008/33 merkkipaikan arvo?

  008/33 merkipaikan arvo, kun aineisto on sarjakuva tai satukirja (kuvilla ja ilman) - eli mitä tulee 008/33 merkkipaikkaan?

  Esimerkiksi 008/34 =

  • 1 - Kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää)
  • j - Novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat  ('short stories')

  Eli miten sisällönkuvailu tehdään alla olevissa tapauksissa?

  Sarjakuva

  • 008/24-27 = 6 - sarjakuvat
  • 008/33 = ?
  • 655 #7 $a sarjakuvat $2 ysa

  Satukirja ilman kuvitusta

  • 008/33 = ?
  • 655 #7 $a sadut $2 ysa

  Satukirja, joissa kuvitus on pääosassa

  • 008/33 = ?
  • 655 #7 $a sadut $2 ysa
  • 655 #7 $a kuvakirjat $2 ysa
  1. Sarjakuvat: kaikissa 008/24–27 = "6"

   • Sarjakuvaromaani: 008/33 = "f", 655 = "sarjakuvaromaanit |2 ysa"
   • Sarjakuvanovelli: 008/33 = "j", 655 = "novellisarjakuvat |2 ysa"
   • Strippisarjakuva: 008/33 = "j" (jos stripit eivät muodosta jatkumoa tai muodostavat vain sarjakuvaromaania lyhyemmän jatkumon), 655 = "strippisarjakuvat |2 ysa"

    

   Satukirjat: kaikissa 008/33 ="j" (jos Wikipedian määritelmä sadusta kelpaa, kun Marc-ohjeistusta en onnistunut löytämään: A fairy tale is a type of short story - - [https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_tale]), 655 = "sadut |2 ysa" tai tarkempi YSA- tai Kaunokki-termi

   • Satukirja ilman kuvitusta: 008/18–21 = "____"
   • Kuvasatukirja: 008/18–21 = yksi tai useampi koodia sen mukaan, onko kuvitus piirroskuvia, valokuvia tms, lisäksi 655 "kuvakirjat |2 ysa". Jos kuvitus kuitenkin on tekstiin nähden ensisijainen, luetteloitaneen kaikkinensa visuaalisena aineistona.

    

   1. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän fiktioaineistotyöryhmä keskusteli saduista kokouksessaan 21.3.2018, todeten, että kiinteämittaisten kenttien sijaan pyritään panostamaan 655-kenttään ja siinä käytettäviin lajityyppi/muoto-termeihin ja että merkkipaikkojen 008/12–21 arvot f ja j ovat tulkinnanvaraisia, kun ajatellaan lastenaineiston luonnetta suhteessa kohderyhmään (pienelle lapselle aikuisen näkökulmasta suppea teos on laaja).

 2. Fiktioaineistotyöryhmän kokouksessa 8.1.2019 keskusteltiin sarjakuvien metatieton muotoilusta ja todettiin, että formaatin mukaan sallitut vaihtoehdot ovat

  Sarjakuvat: kaikissa 008/24–27 = "6"

  • Sarjakuvaromaani: 008/33 = "|" (ei koodattu), "1" (kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää)) tai "f" (romaanit), 655 = "sarjakuvaromaanit |2 slm/fin"
  • Sarjakuvanovelli: 008/33 = "|" (ei koodattu), "1" (kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää)) tai "j" (novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat), 655 = "novellisarjakuvat |2 slm/fin"
  • Strippisarjakuva: 008/33 = "|" (ei koodattu), "1" (kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää)) tai "j" (novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat) (jos stripit eivät muodosta jatkumoa tai muodostavat vain sarjakuvaromaania lyhyemmän jatkumon), 655 = "strippisarjakuvat |2 slm/fin"