Kuvailtavassa aineistossa käsitelty henkilöMilloin henkilö tallennetaan?

Kohdehenkilö tallennetaan, mikäli kuvailtava aineisto käsittelee yhtä tai useampaa henkilöä ja tallentamista pidetään tärkeänä. Tämä koskee sekä tieto- että fiktioaineistoa.

Jos aineisto käsittelee suurta määrää kohdehenkilöitä keskenään yhtä laajasti, tallennetaan joko kaikki tai ei ketään; poikkeuksellisesti voi valikoiden tallentaa muutoin erittäin vähän käsiteltyjä henkilöitä. 


Henkilön nimestä käytettävän ensisijaisen hakutiedon valinta

RDA:ta noudattavissa kirjastoissa henkilöstä käytetty auktorisoitu hakutieto valitaan RDA:n luvussa 9 määrätyllä tavalla. Henkilön kuvailuun liittyviä määreitä on listattu myös Metatietosanastossa (Henkilön kuvailu).

Suomalaisia luettelointisääntöjä noudattavissa kirjastoissa henkilön nimen muoto valitaan Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osan luvussa 22 (s. 81131) määrätyllä tavalla.

Melinda-tietokantaan tallennettaessa henkilön nimen muoto tarkistetaan Asterista; suomalaisten nimien osalta korjaus- ja täydennyspyynnöt voi lähettää osoitteeseen fennica-posti@helsinki.fi.

Hakutietoihin voidaan liittää kansainvälinen ISNI-tunniste (ISNI Search), mutta ensisijaisesti se tallennetaan henkilöauktoriteettitietueeseen. Huomaa: osa suomalaisista keskenään samannimisistä henkilöistä on virheellisesti sulautunut yhteen ISNI-tietokannassa, joten tunnisteen lisäämisessä hakutietoihin pitää olla erityisen huolellinen. ISNI-tietokannassa havaitut virheet voi raportoida tietokannan omalla palautelomakkeella.

Pääasiassa kotimaisten henkilöiden hakutietoihin voidaan liittää kansallinen Asteri-tunniste (esimerkiksi "(FIN11)000067771") niiden henkilöiden osalta, joilla sellainen on Asterissa.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä henkilön sisältävistä sisällönkuvailukentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä henkilö voidaan tallentaa seuraaviin kenttiin:

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

084  Muu luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan kohdehenkilön yksilöivät luokat tavanomaiseen tapaan luokitusten omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

600  Henkilönnimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdehenkilöstä käytettävä ensisijainen hakutieto.

Henkilön yleisempi kuvailu eli henkilön ammatin, sukupuolen, ryhmäidentiteetin yms. ilmaiseminen osana sisällönkuvailua, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet. 


Esimerkkejä

Esimerkeissä ovat mukana vain ne kentät, jotka sisältävät kohdehenkilön (nimen) osana luokitusta tai asiasanoitusta. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Yksi kohdehenkilö

Tuomas Heikkilän kirja Pyhän Henrikin legenda. Aiheena Pyhän Henrikin henkilöhistoria ja häntä käsittelevä legenda ja liturgia.

050 00  |a  BX4700.H456  |b  H45 2005     (LCC:n luokka "Christian denominations—Catholic Church—Biography and portraits—Individual—Saints, A-Z—Henry, Saint, Bishop of Uppsala")

600 04  |a  Henrik,  |c  pyhä,  |d  kuollut noin 1156.  |0  (FIN11)000104872

600 04  |a  Henrik,  |c  sankt,  |d  död cirka 1156.

600 00  |a  Henry,  |c  Saint, Bishop of Uppsala,  |d  -approximately 1156.


Erik Tawaststjernan elämäkerran Jean Sibelius osa Åren 1904–1914. Aiheena säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865–1957) henkilöhistoria ja teokset vuosina 1904–14.

050 ##  |a  ML410.S54  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Literature on music—History and criticism—Biography—Individual. By subject of the biography, A-Z—Composers—Sibelius, Jean, 1865-1957")

080 #_  |a  929:78.071.1Sibelius, Jean  |x  "1904/1914"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

084 __  |a  Ijz Sibelius, Jean  |2  kssb/8

600 14  |a  Sibelius, Jean,  |d  1865-1957.  |0  (FIN11)000058877


John Clementsin elämäkerran Mannerheim: President, Soldier, Spy suomennos Mannerheim: presidentti, sotilas, vakooja. Aiheena vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheimin (1867–1951) henkilöhistoria.

050 14  |a  DL1067.5.M36  |b  C54139 2009     (LCC:n luokka "History of Northern Europe. Scandinavia—Finland—History—By period—Modern, 1523-—20th century—Biography—Individual, A-Z—Mannerheim, Carl Gustaf, friherre, 1867-1951")

080 #_  |a  929:[aiheenmukainen UDK-lisäluokka]Mannerheim, Carl Gustaf Emil  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 14  |a  Mannerheim, Carl Gustaf Emil,  |d  1867-1951.  |0  (FIN11)000067771 

600 10  |a  Mannerheim, Carl Gustaf Emil,  |c  friherre,  |d  1867-1951.  |0 https://isni.org/isni/0000000121193831


Henrik Meinanderin toimittama kirja Scripta Mannerheimiana: puheenvuoroja Mannerheim-kirjallisuudesta & valikoiva bibliografia. Aiheena Mannerheimin henkilöhistoria ja kirjallinen tuotanto sekä häntä käsittelevä kirjallisuus.

050 14  |a  DL1067.5.M36  |b  A4 1986     (LCC:n luokka "History of Northern Europe. Scandinavia—Finland—History—By period—Modern, 1523-—20th century—Biography—Individual, A-Z—Mannerheim, Carl Gustaf, friherre, 1867-1951")

080 #_  |a  929:[aiheenmukainen UDK-luokka]Mannerheim, Carl Gustaf Emil  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

080 #_  |a  016:[aiheenmukainen UDK-luokka]Mannerheim, Carl Gustaf Emil  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 14  |a  Mannerheim, Carl Gustaf Emil,  |d  1867-1951.  |0  (FIN11)000067771

600 10  |a  Mannerheim, Carl Gustaf Emil,  |c  friherre,  |d  1867-1951.  |0  https://isni.org/isni/0000000121193831

600 10  |a  Mannerheim, Carl Gustaf Emil,  |c  friherre,  |d  1867-1951  |v  Bibliography.


Nina Nikolaevna Berberovan (Нина Николаевна Берберова) elämäkerran Чайковский: железная женщина suomennos Tšaikovski: yksinäisen ihmisen tarina. Aiheena säveltäjä Pëtr Il'ič Čajkovskijn/Pjotr Tšaikovskin (Пётр Ильич Чайковский, 1840–1893) henkilöhistoria.

050 14  |a  ML410.C4  |b  B47139 1958     (LCC:n luokka "Literature on music—History and criticism—Biography—Individual. By subject of the biography, A-Z—Composers—Chaĭkovskiĭ, Petr Il'ich, 1840-18931")

080 1_  |a  929:78.071.1Čajkovskij  |x  "18"  |x  (470)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

084 __  |a  Ijz Tjajkovskij, Petr  |2  kssb/8

600 14  |a  Čajkovskij, Pëtr Il'ič,  |d  1840-1893.  |0  https://isni.org/isni/0000000121449518     (ISO 9:1995 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

600 14  |a  Tšaikovski, Pjotr,  |d  1840-1893.  |0  https://isni.org/isni/0000000121449518      (SFS 4900 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

600 14  |a  Tjajkovskij, Petr,  |d  1840-1893.  |0  https://isni.org/isni/0000000121449518     (ruotsalaista transkribointia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

600 10  |a  Tchaikovsky, Peter Ilich,  |d  1840-1893.  |0  https://isni.org/isni/0000000121449518


Juliusz Kydryńskin toimittama muistelmakokoelma Młodzieńcze lata Karola Wojtyły: wspomnienia. Aiheena Karol Józef Wojtyłan, josta sittemmin tuli roomalaiskatolisen kirkon paavi nimellä Johannes Paavali II, lapsuus ja nuoruus.

050 00  |a  BX1378.5  |b  .M58 1990     (LCC:n luokka "Christian denominations—Catholic Church—History—By period—1447-. Modern history—1789-—Individual popes—John Paul II, 1978-2005")

600 04  |a  Johannes Paavali  |b  II,  |c  paavi,  |d  1920-2005.  |0  (FIN11)000045685

600 04  |a  Johannes Paulus  |b  II,  |c  påve,  |d  1920-2005.  |0  https://isni.org/isni/0000000120981449

600 00  |a  John Paul  |b  II,  |c  Pope,  |d  1920-2005  |x  Childhood and youth.

600 00  |a  John Paul  |b  II,  |c  Pope,  |d  1920-2005  |x  Friend and associates.


Risto Lindstedtin artikkeli Messumatkalla rukousurakoitsija Johannes Paavalin kanssa. Julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 24/1989. Aiheena roomalaiskatolisen kirkon paavi Johannes Paavali II, maallikkonimeltään Karol Józef Wojtyła.

050 #4  |a  BX1378.5     (LCC:n luokka "Christian denominations—Catholic Church—History—By period—1447-. Modern history—1789-—Individual popes—John Paul II, 1978-2005")

600 04  |a  Johannes Paavali  |b  II,  |c  paavi,  |d  1920-2005.  |0  (FIN11)000045685

600 04  |a  Johannes Paulus  |b  II,  |c  påve,  |d  1920-2005.  |0  https://isni.org/isni/0000000120981449

600 00  |a  John Paul  |b  II,  |c  Pope,  |d  1920-2005  |x  Travel  |z  Scandinavia.


Useita kohdehenkilöitä

Esther Meynellin romaani The Little Chronicle of Magdalena Bach. Aiheena säveltäjä Johann Sebastian Bach (1685–1750), hänen vaimonsa Anna Magdalena Bach (1701–1760) ja heidän perheensä elämä vaimon "itsensä" vuonna 1757 kertomana.

600 14  |a  Bach, Anna Magdalena,  |d  1701-1760.

600 14  |a  Bach, Johann Sebastian,  |d  1685-1750.

600 34  |a  Bach  |c  (suku)

600 14  |a  Bach, Anna Magdalena,  |d  1701-1760.

600 14  |a  Bach, Johann Sebastian,  |d  1685-1750.

600 34  |a  Bach  |c  (släkt)

600 10  |a  Bach, Anna Magdalena,  |d  1701-1760  |v  Fiction.

600 10  |a  Bach, Johann Sebastian,  |d  1685-1750  |v  Fiction.


Teemu Keskisarjan kirja Afäärifennomaanit: Paloheimo-veljekset suurliikemiehinä ja yhteiskunnallisina vaikuttajina . Aiheena veljekset H. G. Paloheimo (1864–1919), K. A. Paloheimo (1862–1949) ja Paavo Paloheimo (1868–1921).

080 1_  |a  929:658Paloheimo  |x  "18/19"  |x  (480)  |x    |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

600 14  |a  Paloheimo, H. G.,  |d  1864-1919.  |0  (FIN11)000106386

600 14  |a  Paloheimo, K. A.,  |d  1862-1949.  |0  (FIN11)000125227

600 14  |a  Paloheimo, Paavo,  |d  1868-1921.  |0  (FIN11)000125228

600 10  |a  Paloheimo, H. G.  |q  (Hjalmar Gabriel),  |d  1864-1919.

600 10  |a  Paloheimo, K. A.  |q  (Karl Alfred),  |d  1862-1949.

600 10  |a  Paloheimo, Paavo,  |d  1868-1921.


Klaus-Rüdiger Main kirja Die Bachs: eine deutsche Familie. Aiheena säveltäjä Johann Sebastian Bachin (16851750) esivanhemmat jälkeläisineen.

050 04  |a  ML410.B14  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Literature on music—History and criticism—Biography—Individual. By subject of the biography, A-Z—Composers—Bach, Johann Sebastian, 1685-1750—Family of Johann Sebastian Bach")

080 1_  |a  929.52Bach  |x  (430)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 34  |a  Bach  |c  (suku)     (mutta ei erillistä kirjausta Johann Sebastian Bachista, koska aineisto ei käsittele erityisesti häntä, eikä muista suvun yksittäisistä jäsenistä, koska näitä on aineistossa suuri määrä)

600 34  |a  Bach  |c  (släkt)

600 30  |a  Bach family.

600 10  |a  Bach, Johann Sebastian,  |d  1685-1750  |x  Family.


Hilkka Linnan, Marja Aaltonen-Elorannan, Maija Pekkalan, Kari Kukkasen, Elo Tuisku-Heikkilän ja Pauli Helénin kirjasarja Tuisku-Camenaeus sukukirja. Aiheena kruununvouti Henrik Hannunpoika Tuiskun/Uhrvederin (k. 1673) ja tämän vaimon Beata Söyringintytär Camenaean (noin 1618–1698) jälkeläiset ja esivanhemmat.

050 00  |a  CS889  |b  .T85 1987     (LCC:n luokka "Genealogy—By region or country—Europe—Finland—Family history—Individual, A-Z")

080 #_  |a  929.52Tuisku  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen ]

080 #_  |a  929.52Camenaeus  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 34  |a  Tuisku  |c  (suku)     (mutta ei erillisiä kirjauksia suvun yksittäisistä jäsenistä, koska näitä on aineistossa suuri määrä)

600 34  |a  Camenaeus  |c  (suku)     (sama)

600 34  |a  Tuisku  |c  (släkt)

600 34  |a  Camenaeus  |c  (släkt)

600 30  |a  Tuiskunen family.


Kohdehenkilönä (todellinen) eläin

Jeni Wittrockin kirja Laika the Space Dog: First Hero in Outer Space. Aiheena avaruuslennolle 3.11.1957 lähetetty narttukoira, joka tunnetaan parhaiten nimellä Lajka/Laika (Лайка, n. 1954–1957).

600 04  |a  Laika  |c  (koira)

600 04  |a  Lajka  |c  (hund)

600 00  |a  Laika  |c  (Dog)     (RDA:n mukainen muoto)

650 10  |a  Laika (Dog)  |v  Juvenile literature.     (AACR2:n mukainen vallitseva muoto Library of Congress Authorities -tietokannassa)


Kohdehenkilönä fiktiivinen hahmo (ml. kuvitteellinen eläin ja fiktiivinen suku)

Huomaa: Marc 21 -formaatin ohjeiden mukaan fiktiivinen hahmo tallennetaan 650-kenttään (Alphabetical List of Ambiguous Headings > Fictitious characters). RDA:ssa fiktiivistä hahmoa kuitenkin käsitellään samalla tavoin kuin todellista henkilöä, ja siksi se voidaan tallentaa 600-kenttään. Huomaa: todellisen henkilön ensisijaiseen hakutietoon ei lisätä "(fiktiivinen hahmo)" -lisämäärettä.


Fiktioaineistossa

Lee Falkin sarjakuva-antologian Fantomen: krönika över en vandrande vålnad suomennos Mustanaamio: legenda vaeltavasta aaveesta. Aiheena seikkailusankari Mustanaamio (englanniksi The Phantom), joka on Falkin luoma fiktiivinen hahmo.

600 04  |a  Mustanaamio  |c  (fiktiivinen hahmo)

600 04  |a  Fantomen  |c  (fiktiv gestalt)

650 #0  |a  Phantom (Fictitious character)  |v  Comic books, strips, etc.     (AACR2:n mukainen vallitseva muoto Library of Congress Authorities -tietokannassa)


Paul Tibbittin ja Mike Mitchellin ohjaama elokuva Paavo Pesusieni kuivalla maalla (The SpongeBob Movie: Sponge out of Water). Aiheena Paavo Pesusieni (SpongeBob SquarePants), joka on Stephen Hillenburgin luoma fiktiivinen hahmo, ja muita fiktiivisen Tangalan (Bikini Bottom) fiktiivisiä asukkaita.

600 14  |a  Pesusieni, Paavo  |c  (fiktiivinen hahmo)

600 14  |a  [seuraava kohdehenkilö] ...

600 14  |a  Fyrkant, Svampbob  |c  (fiktiv gestalt)

600 14  |a  [seuraava kohdehenkilö] ...

600 00  |a  SpongeBob SquarePants  |c  (Fictitious character)  |v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)


Sam Mendesin ohjaama elokuva Spectre. Aineena brittiläinen vakooja James Bond, joka on kirjailija Ian Flemingin luoma fiktiivinen hahmo.

600 14  |a  Bond, James  |c  (fiktiivinen hahmo)

600 14  |a  Bond, James  |c  (fiktiv gestalt)

600 10  |a  Bond, James  |c  (Fictitious character)  |v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)


Tim Burtonin ohjaama elokuva Batman. Aiheena supersankari Batman, joka on Bob Kanen ja Bill Fingerin luoma fiktiivinen hahmo.

600 04  |a  Batman  |c  (fiktiivinen hahmo)

600 04  |a  Batman  |c  (fiktiv gestalt)

600 00  |a  Batman  |c  (Fictitious character)  |v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)


Tietoaineistossa

Alex M. Wainerin kirja Soul of the Dark Knight: Batman as Mythic Figure in Comics and Film. Aiheena Batman.

600 04  |a  Batman  |c  (fiktiivinen hahmo)

600 04  |a  Batman  |c  (fiktiv gestalt)

600 00  |a  Batman  |c  (Fictitious character)     (RDA:n mukainen muoto)


Juhlakirjat (aineistolla kohdehenkilö vs. aineistolla ei kohdehenkilöä)

Juhlakirjojen kunnianosoituksen kohteena oleva henkilö tallennetaan 700-kenttään (RDA, luku 18.5.1; Hakutiedot, luku 21.34.6) roolinaan "teoksella kunnioitettu" (RDA, liite I). Jos omistuksen kohteena olevaa henkilöä käsitellään juhlakirjassa aiheena, häntä käsitellään samaan tapaan kuin muitakin aiheena olevia henkilöitä.


Juha Janhusen ja Aspo Parpolan toimittama kirja Remota relata: Essays on the History of Oriental Studies in Honour of Harry Halén/Ремота релата: сборник научных статей по истории востоковедения к шестидесятилетию Г. Т. Галена. Aiheena Harry Halén ja useita muita.

600 14  |a  Halén, Harry,  |d  1943-  |0  (FIN11)000043174     (Harry Halén aineiston kohdehenkilönä; aineisto käsittelee Halénia)

600 14  |a  [seuraava kohdehenkilö] ...

...

700 1_  |a  Halén, Harry,  |d  1943-  |e  teoksella kunnioitettu.  |0  (FIN11)000043174     (Harry Halén aineistoon liittyvänä henkilönä: aineisto on laadittu Halénin kunniaksi)


Jaakko Tuohiniemen toimittama Juhlakirja Anu Konttiselle hänen viettäessään karonkkaansa Järvenpään Kallio-Kuninkalassa 26. päivänä tammikuuta 2008. Aiheina mm. Frauenlob ja Malcolm Arnold – mutta ei Anu Konttinen.

600 04  |a  Frauenlob,  |d  noin 1260?-1318.  |0  https://isni.org/isni/0000000109286525

600 14  |a  Arnold, Malcolm,  |d  1921-2006.  |0  https://isni.org/isni/0000000108634364

700 1_  |a  Konttinen, Anu,  |d  1977-  |e  teoksella kunnioitettu.  |0  (FIN11)000115429     (Anu Konttinen aineistoon liittyvänä henkilönä: aineisto on laadittu Konttisen kunniaksi; 600-kenttää ei tehdä Konttisesta, koska aineisto ei käsittele häntä)


 • No labels

19 Comments

 1. Anonymous

  Viimeinen kohta: henkilö kunnianosoituksen kohteena. Esimerkki on 700-kentässä, indikaattoreina 1 ja 4. Kakkosindikaattori on kai tarkoitus jättää tyhjäksi, vai onko kyseessä sitten analyyttinen kirjaus (indik. 2)? Terv. Katja Hyvärinen

  1. Kyllä: toisen indikaattorin on todellakin tarkoitus olla tyhjä, koska kyseessä ei ole analyyttinen lisäkirjaus (analyyttinen lisäkirjaus olisi linkki kuvailtavan aineiston sisältämään teokseen). Korjaus näyttää onneksi päätyneen yllä olevaan opastekstiin asti.

  1. indikaattorin arvo esimerkeissä:

  600 04  |a  Bond, James  |c  (fiktiivinen hahmo)

  600 04  |a  Bond, James  |c  (fiktiv gestalt)

  600 00  |a  Bond, James  |c  (Fictitious character)  |v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)

  1. Lapsus korjattu kaikilta kolmelta riviltä! Kiitos huomiosta.

 2. ISNI-tunnukset on tallennettu muodossa (isni)<tunnus>, esim. (isni)0000000121449518

  Käyttäjäystävällisempää ja yhtä informatiivista olisi tallentaa ISNI hyperlinkkinä, so.

  https://isni.org/isni/0000000121449518

  Nämä ISNI-tietokannan URI-tunnukset ovat todennäköisesti varsin pitkäikäisiä ja linkittyvät tietokannan tietueisiin, jotka saattavat olla varsin informatiivisia. Jos ISNI tallennetaan sellaisenaan, suositellaan välimerkkien lisäämistä (0000 0001 2144 9518), koska ORCID-tunnuksissa on vastaavasti tavuviivat. Mutta ORCID-tunnuksetkin voi tallentaa HTTP URI-muodossa ISNI-tunnusten tapaan.

  1. Tämän muutoksen Melindan bib-tietueisiin Nicholas Volk tekikin jo kuluneena keväänä ehdotukseni perusteella. Pitää näemmä tänne oppaankin puolelle nuo päivittää!

   1. Ja on nyt päivitetty!

 3. Frauenlob-esimerkissä epävarma syntymävuosi on kirjattu näin: 600 04 |a Frauenlob, |d noin 1260?-1318.

  Uusi ISO 8601-2 -standardi antaa seuraavat vaihtoehdot tallennukseen, jos tieto aikamääreestä ei ole tarkka:

  The character '?' (question mark) is used to mean "uncertain". The character '~' (tilde) is used to mean "approximate". The character '%’ (percent) is used to mean “both uncertain and approximate". “Uncertain” and/or “approximate” may apply to full representations as well as representation with reduced precision.

  Standardin mukaisessa konelukuisessa muodossa esimerkki olisi siis 600 04 |a Frauenlob, |d 1260~-1318, koska vuosiluku on arvio. Minusta ei ole välttämätöntä osoittaa kuvailussa syntymävuositiedon epäluotettavuutta kahdesti, sekä noin-sanalla että vuosiluvun perään lisätyllä kysymysmerkillä. Tuplatallennus ei ole myöskään Digimen ohjeistuksen (Ajanmääritteen (ISO 8601) soveltamisprofiili) mukaista.

  Olisi hyvä keskustella siitä, pyritäänkö aikamääreiden koneluettavuutta parantamaan noudattamalla ISO-standardia nykyistä tarkemmin Digimen ohjeen pohjalta. Jos pyritään, voidaan sopia esimerkiksi siitä, että tarjolla olevista kolmesta vaihtoehdosta ? on paras sen osoittamiseen, ettei tarkka aika ole tiedossa. Se on loppukäyttäjien kannalta helpommin tulkittavissa kuin muut standardin tarjoamat vaihtoehdot. 

 4. Pyhän Henrikin kuolinvuosi on merkitty näin: 600 04 |a Henrik, |c pyhä, |d -noin 1156.

  Viitaten edelliseen kommenttiin, parempi (ja kieliriippumaton) esitystapa on 600 04 |a Henrik, |c pyhä, |d -1156?.

  Ohjeen soveltajien kannalta olisi hyödyllistä merkitä epävarmat vuosiluvut aina samalla tavalla.

  1. RDA:ssa "noin"-sana ja kysymysmerkki tarkoittavat eri asiaa osana hakutietoa, joten eivät ole keskenään vaihdettavissa.

  2. Hei, standardia ei käytetä tekijäkirjauksissa, vaan ainoastaan koodimuotoisissa kentissä. Eli esimerkki "600 04 |a Henrik, |c pyhä, |d -noin 1156." on periaatteessa oikein, paitsi onko tuo merkki "-" ennen sanaa noin ylimääräinen? Pitäisi mielestäni olla muodossa 600 04 |a Henrik, |c pyhä, |d noin 1156.

   1. Jos ei ole viivaa, niin tuosta ei voi päätellä, onko kyseessä synnyin- vai kuolinaika!


    Ja vielä huomioksi ISO:n mahdottomuuteen auktorisoidussa hakutiedossa: miten ilmaista RDA:n (luku 9.19.1.5) tietyssä yhteydessä osana aikamääreitä vaatimat ilmaisut "toiminta-aika" ja "kukoisti".

    1. Sitten kirjoitetaan auki: kuollut noin 1156 (ja nyt puhutaan tosiaan vain MARCin 100-, 600- tai 700-kentän tekijäkirjausten käytännöistä).

     Kuten aiemmin mainitsin, ISO-standardia ei ole tarkoitus soveltaa tekijän auktorisoiduissa hakutiedoissa. Jos tästä on syntynyt väärinkäsitys, se pitäisi korjata.

     1. Viiva korvattu "kuollut"-sanalla ja ruotsinkielisessä vastaavasti "död". LCSH/LCNAF-muotoon viiva jäikin à la http://id.loc.gov/authorities/names/n2002070267.

    2. Minun kommenttini koskivat ISO-standardin soveltamista silloin kun sanalliselle ilmaisulle on olemassa koneluettava ja -ymmärrettävä vaihtoehto. Luettelointisäännöissä ei voida nojautua koodimuotoiseen esittämistapaan, mutta jos koodimuotoista tietoa tallentamalla asiakasliittymät voivat tuottaa käyttäjälle sääntöjen mukaisen tietueen, en ymmärrä miksi koodien käyttö olisi mahdotonta. Tuo jos on tietenkin iso. Datan kieliriippuvuus on ongelma Suomen kaltaisissa kaksikielisissä maissa, vieraskielisille asiakkaille kaikissa maissa sekä tietenkin kielirajat ylittävässä poimintaluetteloinnissa. Lisäksi tulee turhaa säätöä; jos oikein muistan, AACR käytti termiä circa, ja RDA muutti sen muotoon approximately. Ruotsissa on edelleen käytössä tuo vanha circa ja meillä tietenkin "noin", jota ei ymmärrä kukaan muu. ISO 8601:ssä se, että vuosiluku on arvio, voidaan ilmaista koneymmärrettävästi niin, että asiakasliittymä voi generoida datasta fraasin asiakkaan kielellä. Meillä on tietenkin muna-kana -ongelma sen vuoksi, etteivät asiakasliittymät osaa käsitellä esim. vuosilukua 1156~, joka tulisi esittää asiakkaalle muodossa "noin 1156", "approximately 1156" tai "circa 1156", käyttäjän valitsemasta asiakasliittymän kielestä riippuen.  

     1. Ja -1156~ on ohjelmallisesti tulkittavissa kuollut noin 1156, död circa 1156, died approximately 1156 ja niin edelleen. Olen Katerinan kanssa samaa mieltä siitä, että merkintää -noin 1156 tulisi välttää, koska siinä olevan tavuviivan tulkitsee helposti tallennusvirheeksi, ellei ole tekemisissä auktoriteettien kanssa.  

     2. MARCin kuvailuun (toimijoiden kuvailussa) tallennetaan sekä koneluettavia että aukikirjoitettuja muotoja. Koneluettavia merkintöjä tehdään 046-kenttiin ja jälkimmäistä puolestaan tekijäkirjauskenttiin. ISO-standardia sovelletaan koodimuotoisten merkintöjen yhteydessä.

      Olisi kyllä ihanteellista, että meidän järjestelmät olisi niin fiksuja, että osaisivat kääntää mm. nämä aikaan liittyvät merkinnät eri kielille!

 5. RDA, joka määrittää hakutietojen muodostamista, vain ei satu olemaan kieliriippumaton, ja luku 9.3 (Henkilöön liittyvä ajankohta) pitää sisällään paljonkin sanallisuutta.

  Kannosta löytyykin erinomaisia esimerkkejä auktorisoiduista hakutiedoista, jotka noudattavat RDA:ta ja joissa aikamääreet eivät siten ole mainitun ISO-standardin mukaisia. Ks. esim. http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000099356 ja http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000164530.

 6. Kieliriippuvainen ja koodeihin perustuva tallennus eivät sulje toisiaan pois. Asiakasliittymäsovellukset osaavat muuntaa koodit asiakasystävällisempään muotoon, eli käyttöliittymän kieleen perustuviksi fraaseiksi. Esimerkiksi kielikoodien osalta tämä toimii. Aikamääreiden osalta tilanne on minusta ongelmallinen, koska uudistettu ISO 8601 mahdollistaa periaatteessa kaiken aikatiedon tallentamisen koodeina, mutta luettelointisäännöt ohjaavat tallentamaan tämän tiedon tekstinä. Mutta onko kuvailu RDA:n mukaista, jos luetteloija tallentaa henkilöön liittyvän ajankohdan koodina, jos käyttöliittymä osaa muuntaa tuon koodin RDA:n edellyttämäksi fraasiksi yhdellä tai useammalla kielellä?