Tämä ohje on siirretty kuvailun asiantuntijaryhmien yhteiselle ohjesivustolle Helsingin yliopiston wikiin: https://wiki.helsinki.fi/x/uaLkFw


Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten


Oppaan yleiset periaatteet

Tämä opas kattaa kaiken kirjastoaineiston sisällönkuvailun ja huomioi niin asiasanoituksen, luokituksen kuin muitakin sisällönkuvailun välineitä.

Kaikki oppaassa mainitut ohjeet koskevat (tällä hetkellä) vain bibliografisia tietueita. Tallennusformaattien osalta opas huomioi vain Marc 21:n. Muiden formaattien käyttäjät soveltavat opasta oman formaattinsa ohjeiden puitteissa.

Opas on jaettu johdantoon ja kohteenmukaisiin alaoppaisiin, joita ovat ajan, paikan, henkilön, yhteisön, tapahtuman, teoksen ja aiheen käsittely kuvailtavan aineiston kohteina samoin kuin kuin aineiston itsensä edustaman lajityypin/muodon sekä aineiston kohderyhmän ja aineistossa käytettyjen tutkimusmenetelmien käsittely.

Opas on yksikielinen, mutta sisältää kaikki esimerkit sekä suomeksi että ruotsiksi (sinisellä). Lisäksi esimerkeissä on käytetty englanninkielisten sanastojen termejä (vaaleanruskealla).

Opasta voi kommentoida kirjautumalla wikiin haka-tunnuksella; jos sinulla ei ole haka-tunnusta, voit pyytää kirjautumistunnusta asiakaswikin ylläpidolta kiwi-posti@helsinki.fi. Palautetta oppaasta voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen siskuvailu-lista@helsinki.fi.


Sisällysluettelo

0. Johdatus asiasanoitukseen, luokitukseen ja tämän oppaan käyttöön

(Sammanfattning på svenska)

1. Lajityyppi/muoto

2. Kohderyhmä

3. Aiheena henkilö

4. Aiheena yhteisö

5. Aiheena tapahtuma

6. Aiheena teos

7. Aiheena aika

8. Aiheena paikka

9. Aihe (yleensä)

10. Tutkimusmenetelmät

11. Luomisaika

12. Luomispaikka

13. Tekijän ominaisuudet

Liite 1: Lisäohjeita luokituksen tallentamiseen

Liite 2: Lisäohjeita kohderyhmän merkitsemiseen

Liite X: Kuvailun tiedotuspäivän (22.10.2019) esimerkkitietueet

  • No labels