Beskrivning av tjänsten

  • Aktörsbeskrivningstjänsten erbjuder råd angående beskrivning av personer, familjer/släkter och institutioner.
  • Tjänsten riktar sig främst till de bibliotek som kommer att bidra med aktörsbeskrivningar till den gemensamma bibliotekskatalogen.
  • Vi erbjuder skolning och råd angående aktörsbeskrivningar som anknyter till finländska resurser.
  • Vi koordinerar aktörbeskrivningar som sker i samarbete mellan bibliotek och övriga institutioner med syfte att skapa enhetligare metadata.
  • Vi grundar ett samarbetsnätverk för biblioteken med ändamålet att öka samverkan inom aktörsbeskrivningen.
  • Tjänsten omfattar instruktioner gällande olika identifikatorer (t.ex. ISNI) som anknyter sig till aktörer.


Anslutning till tjänsten
De som är intresserade av samarbete inom aktörsbeskrivningen, ta kontakt: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.


Anvisningar


Nationellt samarbete
Samarbete inom aktörsbeskrivningen infördes i slutet av 2015 med Centret för öppen kunskap – Jyväskylä universitet. Vår målsättning är att utvidga samarbetsnätverket.

 

Kontaktinformation
Mer information om aktörsbeskrivningstjänsten: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi


  • No labels