Fokus Talous+Verotus - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://fokus.almatalent.fi

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Fokus Talous+Verotus -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2021

Aineistokuvaus

Fokus Talous + Verotus -paketti sisältää teoksia Talous- ja Verotus-luokitteluiden alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:

Arvonlisäverotus
Ennakkoperintä
Finnish International Taxation
Henkilöverotus
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
IFRS-raportointi
Kansainvälinen verotus
KVL:n ennakkoratkaisut tuloverotuksesta
Liikekirjanpito + Kilan ratkaisut
Maatilaverotus
Markkinoinnin pelisäännöt
Oikeat ja riittävät kirjaukset
Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus (UUSI)
Perintä ja luotonhallinta
Palkkahallinto
Sopimusoikeus
Perintö- ja lahjaverotus
Sukupolvenvaihdoksen verotus
Taloushallinnon verotus (UUSI)
Tilinpäätöksen tulkinta
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Työaikalaki
Työoikeus, yritys
Verotus-lehden arkisto
Yhtiöoikeus
Yksityisyyden suoja työsuhteessa
Yrityksen asiakirjat
Yritysrahoitus
Yritysverotus I-II

Lisäksi tilaajille kuuluu pääsy Lainsäädäntö- ja Oikeuskäytäntö-teoksiin.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitos)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
- kopiointia tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- aineiston käyttäminen lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels