Fokus Talous+Verotus - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://fokus.almatalent.fi

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Fokus Talous+Verotus -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2021

Aineistokuvaus

Fokus Talous + Verotus -paketti sisältää teoksia Talous- ja Verotus-luokitteluiden alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:

Arvonlisäverotus
Ennakkoperintä
Finnish International Taxation
Henkilöverotus
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
IFRS-raportointi
Kansainvälinen verotus
KVL:n ennakkoratkaisut tuloverotuksesta
Liikekirjanpito + Kilan ratkaisut
Maatilaverotus
Markkinoinnin pelisäännöt
Oikeat ja riittävät kirjaukset
Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus (UUSI)
Perintä ja luotonhallinta
Palkkahallinto
Sopimusoikeus
Perintö- ja lahjaverotus
Sukupolvenvaihdoksen verotus
Taloushallinnon verotus (UUSI)
Tilinpäätöksen tulkinta
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Työaikalaki
Työoikeus, yritys
Verotus-lehden arkisto
Yhtiöoikeus
Yksityisyyden suoja työsuhteessa
Yrityksen asiakirjat
Yritysrahoitus
Yritysverotus I-II

Lisäksi tilaajille kuuluu pääsy Lainsäädäntö- ja Oikeuskäytäntö-teoksiin.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.


Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi
- kopiointia tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- aineiston käyttäminen lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Tilastoja ei saada paketeittain. Teoskohtaiset käyttötilastot löytyvät FinELibin ekstranetistä.

  • No labels