Fokus Talous+Verotus - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://fokus.almatalent.fi

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Fokus Talous+Verotus -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2019-31.12.2019

Aineistokuvaus

Fokus Yritys -paketti sisältää Talentumin Fokus-palvelun teoksia Talous- ja Verotus-luokitteluiden alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:

Arvonlisäverotus
Ennakkoperintä
Finnish International Taxation
Henkilöverotus
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
IFRS-raportointi
Kansainvälinen verotus
KVL:n ennakkoratkaisut tuloverotuksesta
Liikekirjanpito + kila
Maatilaverotus
Markkinoinnin pelisäännöt
Oikeat ja riittävät kirjaukset
Perintä ja luotonhallinta
Sopimusoikeus
Perintö- ja lahjaverotus
Sukupolvenvaihdoksen verotus
Tilinpäätöksen tulkinta
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Työaikalaki
Työoikeus, juridiikka
Työoikeus, yritys
Verotus-lehden arkisto
Yhtiöoikeus
Yksityisyyden suoja työsuhteessa
Yrityksen asiakirjat
Yritysrahoitus
Yritysverotus I-II

Lisäksi tilaajille kuuluu pääsy Lainsäädäntö- ja Oikeuskäytäntö-teoksiin.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitos)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointia tms. kulujen perimistä Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen perimistä, aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration).

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels