Seuraavien organisaatioiden tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor&Francisin (sis. Routledge) lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen.

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Luonnonvarakeskus

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena T&F:n lehdissä 860 euron kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 2150 euroa.

Alennuksen ehtona on, että kirjasto on maksanut APC-maksut T&F:lle ennakkoon. Tämän vuoksi alennettujen APC-maksujen organisointi kulkee kirjaston kautta. Jotta saat selville, oletko oikeutettu alennettuun APC-maksuun, ota yhteyttä kirjastoon.

Alennus koskee kaikkia T&F:n "Open Select" -lehtiä. Ajantasaisen listan näistä T&F:n lehdistä voi tarkistaa osoitteesta http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/. Alennukseen kuuluvilla lehdillä on taulukossa tieto "Open Select: Yes". Alennus ei siis koske Taylor & Francisin Fully OA ja Cogent -lehtiä.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena T&F:n lehdissä:

1) T&F lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli OA:na.

2) Kirjoittaja ottaa yhteyttä kirjastoon ja tarkistaa, onko oikeutettu alennettuun APC-maksuun

3) Kirjasto vahvistaa T&F:lle alennetun APC-maksun käytön artikkeliin

4) Kirjoittaja vahvistaa T&F:n julkaisujärjestelmässä valitsemansa avoimen lisenssin

 

Alennetulla APC-maksulla tapahtuvaan OA-julkaisemiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa oman organisaation kirjastolle.

  • No labels