Seuraavien organisaatioiden tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor&Francisin (sis. Routledge) lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen.

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Luonnonvarakeskus

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena T&F:n lehdissä 860 euron kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 2150 euroa.

Alennuksen ehtona on, että kirjasto on maksanut APC-maksut T&F:lle ennakkoon. Tämän vuoksi alennettujen APC-maksujen organisointi kulkee kirjaston kautta. Jotta saat selville, oletko oikeutettu alennettuun APC-maksuun ja miten alennetun maksun maksaminen organisaatiossasi on järjestetty, otathan yhteyttä organisaatiosi kirjastoon/tietopalveluun.

Alennus koskee kaikkia T&F:n "Open Select" -lehtiä. Ajantasaisen listan näistä T&F:n lehdistä voi tarkistaa osoitteesta http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/. Alennukseen kuuluvilla lehdillä on taulukossa tieto "Open Select: Yes". Alennus ei siis koske Taylor & Francisin Fully OA ja Cogent -lehtiä.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena T&F:n lehdissä:

1) T&F lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä. T&F:n viestissä kerrotaan yleisellä tasolla, että joillakin konsortioilla/organisaatioilla on mahdollisuus alennukseen OA-julkaisuista. Sähköpostissa on linkki sivulle, josta löytyy lisätietoa alennuksista, ml. FinELibin alennus. (Organisaation kirjasto saa myös tiedon artikkeleista, joita organisaation corresponding authorit ovat julkaisseet T&F:n lehdissä.)

2) Kirjoittaja tarkistaa kirjastolta, onko oikeutettu alennettuun APC-maksuun. Kirjasto antaa kirjoittajalle lisätietoa organisaation käytännöstä mm. alennetun APC-maksun maksamisessa.

3) Kirjasto vahvistaa T&F:lle alennetun APC-maksun käytön artikkeliin.

4) Kirjoittaja vahvistaa T&F:n julkaisujärjestelmässä valitsemansa avoimen lisenssin.

 

Lisätietoa

Huomaathan, että nämä ovat yleiset ohjeet ja organisaatiollasi saattaa olla erikseen esim. laskutusta koskevia käytäntöjä. Siksi suosittelemme, että otat yhteyttä kirjastoosi/tietopalveluusi, kun suunnittelet julkaisevasi artikkelisi open accessina Taylor & Francisin lehdissä. Myös muissa asiaan littyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kirjastoosi/tietopalveluusi.

  • No labels