• Toimijan suhde aineistoon

 • Funktiot (roolit) merkitään MARC 21 –formaatissa 100/600/700 ja 110/610/710 e-osakenttään ja 111/611/711 j-osakenttään suomenkielisinä ja auki kirjoitettuna
    
 • Teoksen tekijyyteen (creator) liittyvä funktio kirjoitetaan ensin (WEMI-järjestys). Jos on useita tekijyyteen liittyviä funktioita ne kirjoitetaan tärkeysjärjestyksessä. Jos teos on kooste ja esim. koko kokoomateoksen toimittaja on vain yhden artikkelin kirjoittaja, merkitään silloinkin roolit WEMI-järjestyksessä (esim. kirjoittaja, toimittaja).
   
 • 100-kentän tekijyys liittyy aina teoksen tekijyyteen (creator-rooli RDA I.2.1) ja funktiot (suhteen määritteet) ovat sen mukaisia. Esim. vaikka julkaisussa olisi toimittaja, mutta kyseessä on teokseen liittyvä tekijyys (esim. bibliografian tai sanakirjan tekijä), silloin100 e-osakenttään merkitään teokseen liittyvä rooli ”kokoaja”. Jos kuvakirjassa tekijyys on kuvittajalla, rooliksi tulee ”taiteilija”, joka on oikea teokseen liittyvä rooli. Samoin esim. toimituskuntien jäsenet voivat olla sekä toimittajia, kokoajia että kirjoittajia.

  ESIMERKKI
  100 1# ‡a Kruskopf, P. A., ‡d 1805-1852, ‡e taiteilija.
  245 10 ‡a Finska vuer / ‡c tecknade efter naturen och lithographierade af P. A. Kruskopf.

 •  Jos henkilön funktio ei ilmene vastuullisuustiedoissa, voidaan tarvittaessa kirjoittaa lyhyt ilmaus hakasulkeisiin, jos funktio otetaan aineiston ulkopuolelta. Jos taas funktio on ilmaistu muualla kuin ensisijaisessa tiedonlähteessä, merkitään se huomautuksiin.

  ESIMERKKI
  100 0# ‡a Paleface, ‡c taiteilijanimi, ‡d 1978- ‡e kirjoittaja.
  245 10 ‡a Viides Maamme-kirja, eli, ajatuksia suomalaisuudesta / ‡c Paleface ; [kuvat:] Jani Leinonen [ja muita].

 • Jos nimiösivulla tekijöiden välissä konjunktio tai pilkku, tekijöiden roolit voi ilmaista huomautusalueella. Roolit on ilmoitettava 245 c-osakentässä tai 500-kentässä, jos vastuullisuustiedoissa ei selviä kuka on tehnyt mitäkin (esim. kirjoittaja ja kuvittaja merkitty nimiösivulle vain N N ja N N).

  ESIMERKKI
  245 10 ‡a Vadelmanpunainen / ‡c Tuula Pere, Georgia Stylou.
  500 ## ‡a Teksti: Tuula Pere ; kuvitus: Georgia Stylou.
   
 • Funktion voi jättää 1xx, 7xx -kentistä pois epäselvissä tapauksissa. Esim. presidentin kootut sanonnat, joista ei tiedä, onko sitaatit otettu kirjoituksista vai puheista. Joskus ei julkaisusta selviä, ovatko kaikki nimiösivulla mainitut henkilöt  kirjoittajia.
      
 • Hengelle ei merkitä funktiota

  ESIMERKKI

  100 1 ‡a Luiz, Andre ‡c (henki)
  HUOM! ei pilkkua eikä pistettä kaarisulkeiden ympärille!
  Huom! henki ja ammatit merkitään kaarisulkuihin, mutta esim.  tarkenne 'pyhä' ilman kaarisulkuja.

 

 • Jos haluaa merkitä roolin, jota ei ole mainittu RDA:ssa (Liite I)  tai Metatietosanastossa (http://finto.fi/mts/fi/ ), tehdään ehdotus Metatietosanastoon (http://finto.fi/mts/fi/feedback). Jos roolitermi hyväksytään siellä joko kansalliseksi tai myös RDA I-liitteeseen sisällytettäväksi termiksi, ao. roolitermi on auktorisoidusti käytettävissä.
     
 • Yhteisötekijöille merkitään myös roolit 11X/61X/71X-kenttiin.

 

ESIMERKKI

Esimerkit sovellusohjeen 100-kentistä

100 1# ‡a Paasikivi, J. K., ‡d 1870-1956, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000068632
100 1# ‡a Levanto, Marjatta, ‡d 1944- ‡e kirjoittaja, ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000076632
100 1# ‡a Koskinen, Seppo, ‡d 1954- ‡e haastattelija.
100 1# ‡a Niskanen, Mikko, ‡d 1929-1990,  ‡e ohjaaja, ‡e näyttelijä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000068652
100 3# ‡a Kreuger, ‡c suku.
100 1# ‡a Koivisto, Jari, ‡c (satukirjailija), ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija. ‡0 (FI-ASTERI-N)000110011
100 0# ‡a White Eagle ‡c (henki) ‡0 (FI-ASTERI-N)000073810
100 0# ‡a Svava Jakobsdóttir, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000067018
100 1# ‡a Smith, Elizabeth ‡q (Ann Elizabeth), ‡e kirjoittaja.
100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡0 (DE-101c)310008891
     0-osakentässä lähde ja numero (Saksan kansallisbibliografiassa oleva auktoriteettitietueen numero)
100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882, ‡e kirjoittaja. ‡0 (isni)1234567899999799
     0-osakentässä ISNI-standarditunniste
100 1# ‡a Carvallo, Andres, ‡e kirjoittaja. ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/nb2011025386
     0-osakentässä linkki auktoriteettitietueeseen

Esimerkit 7XX-kentistä

700 1# ‡a Sutinen, Ville-Juhani, ‡d 1980- ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000116005
700 1# ‡a Mäkitalo, Merja, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Suokonautio-Hynninen, Susanna, ‡e päätoimittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000157729
700 1# ‡a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja.

 • No labels

2 Comments

 1. Unknown User (eeva-riitta.peltonen@tampere.fi)

  3. kohta: Jos useita tekijyyteen liittyviä funktioita ...:

  Onko "tärkeysjärjestys" riittävä tässä. Pitäisikö myös laittaa WEMI-järjestys, ks. esim http://www.loc.gov/aba/pcc/sct/documents/rel-desig-guide-bib.pdf:

  If more than one relationship designator is appropriate because the same entity has multiple roles, preferably use repeating $e (or $j for MARC
  X11 fields). If necessary, multiple headings may be used instead.
  Add relationship designators in WEMI order.
  1. Ei ole, WEMI on tärkeä, niin olen ymmärtänyt.