You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

ERILAISIA TAPAUKSIA

TAPAUS 1: Uusi termi on korvaamassa vanhan termin, mutta käsite säilyy samana.

 • ESIMERKKI: "sisäasianministeriö" muuttuu muotoon "sisäministeriö".
 • ESIMERKKI: "atk-ohjelmat" termi on vanhentunut. Nykyisin suositumpi termi on "tietokoneohjelmat".
 • ESIMERKKI: Ontologiassa esiintyvä termi "alpakka metallina" poikkeaa yleisistä tesauruskäytännöistä. "alpakka (metalli)" olisi parempi termi.
 • RATKAISU: Älä poista käsitettä, vaan muuta sen preflabel uuteen muotoon. Siirrä vanhentunut termi altlabeliksi, jos koet sen tarpeelliseksi.
 • Huom! Se, miten vanhalla termillä kuvailtu aineisto on löydettävissä termin vaihduttua termipohjaisissa järjestelmissä, on järjestelmäkohtainen kysymys. On mahdollista toteuttaa esim. massa-ajoja, jossa tehdään koneellisesti muutos kaikkiin tietueisiin, joissa vanha termi esiintyy, ja korvataan se uudella termimuodolla.
 • Vanhan preflabelin säilyttäminen altlabelina ei ole välttämätöntä. Mikäli tieto vanhasta preflabelista koetaan tärkeäksi tai käyttäjälle hyödylliseksi, se on syytä säilyttää altlabelina. Jos kuitenkin esim. kirjoitusvirheellinen preflabel oikaistaan, vanhaa kirjoitusvirheellisestä muotoa ei suositella säilytettäväksi ontologiassa.

TAPAUS 2: Käsitteen kuvaama asia tai ilmiö ei ole enää ajankohtainen.

 • ESIMERKKI: "työministeriö" yhdistyy "työ- ja elinkeinoministeriöksi". Toisin kuin sisäministeriö-esimerkissä, tässä käsitteet eivät vastaa toisiaan.
 • ESIMERKKI: "yliassistentti" virkanimike poistuu koulutusjärjestelmästä.
 • RATKAISU: Säilytä vanha käsite, koska sillä on edelleen historiallinen merkitys, joka on yhä validi sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa. Voit lisätä käsitteelle halutessasi tarkentavan huomautuksen, esim. "Työministeriöstä tuli osa työ- ja elinkeinoministeriötä vuonna 2008." Työministeriö-tyyppisissä tapauksissa voit halutessasi liittää läheisten käsitteiden välille assosiatiivisen suhteen eli tässä tapauksessa käsitteiden "työministeriö" ja "työ- ja elinkeinoministeriö" välille.

TAPAUS 3: Aiemmin ontologiassa ollut käsite on todettu tarpeettomaksi.

 • ESIMERKKI: Ontologiassa on jostain syystä sekä "äänestys" että "äänestäminen" ja molemmat viittaavat samaan asiaan. "Äänestys" on käytetty kuvailussa vähemmän ja se todetaan tarpeettomaksi.
 • RATKAISU: Hautaa käsite. Alla tarkemmat ohjeet.
 • Tärkeää: Jääkö ontologiaan jokin käsite, joka on merkitykseltään läheinen ja voisi korvata poistuvan käsitteen kuvailussa? "Äänestys"-esimerkissä "äänestäminen" on selvä korvaava käsite, koska merkityssisältö on käsitteillä sama.

KÄSITTEEN HAUTAAMINEN:

Deprekoitu käsite ei varsinaisesti poistu ontologiasta. Sitä ei voi enää käyttää kuvailussa tai tiedonhaussa, mutta tieto käsitteestä jää ontologiaan. Tällä tavoin säilytetään mahdollisuus tavoittaa käsitteellä aiemmin kuvailtu aineisto.

1) Muuta käsitteen tyyppi deprekoiduksi käsitteeksi kirjoittamalla tyyppi-kenttään (type) aiemman käsitetyyppitiedon tilalle joko "yso-meta:DeprecatedConcept" tai "käytöstä poistettu käsite". Varmista, että tekemäsi muutos rekisteröityy painamalla enter.

2) Poistettavalle käsitteelle suositellaan lisäämään korvaaja-suhde sellaiseen käsitteeseen, joka parhaiten vastaa haudatun käsitteen merkitystä. Korvaaja lisätään käyttämällä ominaisuutta. YSOssa se on yso-meta:deprecatedReplacedby. Jos käsitteellä ei ole selvää korvaaja, liitä korvaaja-suhde yläkäsitteeseen. Jos yläkäsite on kuitenkin käsitetyypiltään hierarkisoiva käsite, liitä korvaaja-suhde johonkin merkitykseltään läheiseen käsitteeseen.

 • Korvaajasuhteen lisääminen tapahtuu avaamalla käsitetietueeseen uusi ominaisuuskenttä "yso-meta:deprecatedReplacedBy" ja lisäämällä kenttään asianomainen käsite. TopBraid Composerissa uusi ominaisuuskenttä lisätään käsitetietueen oikeassa ylänurkassa olevaa plus-symbolia klikkaamalla ("Add widget for property") ja avautuvasta ikkunasta valitsemalla haluttu ominaisuus. Hakuikkunassa hakupalkin vasemmalla puolella olevaa nappulaa (3 sinistä laatikkoa) klikkaamalla saa ominaisuudet järjestettyä helpommin selattavaksi.

3) Huomioi alakäsitteet: Huomioi haudattavien käsitteiden alakäsitteet. Näille on löydettävä uusi yläkäsite (esim. deprekoidun käsitteen yläkäsite tai jokin toinen semanttisesti sopiva yläkäsite).

DEPREKOINNIN JÄLKEEN

Kun käsite poistetaan ontologiaeditorissa edellä kuvatulla tavalla, se jää vielä tässä vaiheessa editorissa olevaan ontologian kehitysversioon entiselle paikalleen hierarkiassa. Kun ontologian kehitysversio toimitetaan Finto-palveluun julkaistavaksi, käsite poistuu myös Finton julkaisuversiosta. Automaattinen skripti siirtää myöhemmin käsitteen pois hierarkiasta. Skripti poistaa myös muut näkyvät viittaukset käsitteeseen (esim. assosiatiiviset suhteet) siten, että käsite ei enää "kummittele" Fintossa. Aiemmista suhteista jää kuitenkin muistijälki deprekoituun käsitteeseen.

 

JAETTUJEN KÄSITTEIDEN JA KOOSTEKÄSITTEIDEN HAUTAAMINEN:

Koostekäsitteitä ja jaettuja käsitteitä poistettaessa suositellaan lisäämään poistettavalle käsitteelle korvaaja-suhde sellaiseen käsitteeseen, joka parhaiten vastaa haudatun käsitteen merkitystä. Jos "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (palvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" kolmikosta päätetään poistaa "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" niin poistettaviin suositellaan lisättäväksi korvaajasuhde käsitteeseen "hoivapalvelut (palvelut)". Korvaajasuhteen lisääminen tapahtuu avaamalla käsitetietueeseen uusi ominaisuuskenttä "yso-meta:deprecatedReplacedBy" ja lisäämällä kenttään asianomainen käsite. TopBraid Composer editorissa uusi ominaisuuskenttä lisätään käsitetietueen oikeassa ylänurkassa olevaa plus-symbolia klikkaamalla ja avautuvasta ikkunasta valitsemalla haluttu ominaisuus.

1) Jos ontologiassa on ollut kaksi jaettua käsitettä ja nämä yhteen liittävä koostekäsite, ja toisesta jaetusta käsitteestä päätetään luopua niin koostekäsitettäkään ei enää tässä tapauksessa tarvita. Näin ollen ontologiasta voi poistaa sekä tarpeettomaksi jääneen jaetun käsitteen että koostekäsitteen. Ks. em. hoivapalvelu-esimerkki.

2) Jos poistetun käsitteen merkitys ei liity jäljelle jääneeseen käsitteeseen, poistetulla käsitteellä ei pitäisi olla replacedby-suhdetta jäljelle jääneeseen. Poistetulla pitäisi tällöin olla replacedby-suhde omaan vanhaan yläkäsitteeseensä, mikäli muuta ilmiselvää seuraajaa ei ontologiassa ole. Jos yläkäsite on kuitenkin käsitetyypiltään hierarkisoiva käsite, pitää korvaaja-suhde liittää johonkin merkitykseltään läheiseen käsitteeseen.

3) Huomioi tässäkin poistettavan käsitteen alakäsitteet. Lisäksi tarkista myös poistettavan käsitteen muut tiedot kuten vaihtoehtoiset termit, assosiatiiviset suhteet, huomautukset: onko näissä jotain sellaista, joka olisi hyvä siirtää jäljelle jäävälle käsitteelle, mikäli haudatun käsitteen merkitys on läheinen jäljelle jäävän käsitteen kanssa?

 • No labels