You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tämä on työsivu, jolle on koottu paikkatietojen nykyisiä ongelmia ja hahmotelma siitä, mitä pitäisi tehdä erityisesti geokoodauksen näkökulmasta.

Ongelmat

Nykyisessä kuvailussa on useita ongelmakohtia, jotka vaikeuttavat aineiston geokoodausta. Ennen kaikkea paikkatieto on koodattu erittäin epäyhtenäisesti ja LIDO-standardin vastaisesti.

Yleisesti näyttää olevan niin, että LIDOn partOfPlace-elementti on ymmärretty väärin päin. Standardin mukaan ja esimerkeissä (ks. http://www.lido-schema.org/documents/examples/LIDO-Example_FMobj00154983-LaPrimavera.xml) rakenne menee niin, että tarkin tieto, esim. katuosoite, esitetään päätasolla, ja siitä sitten lähdetään ylemmille tasoille partOfPlace-elementeillä.

 1. Paikkatieto on jäsentelemätöntä - vain näytettävä pötkö, jota on vaikea parsia.
 2. Paikkatieto on jäsennetty osiin, mutta osien tyyppiä ei ole merkitty.
 3. On käytetty lyhenteitä esim. "Kaikuk."
 4. Samaan paikkatietoon on lisätty useita osoitteita erilaisilla merkinnöillä.
 5. Paikkatieto sisältää tietoa, jota ei voida käyttää geokoodauksessa, tai joka on voinut muuttua, esim. kaupunginosa tai kuvaus rakennuksen sijainnista.
 6. Paikkatiedosta puuttuu varsinainen pääelementti.
 7. Paikkatietoa ei ole kuvattu hierarkkisesti tai hierarkia on väärin päin.

Mitä pitäisi tehdä

Tämä on osittain käänteinen ylläolevan ongelmalistan kanssa.

 1. Esitetään paikkatieto hierarkkisesti:

  <place>
   <namePlaceSet>
    <appellationValue>Kaikukatu 4</appellationValue>
    <placeClassification>
     <term>katuosoite</term>
    </placeClassification>
   </namePlaceSet>
   <partOfPlace>
    <namePlaceSet>
     <appellationValue>Sörnäinen</appellationValue>
     <placeClassification>
      <term>kaupunginosa</term>
     </placeClassification>
    </namePlaceSet>
    <partOfPlace>
     <namePlaceSet>
      <appellationValue>Helsinki</appellationValue>
      <placeClassification>
       <term>kaupunki</term>
      </placeClassification>
     </namePlaceSet>
     <partOfPlace>
      <namePlaceSet>
       <appellationValue>Suomi</appellationValue>
       <placeClassification>
        <term>maa</term>
       </placeClassification>
      </namePlaceSet>
     </partOfPlace>
    </partOfPlace>
   </partOfPlace>
  </place>
 2. Vain yksi paikka per place-elementti

 3. Ei lyhenteitä
 4. Kaupunginosa vain, jos se on luokiteltu sellaiseksi
 5. Pääasia päätasolla
 6. Hieraria käytössä ja oikein päin
 • No labels