You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, lähetä meille siitä tieto salatun sähköpostin välityksellä. Sähköpostin salaaminen onnistuu seuraavan sivuston kautta: https://securemail.helsinki.fi

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.

Ohessa on julkaisuarkistopalveluiden ohjeistusta julkaisuarkiston käyttöliittymää ja työkaluja, metadataa ja tarjottuja rajapintoja koskien.

 

 

 

 

  • No labels