ISSN tilldelas av Finlands ISSN-central. ISSN är kostnadsfritt.

Ansökan om ISSN kan göras på blanketten nedan.

Ansökningsblankett för ISSN

Registreringen av ISSN-numret förutsätter ett provexemplar av en del/ett nummer av den trycka publikationen eller tillgång till webbpublikationen i samband med registreringen.

Tilldelningen eller användningen av ISSN nummer omfattas inte av några upphovsrättsliga begränsningar.

Registreringen av ISSN förutsätter att man ger följande metadata:

 • publikationens titel
 • utgivningsland
 • publikationsform
 • publikationens språk
 • förläggare och/eller utgivarens namn samt hemort
 • tryckår
 • status (t.ex. avslutad serie, fortlöpande)
 • utgivningsintervall

Följande uppgifter ska i tillämpliga delar lämnas in vid registreringen:

 • en webbpublikations placering och tillgänglighet (t.ex. URL)
 • titeln på annan fysisk publikationsform eller ISSN
 • föregångarens titel eller ISSN
 • efterträdarens titel eller ISSN
 • titeln på bilagans huvudpublikation eller ISSN
 • bilagans titel eller ISSN
 • huvudseriens titel eller ISSN
 • underseriens titel eller ISSN
 • titeln på en annan besläktad publikation eller ISSN

Byte av ISSN

ISSN-linjedragningar

 • No labels