ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

ISSN är en identifikator för fortlöpande publikationer. Finlands nationella ISSN-central tillhandahåller ISSN i Finland och sänder informationen om publikationer som tilldelats ISSN till databasen ISSN Portal.

ISSN identifierar en tidskrift, serie eller annan fortlöpande publikation. ISSN används bl.a.: 

  • för snabbidentifiering av publikationer i branschens prenumerations- och distributionssystem
  • i nationella och internationella samkataloger
  • i bibliografier
  • i bibliotekens lånesystem
  • i informationssökning

ISSN är bundet till publikationens namn – om namnet ändras måste också numret ändras. För olika publikationsformat ges separata ISSN.

Uppgifterna om publikationer som har fått ISSN-nummer registreras både i den nationella databasen Fennica och i den internationella databasen ISSN Portal.

ISSN identifierar serier och passar t.ex. inte för identifiering av artiklar. Fortlöpande publikationer är textutgåvor i tryckt eller elektronisk form under ett samlande namn som ges ut kontinuerligt utan bestämt slutdatum. Fortlöpande publikationer är:

  • traditionella seriella publikationer, t.ex. serier och tidskrifter som kommer ut i successiva delar eller nummer
  • publikationer som uppdateras kontinuerligt

Verk i flera band (t.ex. encyklopedier) och publikationsserier som ges ut av projekt är inte fortlöpande publikationer eftersom de i allmänhet är ämnade att avslutas.

 

 

  • No labels