ISBN FÖR EN NY UPPLAGA

Ett nytt ISBN ska tilldelas när:

 • innehållet har förändrats
 • storleken är ny
 • produktformen är ny
 • titeln är ny
 • förläggaren är ny
 • upplagan är utvidgad
 • layouten är ny
 • upplagan ingår i en serie
 • språkversionen är en annan
 • upplagan är ett faksimilt omtryck av en utgåva som inte har ISBN

 

Ett nytt ISBN behövs inte när:

 • priset förändras
 • tryckåret förändras
 • feltryck korrigeras
 • omslagsbilden ändras
 • tryckeriet är nytt
 • upplagan är en ny oförändrad upplaga

 

ISMN FÖR EN NY UPPLAGA

Ett nytt ISMN krävs:

 • för en upplaga som innehåller förändringar
 • för en faksimilieutgåva som inte har ISMN sedan tidigare
 • för en ny storlek eller inbindning
 • när utgivaren är ny
 • när titeln är ny
 • när en översättning av utgåvans textdel har tillkommit, avlägsnats eller ändrats, även om texten eller musiken inte har förändrats

 

Ett nytt ISMN behövs inte när:

 • feltryck korrigeras
 • tryckeriet är nytt
 • omslaget har ändrats
 • priset ändras
 • upplagan är en ny oförändrad upplaga

I en utgåva som består av partitur och stämmor för de olika instrumenten får partituret, stämnoter och varje separat tillgänglig stämma ett eget ISMN.

Partituret får utgåvans ISMN när det är tillgängligt endast tillsammans med hela utgåvan och inte separat. Partituret får ett eget ISMN när det är tillgängligt både separat och som en del av hela utgåvan.

ISMN tilldelas varje tryckt separat tillgänglig stämma. För en stämma som är en del av en utgåva gäller samma regel som för ett partitur.

Ett nottryck som består av flera delar tilldelas ett gemensamt ISMN och ett för varje del.

 

 

 

 

 • No labels