You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 

TRYCKTA PUBLIKATIONER

ISBN måste alltid anges tydligt på publikationen (teckenstorlek 9 punkter eller större)

I tryckt material placeras ISBN:

  • i första hand på titelsidans baksida eller nederst på titelsidan eller vid uppgiften om copyright
  • på bakpärmen och vid EAN-koden direkt ovanför streckkoden
  • på skyddsomslagets eller kassettens baksida eller någon annan synlig plats på publikationens utsida

Om ISBN inte kan placeras på något av dessa ställen, måste ISBN anges inne i publikationen.

 

Om publikationen har två eller fler identifikator, ska alla nummer anges på titelsidans baksida eller en motsvarande plats. På publikationens, skyddsomslagets eller kassettens baksida anges endast det nummer som gäller den aktuella publikationen.

Exempel på olika publikationsformer

ISBN 978-952-493-003-1 (hft.)
ISBN 978-952-493-004-8 (PDF)

Exempel på  ISBN och ISSN 

ISBN 978-952-5156-44-7
ISSN 1237-1807

 

ISMN-nummer för alla delar som hör till en notutgåva ska finnas synliga åtminstone på en del som hör till helheten. Om möjligt kan alla nummer också anges på alla delar som hör till publikationen.

ISMN 979-0-321-76543-1 (partitur)
ISMN 979-0-321-76544-9 (pianopartitur)
ISMN 979-0-321-76545-7 (stämsatser)

 

 

  • No labels