Förläggaren är ansvarig för tillverknings- och/eller tryckkostnaderna och innehållet av publikationen. ISBN ges enligt förläggaren. Förläggarens namn skulle också vara tryckt i publikationen. 

Det är förlagets eller utgivarens uppgift att ansöka om ISBN eller ISMN för sina publikationer. Förläggaren ansvarar för sina publikationers ISBN. Ett ISBN kan användas endast en gång – samma identifikator kan inte ges en annan publikation även om en publikation är slutsåld.

Förläggare när det gäller ISBN- och ISMN-systemet är varje person eller sammanslutning som ger ut böcker eller musiktryck som är avsedda för allmän spridning. Förläggare är t.ex.:

  • bokförlag
  • föreningar
  • sällskap
  • kommuner
  • ämbetsverk 
  • forskningsinstitut 
  • högskolor
  • privatpersoner

 

FÖRLAGSBETECKNING

Förlagsbeteckningen ger inte företaget namnskydd och numret stärker inte heller publikationens upphovsrättsliga skydd.

Förlagsbeteckningens längd varierar beroende på hur omfattande förlagets produktion är.

Förlagsbeteckningen måste alltid motsvara det förläggarnamn som anges på publikationen. Om det finns flera förläggare kan allas beteckningar anges på publikationen. Rekommendationen är att endast den ansvariga förläggaren skaffar en beteckning. Vidare ska det endast finnas en EAN-kod på publikationen.

Om förlaget har egna listor med ISBN- eller ISMN ansvarar förlaget för användningen av nummer enligt den nationella ISBN-centralens anvisningar.

Det är viktigt att samma nummer inte ges till två olika publikationer. När ett nummer har tilldelats en publikation, kan det inte längre ändras, bytas ut eller återanvändas.

Förlagsregister

 

FÖRLAGETS KONTAKTUPPGIFTER – ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

När förlagets kontaktuppgifter ändras ska förlaget genast fylla i den elektroniska blanketten Ändring av förläggaruppgifterna så att Finlands ISBN-centrals och den internationella ISBN-centralens förlagsregister kan uppdateras.

 

  • No labels