ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

ISBN och medföljande metadata (uppgifter om boken) identifierar böcker som är avsedda för allmän distribution. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förlag för nationellt och internationellt bruk.

ISBN är en unik identifikator för en specifik publikation. ISBN används bl.a.:

  •  vid anskaffningen av publikationer    
  •  i förlagens lagerförteckningar    
  •  i faktureringen    
  •  i bokhandelns ordersystem    
  •  i nationella och internationella samkataloger    
  •  i bibliografier    
  •  i bibliotekens lånesystem    
  •  i informationssökning

Varje bok som är utgiven för allmän spridning distribution, varje publiceringsform, publikations form av boken och varje ny upplaga som innehåller förändringar ges ett unikt ISBN. Bokens fysiska form kan vara tryckt, audiovisuell eller elektronisk.

ISBN är inte lagstadgat, men de flesta förläggare använder ISBN eftersom det identifierar boken och förläggaren.

ISBN är kostnadsfritt.

 

ISMN – INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER

ISMN är en beteckning för notpublikationer som är ett hjälpmedel vid utgivning och försäljning av noter samt i musikbiblioteksverksamheten. ISMN underlättar hanteringen av notpublikationer. ISMN-nummer för notpublikationer motsvarar ISBN för böcker. Finlands ISBN-central ansvarar för tilldelningen av både ISBN och ISMN.

ISMN ges till varje notpublikation, och varje separat del som hör till notpublikationen, som är avsedd för allmän distribution.

ISMN är inte lagstadgat, men merparten av förläggarna använder det eftersom ISMN identifierar notpublikationerna och deras förläggare. ISMN är kostnadsfritt.

  • No labels