(Also available in Finnish and in English.)

Detta är Nationalbibliotekets material för anvisningar till sina Nellikunders slutanvändare. Syftet är att Nellikunderna med hjälp av detta material så enkelt som möjligt ska kunna informera sina användare om att Nelli läggs ned och vilka åtgärder som krävs.

Eftersom kunderna och deras användare är olika, går det inte att skriva en färdig anvisning till slutanvändarna som passar alla kunder. Exempel på hur biblioteken kan bearbeta materialet:

 • Ersätt alla hänvisningar till ”DITT BIBLIOTEK” med bibliotekets namn.
 • De allmänna biblioteken kan antagligen stryka hänvisningarna till det externa sökindexet.

Nationalbiblioteket ger mer information och stöd för kommunikationen på adressen finna-posti@helsinki.fi.

Nelli som administreras av Nationalbiblioteket kommer att läggas ned, vilket innebär att alla finländska biblioteks och andra organisationers Nelliportaler också kommer att läggas ned. Om du inte har använt Nelli behöver du inte göra någonting. Du har nytta av anvisningarna nedan om:

 • Du har använt Nelli och du vill överföra de uppgifter som du har sparat i tjänsten till din dator.
 • Du har använt Nelli och du vill veta vilka andra alternativ du har i fortsättningen.

Hur kan jag ta tillvara mina uppgifter i Nelli?

Kom ihåg att alla Nelliportaler är separata. Om du vill ta tillvara dina uppgifter i flera olika Nelliportaler, måste du göra det skilt för varje portal.

 • E-hyllan
  1. Gå till ”e-hylla”.
  2. Markera alla poster.
  3. Klicka på ”Spara eller skicka markerade poster” (eller Tallenna tai lähetä valitut tietueet).
  4. Välj format.
  5. Klicka på ”Spara" och välj var du vill spara filen.
 • Mina e-tidskrifter
  1. Gå till ”Mina e-tidskrifter”.
  2. Använd din webbläsares sparfunktion (finns oftast under ”File” -> ”Save”) för att spara tidskrifterna i HTML på din dator.
 • Mina resurser (begränsning – man kan spara namnen på resurserna, men länkarna fungerar inte efter att Nelli har lagts ned)
  1. Gå till ”Mina resurser” (eller Omat aineistot).
  2. Välj en grupp.
  3. Måla alla resurser i gruppen och kopiera dem.
  4. Klistra in den gruppen du har kopierat i ett valfritt dokument, t.ex. i ett ordbehandlingsprogram, och spara dokumentet på din dator.
  5. Upprepa steg 2–4 för alla grupper du vill spara.

Var hittar jag i fortsättningen artiklar och material som jag behöver?

Informationssökningen sker i fortsättningen i Finna. Du kommer åt DITT BIBLIOTEKS resurser i bibliotekets Finnavy. Sökningen är enklare än i Nelli och andra tidigare sökportaler, eftersom man inte behöver avgränsa eller precisera sökningen på förhand. Du behöver bara skriva ett sökord i sökfältet, sedan kan du avgränsa sökresultatet i efterhand.

I Finna använder man separata flikar för sökning i bibliotekets egna samlingar och sökning av internationella vetenskapliga artiklar med särskild licens, ett så kallat centraliserat externt index. Det externa indexet innehåller en stor del av det material som tidigare fanns i Nelli, men sökningen är enklare. Om du inte hittar det du söker kan du från Finna gå vidare och använda andra aktörers söktjänster.

Utöver DITT BIBLIOTEKS Finnavy finns också Finna.fi, där man kan söka i ditt biblioteks samlingar och samlingarna som tillhör de andra biblioteken, arkiven och museerna som ingår i Finna. Också andra organisationer inom ditt område kan ha egna Finnavyer.

 • No labels