You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava. ISSN-tunnuksen  saaneiden julkaisujen tiedot viedään sekä kansalliseen Fennica-tietokantaan että kansainväliseen ISSN Portal -tietokantaan.

ISSN-keskuksen palveluosoite
Oikopolkuja

 

 

Blog Posts

 

 

  • No labels