Yleisen suomalaisen ontologian käsitteille on lisätty tiedot siitä, onko käsite hierarkisoiva-, yleis- vai yksilökäsite.

Tyypittely mahdollistaa YSOn käytön vain tietyntyyppisten käsitteiden osalta, mikä lisää ontologian sovellusmahdollisuuksia huomattavasti. Käyttäjät voivat esimerkiksi kuvailukäytössä suodattaa pois hyvin laaja-alaiset, pääosin hierarkkista rakennetta luovat käsitteet kuten ”abstraktit objektit”. Myös epätäydelliset yksilökäsitejoukot kuten ”tietokoneohjelmat”-käsitteen alakäsitteet voidaan tarvittaessa suodattaa pois.

Periaatteet yksilökäsitteiden valintaan löytyvät Finto-datan Githubista. Tämänhetkisiin linjauksiin voidaan tehdä korjauksia tarvittaessa, eli sana on vapaa!

YSOn tietomallissa käsitteen tyyppi on ilmaistu rdf:type-ominaisuudella, jonka arvona on joko ysometa:Hierarchy (hierarkisoiva käsite), ysometa:Concept (yleiskäsite) tai ysometa:Individual (yksilökäsite). YSOn julkaisuversiossa käsitteet ovat aina näiden tyyppien lisäksi myös tyyppiä skos:Concept.