Tällä sivulla kerrotaan, miten organisaation esittelysivua ja aukioloajat-upoketta voi käyttää omassa Finna-näkymässä.

Kirkanta-toimintojen aktivointi

Kun Finna-tunnus on syötetty Kirkantaan, toiminnot voidaan ottaa käyttöön Muut asetukset -välilehden osiossa Organisaatiotiedot:

Asetuksista voi valita minkä organisaation tietoja käytetään ja näytetäänkö organisaatiosivulla konsortiotiedot. Toiminnon aktivoinnin jälkeen organisaation esittelysivu löytyy osoitteesta  <näkymä>/OrganisationInfo/Home

Aukioloajat-upoke voidaan sijoittaa haluttuun sivupohjaan seuraavasti:

<?=$this->organisationInfo()?>

Lisäksi seuraavat asetukset voi määrittää muokkaamalla asetustiedostoa /local/config/vufind/OrganisationInfo.ini:

KenttäSelite
buildings

Lista näytettävien palvelupisteiden Kirkanta-tunnisteista. Jos ei määritelty, näytetään kaikki kimppaan kuuluvat palvelupisteet.

Palvelupisteiden tunnisteet löydät täältä. Esimerkiksi Vaski-kirjastojen Halikon kirjaston tunniste on 85154 (kuva alla).


Yleiset asetukset

Seuraavat General-osion (tiedostossa /local/config/vufind/OrganisationInfo.ini) asetukset koskevat kaikkia Finnan käyttöliittymäkompontteja:

KenttäSelite
languageKäytetty kieliversio. Jos ei määritelty, käytetään käyttäjän kielivalintaa.
fallbackLanguageKieliversio, jota käytetään mikäli käännöstä ei ole määritelty Kirjastohakemistossa 'language' parametrin kieliversiolle.
routeUrlLinkki reittitietoja varten. Oletuksena käytetään matka.fi:n reittitietoja.
mapUrlAukioloajat-upokkeessa näytettävä linkki karttapalveluun. Oletuksena Google Maps.

Organisaation esittelysivun asetukset

Organisaatiosivulla voidaan palvelupisteiden lisäksi näyttää organisaatiokohtaiset tiedot (logo, kuvaus, aineistojen käyttö jne).

RSS-syötteiden asetukset

RSS-syötteiden (uutiset ja tapahtumat) osoitteet konfiguroidaan Kirkannassa (ohje).

Lisäksi tiedoston  /local/config/vufind/rss-organisation-page.ini, osioissa organisation-info-news (uutiset) ja organisation-info-events (tapahtumat) voi määritellä seuraavat lisäasetukset:


KenttäSelite

items

Artikkeleiden lukumäärä

linkTo

Jos määritelty, artikkeli näytetään Finnan sisältösivulla (content-page) tai modaali-ikkunassa (modal). Muussa tapauksessa artikkeli näytetään syötteen alkuperäisellä sivustolla.

content[title]

Näytetäänkö artikkelin otsikko (0 tai 1).

content[text]

Näytetäänkö artikkelin sisältöteksti (0 tai 1).

content[image]

Näytetäänkö artikkelin kuva (0 tai 1).

content[date]

Näytetäänkö artikkelin päiväys (0 tai 1).
linkTarget_blank avaa linkin uuteen selainikkunaan. Ei toimi modaali-ikkunaan avattavissa linkeissä (linkto = 'modal').

Kopioi mallitiedosto rss-organisation-page.ini.sample > rss-organisation-page.ini ja lisää tiedostoon muokattavan osion asetukset.

Esimerkki: näytetään uutis-listauksessa kolme uusinta artikkelia ilman kuvia. Avataan uutinen sisältösivulle uuteen selainikkunaan:

[organisation-info-news]
items = 3
content[image] = 0
content[text] = 0
linkTo = 'content-page'
linkTarget = '_blank'

Aukioloaika-upokkeen asetukset

Upokkeessa näytetään oletuksena aukioloaikojen lisäksi palvelupisteen lisätiedot. Lisätiedot voi myös jättää pois.

Aukioloajat + lisätiedotAukioloajat ilman lisätietoja


Päiväys- ja kellonaika kenttien leveyksiä voi tarvittaessa säätää lisäämällä custom.less-tiedostoon ao. rivit ja muuttamalla kenttien prosenttiosuuksia niin, että yhden kentän leveyden kasvatus tulee huomioida jonkun toisen kentän kaventamisena (tai kahden kentän kesken jaetulla kaventamisella).

/* Kirjastot.fi:n aukiolojat-upokkeen leveydet */
.organisation-info .info .opening-times-week .day-container .time-row {
  .date {
   width: 20%;
  }
  .description {
   width: 50%;
  }
  .time-container {
   width: 25%
  }
}

Logon piilottaminen otsikon Tämän aineiston tarjoaa alla

Tietuesivulle ja kuvan esikatseluun tulee organisaation logo Finnan 7.12.2016 julkaistavassa versiossa otsikon Tämän aineiston tarjoaa yhteydessä. Jos logo halutaan piilottaa organisaationäkymässä, tämä tarvitsee tehdä css:llä, koska siihen ei ole konfiguraatioasetusta ainakaan toistaiseksi.

Logon piilottaminen onnistuu kopioimalla seuraavan laatikon sisältämät koodirivit tiedostoon custom.less. Tämä tiedosto löytyy kansiosta themes/custom/less Finnan hallintaliittymässä.

.recordProvidedBy .record-organisation img.consortium-logo {
  display: none;
}


Käyttäjäkyselymainoksen näyttäminen ja piilottaminen

Käyttäjäkyselymainoksen näkymiseen etusivulla vaikuttavat Finnan hallintaliittymän kansiosta local/config/vufind/ löytyvässä config.ini -tiedostossa seuraavat rivit. Esimerkissä mainos näytetään; asetus enabled = false piilottaa sen.

[FinnaSurvey]
enabled = true
url = "https://my.surveypal.com/Finnasurvey"

Muita huomioita

Organisaation esittelysivun oletusorganisaation voi yliajaa käyttämällä id-parametria sivun osoitteessa. Esimerkkejä: 

 • <näkymä>/OrganisationInfo/Home?id=Vaski
 • <näkymä>/OrganisationInfo/Home?id=SLS

Aukioloajat-upokkeen näytettävät palvelupisteet voi yliajaa sivupohjassa käyttämällä buildings -parametreja

Esimerkki: Näytetään valitut palvelupisteet:

<?=$this->organisationInfo(['buildings' => [85141,85771]])?> • No labels