FinELib ohjausryhmä ohjaa verkkoaineiston hankintaa FinELib konsortiolle.

Ohjausryhmät pöytäkirjat ja esityslistat ovat julkisia ja löytyvät FinELib:n asiakaswikin osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/XIT-/.

Ohjausryhmien kokousmateriaalin liitteet julkaistaan vain konsortion jäsenille avoimessa exstranetissa, koska niissä on luottamuksellista tietoa.

  • No labels