Näin teet muutosehdotuksen

Jos haluat muutosta johonkin RDA-sääntötekstin kohtaan, laita sähköpostia Kuvailusääntöpalvelun palveluosoitteeseen: kuvailusaannot-posti(ät)helsinki.fi  

Ehdotuksen on sisällettävä

 • lähettäjän yhteystiedot
 • tiedot muutettavasta kohdasta
 • ehdotus kohdan muutokseksi
 • perustelut muutokselle

Prosessi ja aikataulu 2017:

 • 16.2.2017 klo 14-15:
 • Maaliskuussa muutosehdotusten lähettäminen Kuvailusääntöpalveluun
 • Muutosehdotusten esiin nostaminen EURIGin kokouksessa 10.5.2017
 • Muutosehdotusten käsittely Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 24.5.2017
 • Kesäkuussa muutosehdotusten lähettäminen Kuvailusääntöpalvelusta EURIGille
 • Heinäkuussa EURIGissä käsiteltävänä olevien muutosehdotusten käsittely Suomen asiantuntijaverkostossa
 • Verkkotilaisuus elo-syyskuussa: toisten tekemien muutosehdotusten kommentointien tekeminen
 • Syyskuussa kommenttien lähettäminen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelusta EURIGiin
 • Joulu-tammikuussa tieto muutosehdotusten läpimenosta tai hylkäämisestä Kuvailusääntöpalvelussa
 • Vuoden 2017 prosessi poikkeuksellinen RDA Toolkitin "remontin" vuoksi

Vastaanotetut muutosehdotukset

Tämän vuoden kommentointiprosessin aikana ei kirjastot eivätkä kuvailun kansalliset ryhmät lähettäneet yhtään muutosehdotusta. RDA-tekstiin ollaan siis varsin tyytyväisiä. Alla olevat ehdotukset ovat vuodelta 2016 ja ne siirtyvät soveltuvin osin vuoden 2018 käsittelyyn. 

 • Ehdotus lakiaineiston kuvailuohjeisiin:
  • Ehdotuksen tekijä: Eduskunnan kirjasto
  • Ehdotuksen sisältö: Lakiaineistojen kuvailuohjeiden muuttaminen kansainvälisemmäksi.
  • Ehdotuksen perustelu: RDA:n tekstin kansainvälistäminen
   • Lakiaineistojen (suomalaisten) kuvailuasiantuntijoiden päätös: Kommentoidaan ja/tai tuetaan Saksan, Itävallan ja Sveitsin valmistelemaa keskustelupaperia
   • EURIGin päätös:
   • RSC:n päätös: RSC perustaa mahdollisesti lakiaineistojen kuvailuun keskittyvän työryhmä
 • Ehdotus henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen (luvut 9-11) aikaelementtien merkitsemiseen: 
  • Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu
  • Ehdotuksen sisältö: Ehdotetaan ajan merkitsemisen ohjeistuksen väljentämistä niin, että ajan voisi merkitä muullakin tavalla kuin amerikkalaisittain (vvvv kuukausi pp)
  • Ehdotuksen perustelu: RDA:n tekstin kansainvälistäminen
   • Kuvailustandardiryhmän päätös: Lisätään väliaikaisratkaisuna ko. sääntökohtiin linjaukset, joissa suositellaan ISO 8601 -standardin mukaista merkintätapaa: vvvv-kk-pp
   • EURIGin päätös: Saksan kansalliskirjasto on valmistellut paperin samasta aiheesta. Pyritään keskustelupaperin tai muutosehdotuksen lähettämiseen Eurigista RSC:lle v. 2018
   • RSC:n päätös:
   
 • Ehdotus kohtaan 6.3.1.3 Teoksen muodon merkitseminen: 
  • Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu
  • Ehdotuksen sisältö: Ehdotetaan ohjaavan termilistan lisäämistä tekstiin
  • Ehdotuksen perustelu: RDA-kuvailun yhdenmukaistaminen ja laadun parantaminen
   • Kuvailustandardiryhmän päätös: Odotetaan IFLAn teoksen genre- ja muototermejä työstävän työryhmän sekä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän genretyöstön tulosta
   • EURIGin päätös:
   • RSC:n päätös:
 • Ehdotus erottuvanimekkeisten musiikkiteosten auktorisoitujen hakutietojen lisäelementteihin (kohtaan 6.28.1.10): 
  • Ehdotuksen tekijä: Kansalliskirjaston musiikkiluetteloijat
  • Ehdotuksen sisältö (sis. perustelut)
  • Ehdotuksen perustelu: Rikkaamman metatiedon tallentamisen salliminen valinnaisella lisäyksellä ko. sääntökohtaan. 
   • EURIGin päätös:
   • RSC:n päätös:

Vastaanotetut kommentit muiden maiden ehdotuksiin

 • Ei kommentointeja vuonna 2017 RDA Toolkitin "remontin" vuoksi 

 

 • No labels