Organisaatio- ja toimipistetiedot Kirkannasta (kirjastoille ja arkistoille) Finnaan tuodaan kirjastojen ja arkistojen organisaatiokohtaisia ja palvelupisteiden tietoja Kirjastohakemiston Kirkanta-palvelusta. Nämä tiedot välittyvät Finnaan api.kirjastot.fi -rajapinnan kautta.

Jokaisen Finnassa mukana olevan kirjaston ja arkiston kannattaa syöttää Kirkantaan finna.fi:n kannalta keskeisimmät organisaatiotiedot. Välttämättömimpien tietojen syöttäminen ei kestää kauaa, koska niitä ei ole montaa. Kannattaa syöttää ainakin seuraavat tiedot:

Taulukko 1 (alla) kertoo, missä ja minne Finna-tiedot lisätään Kirkannassa. Tämän sivun alasivuilla kerrotaan sama tarkemmin, osa-alueittain jaoteltuna (ks. valikko tämän sivun vasemmassa laidassa).

Tieto FinnassaKirkannan käyttöliittymäSelvennyksiä
organisaatio

kirjastokimpat

Kirkannan Kirjastokimppaan voidaan lisätä muitakin organisaatioita kuin kirjastokonsortioita.

Esim. arkistojen perustiedot syötetään tässä kohtaa.

palvelupiste

organisaatiot

Mm. palvelupisteiden tiedot syötetään Kirkannan kohdassa Organisaatiot.

Kirkannan termille organisaatio ei ole Finnassa yksiselitteistä vastinetta. Kirjastolaitoksen kohta organisaatio pitää allaan paitsi palvelupisteet, myös esim. kirjastolaitokset, kuten Turun kaupunginkirjasto.

Taulukko 1. Finna-tiedot Kirjastohakemiston Kirkanta-palvelussa.

Jos Kirkanta-integraatioon liittyviä toiminnallisuuksia halutaan ottaa käyttöön myös omassa Finna-näkymässä, alasivulla Käyttöönotto ja asetukset organisaationäkymissä on tätä koskevaa tietoa.

Organisaation tunniste tarvitaan sekä finna.fi:ssä että organisaationäkymissä Kirkannnan ja Finnan linkitystä varten.

Alla on tietoa, miten Kirkannan organisaatiokohtaisia tietoja hyödynnetään Finnassa. Tukipyyntöjä ja muuta käyttöohjeistusta koskevat osoitteet ym. tiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Aukioloajat-upoke

Aukioloajat-upokkeessa näytetään aukioloajat ja muutama lisätieto palvelupisteiden tiedoista.

Kuva 3. Aukioloajat-upoke yleisellä kirjastolla.

Organisaation esittelysivu

Organisaation esittelysivu kertoo finna.fi:ssä laajalle käyttäjäjoukolle aivan perusasioista lähtien, mistä kussakin organisaatiossa on kyse (kuvat 1 ja 2), sekä mitä palveluja nämä tarjoavat Finnassa ja kenelle. Lisäksi annetaan tieto palvelupisteiden sijainnista ja mahdollisesti aukioloajoista, jotka yleensä tarvitsee, jotta pääsee käyttämään fyysisiä aineistoja.

Organisaatiokohtaisissa näkymissä voidaan hyödyntää organisaation esittelysivun lyhyttä versiota. Tällöin näytetään vain Palvelupisteet-osion tiedot (kuva 3) .

Organisaation esittelysivu voidaan tuottaa hyvin vähäiselläkin tietomäärällä (kuva 4). Organisaation esittelysivulla näytetään sekä organisaatiokohtaista tietoa että palvelupisteiden ja kirjastolaitosten tietoja. Lisäksi kannattaa syöttää tiedot, kenelle ja mitä palveluja tarjotaan ("aineistojen käyttö"). Jos käyttäjä voi tilata aineistoa, kannattaa mainita, millaisella aikataululla tilauksia käsitellään ja kuinka nopeasti käyttäjä voi tilaamansa aineiston saada.

Kun organisaation esittelysivuun tarvittavat tiedot on syötetty, tätä sivua hyödynnetään näkyvästi tarjoamalla linkkejä sivulle monessa paikassa. Sivulle linkataan mm. kaikista ko. organisaation tietueista ja Ketkä ovat mukana -sivulta sekä finna.fi:ssä että muissa näkymissä, joissa Kirkannan-toiminnallisuudet on kytketty päälle. 

Organisaation esittelysivusta on kerrottu tarkemmin Finnan keskustelufoorumilta.

Kuva 1. Kirjastokohtaiset tiedot yleisellä kirjastolla.

Kuva 2. Kirjastokohtaiset tiedot arkistolla.


Kuva 3. Organisaation esittelysivun lyhyt versio.

Kuva 4. Organisaation esittelysivu vähimmäistiedoilla.

Tulevat toiminnallisuudet

Kirkannasta haettavat tiedot mahdollistavat mm. haun rajaamisen sijainnin perusteella Finnan faseteissa ja saatavuustietojen näyttämisen kartalla kirjastojen tietuesivuilla sekä aukioloaikojen yhdistämisen saatavuustietoihin. Nämä ominaisuudet vaativat alkuvaihetta tiiviimpää Finnan ja Kirkannan linkitystä, eikä niitä toteuteta integraation ensi vaiheessa.

Käännökset

Finna noutaa Kirkannan tietoja käyttäjän kielivalinnan mukaan oletusarvoisesti. Kirkannasta noudettava kieliversio on mahdollista määritellä language- ja fallbackLanguage -asetuksilla (ks. Lisäasetukset).  Käännökset on hyvä syöttää sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi (finna.fi:ssä käytetyt kielet), tai ainakin organisaation omassa näkymässä käytettävillä kielillä.  

Linkkejä

Tietojen syöttämisen käyttöliittymä (Kirkanta)

Organisaatioiden Finna-tunnukset

Työkalu osoitteiden muuttamiseen koordinaateiksi ("geokoodaus")

Ohjeet koordinaattien selvittämiseen Google Mapsissa

Kirjastohakemiston rajapinnan (ja Kirkannan) ohjeet

Käyttöoikeudet ja tuki

Jos sinulla tai kellään organisaatiossasi ei ole käyttäjätunnuksia tietojen lisäämiseksi Kirkantaan, niitä myönnetään osoitteessa hakemisto at kirjastot piste fi. Kerrothan yhteydenotossasi, mistä organisaatiosta olet, koska yhdellä Kirkannan käyttäjätunnuksella on yleensä pääsy yhden organisaation tietoihin. Voit esim. mainita viestin otsikossa oman organisaatiosi ja sen "Kirkanta-käyttäjäryhmän", jos tiedät sen.

Kun olet kirjautunut Kirkantaan, tarkista ensiksi, että osiot organisaatiot ja kirjastokimpat näkyvät sinulle valikossa (kuva 5). Jos pääsyä osioon kirjastokimpat ei ole käyttäjätunnuksellanne, käyttöoikeudet sinne saa edellä mainitusta hakemisto-osoitteesta.

Kuva 5. Kirkannan vasen valikko Finna-tietojen syöttämiseen tarvittavilla käyttöoikeuksilla.

Yleisillä kirjastoilla tyypillinen tilanne lienee, että palvelupisteiden tietoja on syötetty Kirkantaan, mutta käyttäjätunnukset osioon kirjastokimpat tarvitsee pyytää erikseen. Yleisten kirjastojen tapauksessa Kirkannassa on ollut yleensä käyttäjäryhmät jokaiselle kunnankirjastolle erikseen. Kun siirrytään Finnaan, Kirkantaan luodaan uusi käyttäjäryhmä koko kirjastokimpalle, jonka alaryhmiksi kuntakohtaiset käyttäjäryhmät siirretään.

Oman organisaation edustusta Kirkannassa voi selvittää katsomalla, löytyykö omia toimipisteitä Kirjastohakemistosta. Vaikka oman organisaation toimipisteitä ei löytyisi kirjastohakemistosta, niitä saattaa olla syötetty alustavasti Kirkantaan, koska toimipisteiden tietoja on mahdollista piilottaa.

Tukipyyntöjen osalta tiedustelut tulee lähettää aiheesta riippuen joko Finnan tai Kirkannan palvelupostiin, koska organisaatiotietojen käyttöönotto on toteutettu näiden tahojen yhteistyönä.

Kirkantaa, eli tietojen lisäämistä, koskevat tukipyynnöt tulee lähettää osoitteeseen hakemisto at kirjastot piste fi.

Finnaa koskevia ohjeita kannattaa ensiksi kysellä Finna-foorumilta. Sekä Finnan että muiden Finna-organisaatioiden asiantuntijat vastaavat siellä kysymyksiin. Jos tarvitsemaasi tietoa ei löydy, kukaan ei vastaa kysymykseesi foorumilla tai kysymys on yksityisluontoinen, kannattaa kysymys (ja mahdollinen linkki foorumille) lähettää osoitteeseen finna-posti at helsinki piste fi.

  • No labels