You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 110 Next »

Haku sovellusohjeesta

Sisällysluettelo

Kohdetta {children} ei kyetty renderöimään. Sivua ei löydy: MARC 21 BIB -- sovellusohje Melinda-kirjastoille.

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

Tämä on KUMEA- ja MusaMelinda-työryhmän muokattava RDA-formaattiohje!!!

9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X)

Päänimeke on ydinelementti.

Suomalaisten kirjastojen linjaamat lisäydinelementit: Rinnakkainen päänimeke, Muu nimeketieto, Aiempi päänimeke, Myöhempi päänimeke

Avainnimeke on ydinelementti kansallisbibliografisessa kuvailussa (liittyy ISSN toimintaan)

Lyhennetty nimeke on ydinelementti kansallisbibliografisessa kuvailussa (liittyy ISSN toimintaan)

Nämä kentät liittyvät kuvailuohjeiden lukuihin 2.3 ja 2.4 sekä liitteeseen A.3  

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X)


210 - LYHENNETTY NIMEKE (T)  

RDA 2.3.10
MARC21

Lyhennetty avainnimeke määritellään kansallisessa ISSN-keskuksessa. Suomen ISSN-keskus on Kansalliskirjastossa. Kansainvälinen ISSN-keskus ja kansainvälinen standardisoimisliitto (ISO) julkaisevat lyhenneluetteloa 'List of serial title word abbreviations'.

Tähän kenttään voidaan laittaa myös lyhenteitä, joita käytetään (tarvitaan esim. kaukopalvelussa), mutta jotka eivät ole virallisia. Tällöin 2. indikaattori on 0.


222 - AVAINNIMEKE (T)

RDA 2.3.9
MARC21

Kansalliset ISSN-keskukset ovat vastuussa avainnimekkeistä.

Avainnimeke identifioi sarja-aineiston nimekkeen yksiselitteisesti eli kahdella julkaisulla ei voi olla sama avainnimeke. Avainnimeke on usein sama kuin päänimeke. Samannimiset aineistot erotetaan toisistaan avainnimekkeen lisäyksellä.  

‡a - Avainnimeke merkitään osakenttään a  

‡b - Osakenttään merkitään tavallisesti julkaisupaikka erottamaan samannimiset sarja-aineistot. Jos julkaisupaikkakin on sama, merkitään lisäksi vielä ensimmäinen julkaisuvuosi. Jos julkaisu on vaihtanut nimeä, mutta aiempi nimi on otettu uudelleen käyttöön, voidaan lisäyksenä käyttää pelkkää vuosilukua erottamaan sarja-aineistot julkaisuajankohdan mukaan. Eri painokset, esimerkiksi erikieliset versiot, erotetaan myös lisäyksellä. Myös eri tallennusmuodoissa olevat manifestaatiot merkitään lisäyksellä.


 • 240 - YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET) Ydinelementti (jos saatavilla tai sovellettavissa) 

Teoksen ensisijainen nimeke (myös vakiintunut kokoava nimeke) (korvaa RDA:ssa käsitteen yhtenäistetty nimeke)

 MARC 21

Teoksen ensisijainen nimeke  merkitään 240-kenttään silloin, kun tietueessa on kenttä 100, 110 tai 111.  Jos teoksella ei ole tekijää 1XX-kentässä, teoksen ensisijainen nimeke (alkuteoksen nimeke) merkitään kenttään 130. Ohje Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitsemiseen

Kenttään 240 merkitään tarvittaessa alanimeke ja se ilmoitetaan osakentässä ‡a päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna, mikäli se teoksen identifioinnin kannalta on välttämätön. VRT. 130

‡g - Osakentän paikka riippuu siitä, täsmentääkö lisäys kokonaisuutta vai osaa. Musiikkiaineistossa käytetään osakenttää kokonaisuuden yhteydessä, kirjojen luetteloinnissa lisäys koskee useimmiten osaa, jolloin osakenttä ‡g merkitään osakentän ‡l jälkeen. (Elementti ilmeisesti RDA 6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre. Ekspressioon liittyvät elementit merkitään hakutietoon teoksen tai teoksen osan/osien hakutiedon jälkeen, joten jos osakentässä g on teoksen osaan liittyviä tietoja, ei osakenttä l voi olla ennen sitä. TM)

‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke (T) Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima.

‡l - (Ekspressio) Osakenttään merkitään kuvailtavan ekspression kieli.  
 
Kielimerkinnön välimerkitys poikkeaa alkuperäisestä MARC 21 -formaatista: Suomessa käytetään edelleen Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osan mukaisesti pilkkua eikä pistettä. (Elementti 6.11 Ekspression kieli. TM)

‡n, ‡p - Osakenttiä toistetaan tarvittaessa, jos osajako on monitasoinen.

Esimerkkejä

Teoksen ensisijainen nimeke merkitään 240-kenttään silloin, kun tietueessa on 100-, 110- tai 111-kenttä.

041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Smith, Adam, ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a
The theory of moral sentiments, ‡l suomi

245 10 ‡a Moraalituntojen teoria / ‡c Adam Smith.


Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen ja suhde tunnettuun kokoavaan nimekkeeseen (kokoomanimekkeeseen) (Kyse on teosten välisestä johdannaissuhteesta. Raamattu ei ole kokoava nimeke. TM)
Lastenversio Raamatusta tallennetaan kenttään 730 ja alkuperäisen teoksen nimeke kenttään 240. Luettelointiratkaisu riippuu siitä, missä määrin kuvailun  kohteen sisältönä on lastenversio Raamatusta
041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
700 1# ‡a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja.
700 1# ‡a Pöntinen, Mervi, ‡e kääntäjä.
730 0#  ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu.

 

Huom! muuttunut käytäntö: ‡k ennen osakenttää ‡l 
Käännösnovellivalikoima: suomennetussa teoksessa on 14 novellia,
Alkuperäinen teos "What we talk about when we talk about love" sisältää 17 novellia.
041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Carver, Raymond, ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a What we talk about when we talk about love. ‡k Valikoima, ‡l suomi
245 10 ‡a Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta : ‡b kertomuksia / ‡c Raymond Carver ; suomentaja Raija Mattila.
700 1# ‡a Mattila, Raija, ‡e kääntäjä.

 

YHTENÄISTETYN MUSIIKKINIMEKKEEN OHJEITA - Päivitetään myöhemmin


242 - LUETTELOIVAN ORGANISAATION TEKEMÄ NIMEKKEEN KÄÄNNÖS (T) 

Suositellaan käytettäväksi myös osakenttää ‡y (käännöksen kielikoodi).  


243 - KOKOAVA YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)   

6.2.2.10.1-6.2.2.10.3
6.14.2.8.1-6.14.2.8.4 (musiikkiaineisto)

Nimeke merkitään yhden henkilön, suvun tai yhteisön kootuille teoksille tai yhtä tiettyä muotoa sisältäville kokoomateoksille. Termit löytyvät metatietosanastosta.

Esim. - Richard Scarry -esimerkki Marja-Liisalta

100 1# ‡a Snellman, Johan Vilhelm, ‡d 1806-1881, ‡e kirjoittaja.
243 10 ‡a Teokset
245 10 ‡a Kootut teokset...

100 1# ‡a Kilpi, Eeva, ‡d 1928- ‡e kirjoittaja.
243 10 ‡a Novellit
245 10 ‡a Kootut novellit...

Jos kooste on epätäydellinen, merkitään kokoavan nimekkeen jälkeen sana Valikoima.

 100 1 ‡a Scarry, Richard ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija.243 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima, ‡l suomi 245 10 ‡a Iloinen autokirja / ‡c Richard Scarry ; suomentanut Raija Mattila. Iloinen ilmakirja / Richard Scarry ; suomentanut Kaarina Helakisa.700  12 ‡a Scarry, Richard, ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija. ‡t Cars and trucks and things that go, ‡l suomi700 12  ‡a Scarry, Richard, ‡e kirjoittaja, ‡e taiteilija. ‡t Great big air book, ‡l suomi


100 1# ‡a Skrjabin, Aleksandr, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Pianomusiikki. ‡k Valikoima
245 10 ‡a
Ausgewählte Klavierwerke...

Poimittujen tietueiden kokoavat nimekkeet (esim. Works) suomennetaan RDA-sanaston 6.2.2.10.1 - LINKKI mukaisiksi.

Tarvittaessa merkitään myös muita elementtejä soveltuviin osakenttiinsä erottamaan auktorisoitu hakutieto muista hakutiedoista.245 - NIMEKE- JA VASTUULLISUUSMERKINTÖ (ET)  Ydinelementti

RDA 2.3 - Nimeke ; RDA 2.4 - Vastuullisuustiedot
MARC21

Huom! Voyagerissa nimekelisäkirjaus muodostuu indikaattorista riippumatta.

Alephissa ohjelma lisää automaattisesti 2. indikaattorin arvon, jos paikka on jätetty tyhjäksi.

Päänimeke Ydinelementti RDA 2.3.2
 
Päänimeke on aineiston pääasiallinen nimi (nimeke jota yleensä käytetään viitattaessa aineistoon). Nimeke merkitään kuvailuun siinä muodossa, missä se esiintyy tiedonlähteessä. Isojen kirjainten käytössä noudatetaan kuvailussa käytetyn kielen /kirjoitusjärjestelmän käytäntöä. (RDA Liite A: Isot alkukirjaimet)

Vaihtoehtoista nimekettä pidetään päänimekkeen osana.

Rinnakkainen päänimeke on lisäydinelementti.

Rinnakkaiselle päänimekkeelle ei ole MARC 21:ssa omaa osakenttää, se merkitään osakenttään ‡b ja käytetään yhtäläisyysmerkkiä (=)

Rinnakkaisesta päänimekkeestä tehdään lisäkirjaus kenttään 246.

 
Esittelysanoja, jotka on tarkoitettu johdannoksi ja joita ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä, ei merkitä.
Esimerkkejä poisjätettävistä ilmauksista: Disney presents, Suomi-Filmi esittää.

Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään kenttään 505. Tarvittaessa teoksista tehdään lisäkirjaukset  kenttään 700 ja tarvittaessa myös kenttään 740.  

Ilman kokoavaa nimekettä julkaistun aineiston nimekkeet, muut kuin ensimmäinen nimeke, merkitään osakenttään ‡b puolipisteillä erotettuna. Myös niistä tehdään lisäkirjaukset kenttään 700 ja tarvittaessa kenttään 740. 


Esimerkki: virhe nimekkeessä: virhe nimekkeessä jäljennetään sellaisenaan, oikeasta tehdään varianttinimeke:

 245 10 ‡a Pimean reuna / ‡c Jukka Niskanen.
 246 1# ‡i Korjattu nimeke: ‡a Pimeän reuna 

 

Esimerkki: päänimekkeen kirjoittaminen ja sanojen ja numeroiden toistaminen (RDA 1.7.7)

245 00 ‡a Rajaton kulttuuri : ‡b pohjoismainen kulttuurifoorumi Helsingissä 5.3.1992 = Den gränslösa kulturen : nordiskt kulturforum i Helsingfors 5.3.1992 / ‡c toimittaja = redaktör: Liisa-Maria Hakala ; käännökset = översättningar: Paula Kaikkonen, Ann Pelanne.

(Nimiösivulla mainittu vain kerran: 5.3.1992) Tässä noudatetaan teos-ajattelua eli kummastakin julkaisussa olevasta teoksesta on täydellinen teos-kuvailu). Jos tiedonlähteessä esiintyy vain kerran kirjain tai sana, joka on tekstin muotoilun perusteella tarkoitettu toistettavaksi luettaessa, toistetaan kirjain tai sana kuvailussa.

 

Esimerkki: Kokoomateos ja yksittäisten sisältöjen nimekkeet (yksi tekijä).  

Päänimekkeeksi valitaan kokoava nimeke ja kokoomateosten sisältämien teosten nimekkeet merkitään rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso), välimerkkinä teosten välissä käytetään puolipistettä. Kentässä 700 2. indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen). RDA:ssa tekijä/nimekekirjaus (700a ja 700 t) on yhtä kuin teoksen tai ekspression auktorisoitu hakutieto. Toistaiseksi merkitään ao. tapauksissa funktiotermit. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus

100 1# ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
505 00 ‡t Isä, poika ja paha henki ; ‡t Tuliaiset Moskovasta ; ‡t Väärän maan vainaja.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti, ‡e kirjoittaja. ‡t Väärän maan vainaja.

Esimerkki: Kokoomateos ja yksittäisten sisältöjen nimekkeet (useita tekijöitä)

Päänimekkeeksi valitaan kokoava nimeke ja kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso. Tällöin käytetään osakenttiä ‡r, ‡t ja ‡g. eikä osakenttää ‡a käytetä lainkaan, välimerkkinä teosten välissä käytetään pistettä. Kentässä 700 indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen).  Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus

245 00 ‡a Joka kodin suomen kielen opas.
505 00 ‡t Hyvää suomea / ‡r Pirkko Leino. ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja / ‡r toimittanut Rauni Vornanen. ‡t  Sivistyssanasto / ‡r toimittanut Kaarina Turtia.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Leino, Pirkko, ‡e kirjoittaja.  ‡t Hyvää suomea.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Vornanen, Rauni, ‡e toimittaja. ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Turtia, Kaarina, ‡e toimittaja. ‡t Sivistyssanasto.

 

Esimerkki: Aineisto ilman kokoavaa nimekettä (yksi tekijä)

Ilman kokoavaa nimekettä olevaa aineistokokonaisuutta kuvailtaessa merkitään aineistokokonaisuuden päänimekkeeksi osien päänimekkeet siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Ensimmäinen nimeke merkitään osakenttään ‡a, seuraavat nimekkeet merkitään osakenttään ‡b puolipisteellä erotettuna. Kentässä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo on 2 = analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus.

100 1# ‡a Itkonen, Tytti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a
Omavalvonnan toteutuminen vuonna 1996 ; ‡b Omavalvonta Hämeen läänissä ; Oma-valvonta Uudenmaan läänissä / ‡c Tytti Itkonen.
700 12 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti, ‡e kirjoittaja. ‡t Omavalvonta Hämeen läänissä.
700 12 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti, ‡e kirjoittaja. ‡t Oma-valvonta Uudenmaan läänissä.

Esimerkki:  Aineisto ilman kokoavaa nimekettä (useita tekijöitä), pääkirjaus nimekkeelle

Ilman kokoavaa nimekettä olevaa aineistokokonaisuutta kuvailtaessa julkaisun toisen ja kolmannen jne. teoksen nimekkeet menevät 245 ‡c:n sisälle pisteellä erotettuna, kukin vastuullisuusmerkintä merkitään sen nimeketiedon jälkeen, johon se kuuluu.  Pääkirjaus nimekkeelle ja 700-kenttiin tehdään tekijä-nimekelisäkirjaukset. Kentissä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo on 2 = analyyttinen kirjaus, eli lisäkirjauksen mukainen kohde  sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen. . Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus. 

245 00 ‡a Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle / ‡c Mauno Jokipii. Vammaskosken kivisilta 1915-1990 / Pekka Koskinen.
700 12 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Jokipii, Mauno, ‡e kirjoittaja. ‡t Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle.
700 12 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Koskinen, Pekka, ‡e kirjoittaja. ‡t Vammaskosken kivisilta 1915-1990.

 

Esimerkki: Vaihtoehtoinen nimeke

Päänimekettä ja vaihtoehtoista nimekettä yhdistävää sanaa ´eli´ edeltää ja seuraa pilkku. Vaihtoehtoinen nimeke aloitetaan isolla kirjaimella.

245 10 ‡a Hyvät ja pahat, eli, Ajatuksia tiestä sosialismiin  / ‡c Raimo Ilaskivi.
246 30
‡a Ajatuksia tiestä sosialismiin

 

Esimerkki: Nimekkeetön julkaisu

Jos aineistossa itsessään ei esiinny nimekettä, merkitään päänimekkeeksi joko aineiston ulkopuolelta otettu nimeke tai nimeke sepitetään: lyhyt ja kuvaava nimeke, joka ilmaisee aineiston luonteen ja/tai aineiston aiheen (RDA 2.3.2.10-11)

Aineiston kuvailussa käytetään aineiston sisältöön sopivaa kieltä ja kirjoitusjärjestelmää (Linjaus) Aineiston sisältöön sopiva kieli on ensisijaisesti sisällön kieli, mutta se voi myös olla kuvailevan yhteisön sopima kieli tms. (tämänhetkinen linjaus Toolkitissa)

245 00 ‡a Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Pekka Roos astuu virkaansa 13. päivänä huhtikuuta 1994 klo 14 pitäen yliopiston juhlasalissa esitelmän aiheesta Hyvinvointiyhteiskunnan kurjuus.
500 ##
 ‡a Nimeke puuttuu.

Aineiston ulkopuolelta otettu nimeke, esim. kustantajan kotisivuilta otettu tieto nimekkeestä merkitään hakasulkeissa

245 00  ‡a [Outokummun Partion jaostohistoriikki]

 

Esimerkki: Rinnakkainen päänimeke

 

245 10  ‡a Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 = ‡b Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014 / ‡c Anni Helldán, Satu Helakorpi, Suvi Virtanen, Antti Uutela.

246 31  ‡a Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2014


Esimerkki: Useita rinnakkaisia päänimekkeitä

Ensimmäinen rinnakkaisnimeke ’= ‡b’, jos ‡b:tä ei ole vielä tietueessa, seuraavat rinnakkaisnimekkeet, käytetään välimerkkiä ’=’

245 10 ‡a Tuomioistuinsanasto = ‡b Domstolsordlista = Glossary of court terms = Glossar der Gerichtsterminologie = Vocabulaire de la justice / ‡c julkaisijat: Oikeusministeriö & Valtioneuvoston kanslia.
246 31 ‡a
Domstolsordlista
246 31 ‡a
Glossary of court terms
246 31 ‡a
Glossar der Gerichtsterminologie
246 31 ‡a
Vocabulaire de la justice   


Kyrillisen rinnakkaisnimekkeen tallentamisessa on kaksi tapaa:

 1. Kun kyrilliikkaa käytetään tallennuksessa, kaikki kyrillinen tieto sijoitetaan 880-kenttiin. Eli koko 245 kenttä tallennetaan kenttään 880 ja konvertoidaan sitten kenttään 245.
 2. Jos kyrilliikkaa tallennetaan muutama tietue vuodessa, voidaan käyttää translitteroitua muotoa kentässä 245‡b. Kyrillinen rinnakkaisnimeke translitteroidaan ISO 9 -standardin mukaisesti.

 

 ‡b - Muu nimeketieto RDA 2.3.4

Suomalaisten kirjastojen linjaukset: Muu nimeketieto on lisäydinelementti.

Rinnakkainen muu nimeketieto yleensä merkitään.

Muu nimeketieto tarkoittaa aineiston päänimekkeen kanssa esiintyvää tai sille alisteisena esiintyvää tietoa. Muu nimeketieto aloitetaan yleensä pienellä kirjaimella, paitsi jos nimeke alkaa erisnimellä. Myös rinnakkaiset päänimekkeet merkitään tähän osakenttään. Rinnakkainen päänimeke on päänimeke toisella kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä. Muista nimeketiedoista tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

Muu nimeketieto voi esiintyä päänimekkeen, rinnakkaisen päänimekkeen/nimekkeiden tai julkaisuun sisältyvien yksittäisten teosten nimekkeiden yhteydessä.

Virhe muussa nimeketiedossa jäljennetään sellaisenaan. Oikea muoto kirjoitetaan 246 kenttään, esim. 246 1#  ‡i Korjattu muu nimeketieto: ‡a Nimekkeen oikea muoto   

MARC 21:n mukaa osakenttää ‡b ei saa toistaa, vaan muut nimeketiedot erotetaan välimerkillä: ensimmäinen muu nimeketieto : ‡b, seuraavat muut nimeketiedot  ’:’ (käytetään välimerkkiä kaksoispiste)

Esimerkki: ‡a Päänimeke : ‡b muu nimeketieto : muu nimeketieto

245 10 ‡a Aatteesta ammatiksi : ‡b puoluetyötä ja punapääomaa : Julius Nurmisen ja Anna Haverisen (ent. Nurminen) elämä ja toiminta työväenliikkeen järjestöaktiiveina 1900-luvun alkukymmeninä / ‡c Pertti Nurminen.

 

Esimerkki: Aineisto ilman kokoavaa nimekettä: julkaisun päänimekkeet ja muut nimeketiedot (yksi tekijä)

245 10 ‡a Pedagogiska frågor i tonårsåldern : ‡b från kunskap till insikt ; Om konstnärligt gestaltad undervisning : att skapa bilder i barnens inre / ‡c Rudolf Steiner.

‡a Nimeke 1 : ‡b muu nimeketieto ; Nimeke 2 : muu nimeketieto.


Esimerkkejä: Rinnakkaiset muut nimeketiedot merkitään samassa järjestyksessä kuin vastaavat rinnakkaiset päänimekkeet

245 10 ‡a Vastakohtien Itä-Uusimaa : ‡b itäuusmaalaisten mielipiteitä hyvinvoinnistaan ja palveluistaan = Kontrasternas Östra Nylund : östnylänningarnas åsikter om sin välfärd och  servicen / ‡c Anne Eronen, Pia Londèn, Aki Siltaniemi.

Päänimeke : ‡b muu nimeketieto = Rinnakkainen päänimeke : muu nimeketieto 


245 00 ‡a Språk i Norden = ‡b Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden.

‡a Päänimeke = ‡b Rinnakkainen päänimeke : muu nimeketieto


245 00 ‡a Kieleen muuttanut ihminen : ‡b Pentti Saarikosken suhde kieleen = Pentti Saarikoski on language.

Päänimeke : ‡b muu nimeketieto = rinnakkaisnimeke

 

Moniosaiset monografiat

Melindassa osien nimekkeet merkitään, kun ne ovat saatavilla. Tarvittaessa tehdään lisäkirjaus kenttään 246. 

‡n - Osan numero RDA 1.8.2 - Numeroiden muoto

Suomalaisten kirjastojen linjaus: Numerot merkitään kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.
‡p - Osan nimeke RDA 2.3.1.7

Osakentän ‡p eteen tulee piste, jos edellä ei ole osan numeroa (‡n)

Osakentän ‡p eteen tulee pilkku, jos edellä on osan numero (‡n)

Osakenttiä ‡n ja ‡p voidaan toistaa vain, kun niitä edeltää joko osakenttä ‡a, ‡b, ‡n tai ‡p


Esimerkkejä:

245 10 ‡a Maailmanhistoria. ‡n 2, ‡p Valistuksesta nykyaikaan / ‡c Veit Valentin ; suomentanut Kai Kaila.

245 10 ‡a Ihmiskunnan värikkäät vaiheet. ‡n 4, ‡p Englannin maailmanvalta, itsevaltiuden aika, valistuksen vuosisata / ‡c  suomalaisen laitoksen toimittaja: Riitta Suomalainen.

245 10 ‡a Management politics. ‡n Part 3 / ‡c Henry Smith.

245 00 ‡a Historical statistics. ‡p Europe.

245 00 ‡a Annual report of the Minister of supply and service Canada under the Corporations and labour Unions Returns Act. ‡n Part 2, ‡p Labour Unions = ‡b Rapport annual du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l’empire et des syndicates ouvriers.

 

Huom!  Hybriditietueiden korjaukset: Hybriditietueet ovat RDA konversiossa muokattuja tietueita, joissa on sekä ISBD että RDA tietueiden piirteitä.

Rajoituksia takautuvien korjausten tekemiselle liittyen moniosaisiin monografioihin:

- Esim. oppikirjasarjat: kuvailussa jatketaan vanhaa käytäntöä – usein pääkirjauksen merkitsemistä nimekkeelle – kunnes sarjan viimeinenkin osa on saatu ja kuvailtu

- Moniosaisten monografioiden yksittäisiä osia ei pidä korjata RDA-tietueiksi ellei sitten korjaa kaikkia osia siten, että kaikki osat ovat käsillä (vaikutukset esimerkiksi päävastuullisen tekijän merkitsemiseen)

- Uudet moniosaiset monografiat kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaan, usein ensimmäisen osan ensimmäiselle tekijälle

 

‡c - Vastuullisuusmerkinnöt   Ydinelementti RDA 2.4  

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on ydinelementti.

Suomalaisten kirjastojen linjaukset: kaikki vastuullisuustiedot merkitään jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä.  Yleensä nimiä ei jätetä pois, mutta poimittuihin tietueisiin niitä ei tarvitse lisätä.

 

700-kentän kohdalla lukee: "Kun tekijöitä on useita, kuvailija voi harkintansa mukaan merkitä tekijöitä 700 kenttään ja jättää merkitsemättä 245 ‡c-osakenttään. Ks. kentän 245 osakentän ‡c kohdalta tarkemmin." Sanommeko täällä riittävästi asiasta? Pitäisikö vielä toistaa, että 245 |c osakentässä mainitsematta jätetyn tekijän voi "ilmoittaa" 700-kentässä? A-MS

Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. Esim. RDA 20.2: Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voidaan soveltaa valinnaista poisjättämistä. Eli creator-tekijöistä pyritään merkitsemään kaikki, ellei kuvailusta tule liian raskasta. Ekspression tekijöistä, jotka useimmiten ovat toimittajia, kuvittaja jne., voidaan merkitä vain ensimmäiset kussakin roolissa olevat.

Vastuullisuustiedoista voidaan jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

(Seppälän email 20.5.2016 lisäys linjaukseen) Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto 2.4.1.5: Ei sovelleta valinnaista poisjättämistä tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen nimien merkitsemiseen liittyen. Nyt RDA:ssa on vielä tässä kohdassa: Ei sovelleta valinnaista poisjättämistä nimien merkitsemiseen liittyen. Poimittuihin tietueisiin ei tarvitse lisätä nimiä.
Tämä lisäys olisi hyvä olla täällä ainakin siihen asti kunnes Toolkitiin saadaan päivitys. K-MT.

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta], esim.
/ ‡c Arto Mustajoki [ja 8 muuta]
Merkintää ... [et al.] ei enää käytetä!

‡c on aina viimeinen osakenttä. Tähän osakenttään merkitään myös toisen tekijän teoksen tiedot kokoomateoksessa, jolla ei ole kokoavaa nimekettä.

Nimekkeitä yhdistävä ilmaisu säilytetään RDA D.1.2.2 - Kuvailutiedon syntaksit: Nimeke- ja vastuullisuusalue
Esimerkki:

245 00 ‡a Kujalan Oskari ja hänen sukunsa / ‡c Erkki Kujala, Pekka Kujala. Sekä, Halsuan kunnan historia 1858-1949 / kirjoittanut Kasperi Niemi ja Oskari Kujala.
700 12 ‡a Kujala, Erkki, ‡d 1939- ‡e kirjoittaja. ‡t Kujalan Oskari ja hänen sukunsa.
700 12
‡a Niemi, Kasperi, ‡e kirjoittaja. ‡t Halsuan kunnan historia 1858-1949.

Esimerkki sarja-aineistosta:
245 00 ‡a Julkaisuja. ‡n Sarja B, ‡p Työselostuksia / ‡c Työtieteen laitos, Oulun yliopisto.

 

Rinnakkaiset vastuullisuusmerkinnät merkitään vain, jos julkaisussa on myös vastaavat rinnakkaiset nimekkeet.  

Esimerkkejä: Rinnakkaiset vastuullisuusmerkinnät merkitään vain, jos julkaisussa on myös vastaavat rinnakkaiset nimekkeet

245 00 ‡a Suomen teologit 1990  = ‡b Teologer i Finland 1990 / ‡c julkaissut Suomen kirkon pappisliitto = utgiven av Finlands kyrkans prästförbund.
710 2#  ‡a
Suomen kirkon pappisliitto, ‡e julkaisija.

 

100 1# ‡a Keinänen, Timo, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a
Robert Wilhelm Ekmanin Maisema Subiacosta = ‡b Robert Wilhelm Ekman's Landscape from Subiaco  / ‡c Timo Keinänen ; julkaisija: Suomen taideakatemia = published by The Fine Arts Academy of Finland ; toimittaja = editor: Marjatta Levanto.
246 31 ‡a
Robert Wilhelm Ekman's Landscape from Subiaco
700 1# ‡a
Levanto, Marjatta, ‡e toimittaja.
710 2# ‡a
Suomen taideakatemia, ‡e julkaisija.

 

Ohitusindikaattoreista on erillinen ohje tässä sovellusohjeessa.

RDA 1.7.6 - Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen Alkukirjainlyhenteet ja akronyymit merkitään ilman välilyöntejä riippumatta siitä, miten ne on merkitty julkaisuun.  


246 - MUUT NIMEKKEET (T)  

RDA 2.3.3 - Rinnakkainen päänimeke ; RDA 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketietoRDA 2.3.6 - Varianttinimeke

MARC21

Kenttää 246 voidaan käyttää kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään 246 tallennetaan kentän 245 nimekemuodosta poikkeavat nimekkeet.

Sarja-aineiston suhdetta toisiin sarja-aineistoihin ilmaisevat nimekkeet tallennetaan ns. linkkikenttiin 759-789. Lisäkirjaukset tallennetaan kenttään 246.

1. indikaattorin arvolla määritellään, tuleeko nimekkeestä lisäkirjaus ja liittyykö nimekkeeseen vakionäyttöteksti tai huomautusteksti. 2. indikaattori kertoo nimekkeen tyypin. 2. indikaattorin arvoa '#' käytetään, kun halutaan merkitä avain- tai päänimekkeessä esiintyvien lyhenteiden, numeroiden tai erikoismerkkien avattu muoto.

‡a - Päänimeke/lyhyt nimeke
Koska ohitusindikaattoria ei ole, artikkelia ei voi käyttää.

‡f - Julkaisuaika tai numerointi
Ei käytetä kun toisen indikaattorin arvo on 0 tai 1, pakollinen kun toisen indikaattorin arvo on 2, käytetään sopivissa tapauksissa kun toisen indikaattorin arvo on 3-8.

‡i - Näyttöteksti
Sijoitetaan kentän ensimmäiseksi osakentäksi, kun toisen indikaattorin arvo on #. Siihen kirjoitetaan haluttu selitysteksti, esim. Nimeke avattuna. Fraaseja Metatietosanastossa: Manifestaatio, Huomautus nimekkeestä 

Jos käännös ilmestyy uutena painoksena eri nimellä, merkitään tieto aiemmasta nimestä joko 246 i ja a-kenttiin tai 500-kenttään.

Esimerkki:

246 ‡i Julkaistu vuonna 2012 suomeksi nimellä: ‡a Aarresaaret : miehet jotka ryöstivät maailman TAI

500 ‡a Julkaistu vuonna 2012 suomeksi nimellä: Aarresaaret : miehet jotka ryöstivät maailman.


YLEISSÄÄNTÖ: Kun nimeke on näkyvissä kentässä 245 (rinnakkaisnimeke, alanimeke, osan nimeke), suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 3. Toinen indikaattori on 0 tai 1. Kun nimeke on huomautustyyppinen eikä suoraan näkyvissä tietueen muissa kentissä, suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 1. Tällöin toinen indikaattori on # tai 2-8.

 • Alanimeke                                    246 30 ‡a
 • Kansinimeke                                246 14 ‡a
 • Osan nimeke                               246 30 ‡a
 • Rinnakkainen päänimeke            246 31 ‡a  
 • Selkänimeke                                246 18 ‡a
 • Toinen nimeke, varianttinimeke   246 13 ‡a
 • Muu nimeke, esim. avattu muoto 246 3# ‡a
 • Vaihtoehtoinen nimeke                246 1# ‡i Tunnetaan myös nimellä: ‡a

Tiivistelmän nimekkeestä voi tehdä lisäkirjauksen kenttään 246. Esimerkiksi:

246 1# ‡i Tiivistelmän nimeke: ‡a Turkish young learner's perception of communicative vs. non-communicative activities in their EFL-class

Sarja-aineiston epävirallisen lyhenteen voi merkitä tähän kenttään (vrt. kenttä 210).

246 1# ‡i Tunnetaan myös lyhenteellä: ‡a J. Amer. Phys.

 

Huom! kenttä ei sisällä ohitusindikaattoria.

 


247 - AIKAISEMPI NIMEKE (T)   

RDA 2.3.7 - Aiempi päänimeke

MARC21

Kuvailuohjeissa aiempaa päänimekettä sovelletaan vain päivittyvään aineistoon.
Kenttään 247 tallennetaan aikaisemmin 245-kentässä ollut päivittyvän aineiston (000/07=i ja 008/34=2) päänimeke, jos aineiston nimi on muuttunut ja vanha nimi on samalla kadonnut. Kenttää 247 ei käytetä, jos käytetään kenttää 780 (Edeltäjä).

Huom! kenttä ei sisällä ohitusindikaattoria.

 


 

 

 

 


 • No labels