Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.7-ohjelmisto.

Skosmos 1.7:ssä on kokonaan uudistettu rajapintadokumentaatio, joka perustuu Swagger-työkaluihin. Rajapinnalle on laadittu koneluettava Swagger-kuvaus, jonka pohjalta tuotetaan interaktiivinen rajapintadokumentaatio. Swagger-kuvausta voi myös hyödyntää rajapinnan käyttöönotossa esimerkiksi tuottamalla sen perusteella rajapintaa käyttävää liitoskoodia eri ohjelmointikielille.

Käyttäjille näkyviä muutoksia on mm.

Erilaisten laatuarviointityökalujen tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on jälleen paranneltu.

Skosmos 1.7 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.7:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. tarkennettu hakulomake.