Bibliografiajaosto on yksi IFLA:n (International Federation of Library Associations and Institutions) pysyvistä työryhmistä, jonka keskittyy kansallisbibliografian tuottamisen ympäristössä edistämään Kansainvälisen bibliografisen kontrollin (UBC) periaatteita. Jaosto on viime vuosina korostanut erityisesti digitaalisen toimintaympäristön ja standardien tarjoamia mahdollisuuksia sekä julkaisumaailman ja muiden metadatan tuottajien välistä yhteistyötä. Näistä lähtökohdista kansallisbibliografioille tarjoutuu mahdollisuus tuottaa monimuotoista bibliografista dataa erityyppisiin käyttötarkoituksiin.

  • Mm. näitä periaatteita edistääkseen jaosto julkaisee päivittyvää kokoomajulkaisua Guidelines for National Bibliographies in the Electronic Age. Sivusto tarjoaa ohjeistuksia, suosituksia sekä toimintamalleja erilaisiin toimintaympäristöihin.
  • Jaosto julkaisee Kansallisbibliografiarekisteriä, johon on laajasti ja vertailtavaan muotoon koottu 44 eri maan kansallisbibliografian ylläpitöperiaatteet.
  • Vuosittaiseen kansainväliseen IFLA-kongressiin jaosto kokoaa avoimen teemaosion. Vuonna 2016 sen otsikkona on  "Opening the National Bibliography: Transforming Access to Data and Building Connections".

Jaostoon, jossa Kansalliskirjastolla on edustus, kuuluu 13 varsinaista jäsentä ja 2 kirjeenvaihtajajäsentä (tilanne 2016). Jäseniä on kaikista viidestä maanosista.

  • No labels