URN-tunnus

URN-tunnus on verkkoresurssin pysyvä, ainutkertainen ja toiminnallinen tunnus.

Resurssi on väljä käsite. Se voi olla kirjanomainen julkaisu tai muu dokumentti, datapaketti, yksittäinen kuva- tai äänitiedosto, tietue jne. tai näiden kokoelma.  

URN-tunnukset ovat

  • standardeja: niiden muoto ja käyttö perustuu kansainväliseen standardiin;
  • ainutkertaisia: samaa tunnusta ei käytetä uudestaan; toisaalta saman resurssin kopioilla on sama tunnus;
  • pysyviä: tunnus ei raukea tai vanhene; ja
  • toiminnallisia: URN-tunnusten resoluutiopalvelu tukee URN-tunnuksen saaneen verkkoresurssin löytymistä yli teknisten ja organisaatiomuutosten.

Jos resurssin sisältöä muutetaan merkittävästi, saattaa kyseessä olla uusi resurssi, jolle tulee antaa uusi URN-tunnus. Tarve täytyy harkita tapauskohtaisesti. Jos esim. verkkosivustolla on URN-tunnus, sen sisällön muuttuminen ajan myötä kuuluu asiaan.

URN-tunnuksen antaja

URN-tunnuksen resurssille antaa sen julkaisija. Julkaisija on se, jonka aloitteesta tai vastuulla resurssi julkaistaan. Julkaisija voi käytännössä siirtää URN-tunnuksen antamisen muulle osapuolelle, mutta julkaisija vastaa silloinkin tunnuksen käytön asianmukaisuudesta.

URN-tunnuksen nimiavaruudet

URN-tunnus perustuu aina jonkin muun standardin tunnistejärjestelmän mukaiseen tunnukseen, joka on erityisesti hyväksytty URN-tunnuksen nimiavaruudeksi. Esimerkiksi

  • ISBN-numeroon perustuva: URN:ISBN:952-10-0556-4
  • NBN-numeroon perustuva: URN:NBN:fi-fe20071217

IANA pitää yllä ajantasaista listaa rekisteröidyistä URN-nimiavaruuksista.


Kansalliskirjasto käyttää URN:ISBN-, URN:ISSN- ja URN:NBN-tunnuksia. ISBN-, ISSN- ja NBN-numeroita jakelee Kansalliskirjasto. ISBN on tarkoitettu "kirjan tai muun erillisteoksen" tunnisteeksi, ja sen käyttöä ohjeistaa kansallinen ISBN-keskus. NBN-numeroita voidaan antaa vapaammin erilaisille resursseille.

  • No labels