Finto-tiimin vuonna 2013 tekemä ontologiaeditorivertailu on kaivannut päivittämistä. Olemme nyt vertailleet tuoreempia editoreja ja julkaisseet vertailusta raportin Finto-palvelun asiakaswikissä. Vertailu keskittyi koneelle asennettavien editorien sijaan selainpohjaisiin, verkossa käytettäviin editoreihin. Näissä useampi käyttäjä pystyy yhtäaikaisesti muokkaamaan samaa ontologiatiedostoa verkkoympäristössä. Työskentely yhteisessä ja avoimessa editointiympäristössä helpottaisi Finto-yhteistyöverkoston ja KOKO-ontologian parissa tehtävää työtä, joka ulottuu myös Kansalliskirjaston ulkopuolelle.

Vertailtavina olivat ilmaiset editorit VocBench ja THL-editori sekä kaupallinen PoolParty. Vertailun lopputulos oli, että kumpikaan ilmaisista editoreista ei vielä tässä vaiheessa täytä niitä kriteerejä, joiden perusteella sitä voisi pitää suositeltavana työkaluna Finto-yhteistyöverkoston piirissä tapahtuvaan ontologioiden muokkaamiseen. PoolParty on vertailuryhmän paras editori, mutta sekään ei ole toiminnallisuudeltaan puutteeton. Kaikkia editoreja kehitetään säännöllisesti ja Finto-tiimi seuraa kehitystä myös jatkossa, mahdollisesti uuden vertailun muodossa.

Vertailuraportti tarkempinen tietoineen löytyy täältä:

Verkkopohjaisten ontologiaeditorien vertailuraportti 04/2016