You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

ERILAISIA TAPAUKSIA

TAPAUS 1: Uusi termi on korvaamassa vanhan termin, mutta käsite säilyy samana.

 • ESIMERKKI: "sisäasianministeriö" muuttuu muotoon "sisäministeriö".
 • ESIMERKKI: "atk-ohjelmat" termi on vanhentunut. Nykyisin suositumpi termi on "tietokoneohjelmat".
 • ESIMERKKI: Ontologiassa esiintyvä "alpakka metallina" poikkeaa termimuotona yleisistä tesauruskäytännöistä. "alpakka (metalli)" olisi parempi termi.
 • RATKAISU: Älä poista käsitettä, vaan muuta sen preflabel uuteen muotoon. Siirrä vanhentunut termi altlabeliksi, jos koet sen tarpeelliseksi.
 • Huom! Se, miten vanhalla termillä kuvailtu aineisto on löydettävissä termin vaihduttua termipohjaisissa järjestelmissä, on järjestelmäkohtainen kysymys. On mahdollista toteuttaa esim. massa-ajoja, jossa tehdään koneellisesti muutos kaikkiin tietueisiin, joissa vanha termi esiintyy, ja korvataan se uudella termimuodolla.
 • Vanhan preflabelin säilyttäminen altlabelina ei ole välttämätöntä. Mikäli tieto vanhasta preflabelista koetaan tärkeäksi tai käyttäjälle hyödylliseksi, se on syytä säilyttää altlabelina. Jos kuitenkin esim. kirjoitusvirheellinen preflabel oikaistaan, vanhaa kirjoitusvirheellisestä muotoa ei suositella säilytettäväksi ontologiassa.

TAPAUS 2: Käsitteen kuvaama asia tai ilmiö ei ole enää ajankohtainen.

 • ESIMERKKI: "työministeriö" yhdistyy "työ- ja elinkeinoministeriöksi". Toisin kuin sisäministeriö-esimerkissä, tässä käsitteet eivät vastaa toisiaan.
 • ESIMERKKI: "yliassistentti" virkanimike poistuu koulutusjärjestelmästä.
 • RATKAISU: Säilytä vanha käsite, koska sillä on edelleen historiallinen merkitys, joka on yhä validi sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa. Voit lisätä käsitteelle halutessasi tarkentavan huomautuksen, esim. "Työministeriöstä tuli osa työ- ja elinkeinoministeriötä vuonna 2008." Työministeriö-tyyppisissä tapauksissa voit halutessasi liittää läheisten käsitteiden välille assosiatiivisen suhteen eli tässä tapauksessa käsitteiden "työministeriö" ja "työ- ja elinkeinoministeriö" välille.

TAPAUS 3: Aiemmin ontologiassa ollut käsite on todettu tarpeettomaksi.

 • ESIMERKKI: Ontologiassa on jostain syystä sekä "äänestys" että "äänestäminen" ja molemmat viittaavat samaan asiaan. "Äänestys" on käytetty kuvailussa vähemmän ja se todetaan tarpeettomaksi.
 • RATKAISU: Hautaa käsite. Alla tarkemmat ohjeet.
 • Tärkeää: Jääkö ontologiaan jokin käsite, joka on merkitykseltään läheinen ja voisi korvata poistuvan käsitteen kuvailussa? "Äänestys"-esimerkissä "äänestäminen" on selvä korvaava käsite, koska merkityssisältö on käsitteillä sama.

KÄSITTEEN HAUTAAMINEN:

Deprekoitu käsite ei varsinaisesti poistu ontologiasta. Sitä ei voi enää käyttää kuvailussa tai tiedonhaussa, mutta tieto käsitteestä jää ontologiaan. Tällä tavoin säilytetään mahdollisuus tavoittaa käsitteellä aiemmin kuvailtu aineisto.

1) Muuta käsitteen tyyppi deprekoiduksi käsitteeksi. (YSOssa se on yso-meta:DeprecatedConcept.)

 • Kun käsite deprekoidaan ontologiaeditorissa, se jää vielä tässä vaiheessa entiselle paikalleen hierarkiassa. Automaattinen skripti siirtää myöhemmin käsitteen pois hierarkiasta. Skripti poistaa myös muut näkyvät viittaukset käsitteeseen (esim. assosiatiiviset suhteet) siten, että käsite ei enää "kummittele" Fintossa. Aiemmista suhteista jää kuitenkin muistijälki deprekoituun käsitteeseen.

2) Jos käsitteellä jää ontologiaan jokin korvaaja, lisää se käyttämällä asiaankuuluvaa ominaisuutta. YSOssa se on yso-meta:deprecatedReplacedby. Jos käsitteellä ei ole selvää korvaaja, liitä korvaaja-suhde  yläkäsitteeseen.

 • TopBraidissä ominaisuuden saa näkyville piilossa olevien ominaisuuksien lisäysnappulan kautta. Plusmerkki ("Add widget for property").
 • Paina hakupalkin vasemmalla puolella olevaa nappulaa (3 sinistä laatikkoa), niin saat ominaisuudet jaoteltua nimiavaruuksien mukaan.

3) Huomioi alakäsitteet: Huomioi haudattavien käsitteiden alakäsitteet. Näille on löydettävä uusi yläkäsite (esim. deprekoidun käsitteen yläkäsite tai jokin toinen semanttisesti sopiva yläkäsite). Huomioi myös poistettavan käsitteen YSA-ryhmät, oldlabelit ja assosiatiiviset suhteet. Puuttuuko jäljelle jäävältä käsitteeltä joitain näistä ja pitäisikö ne lisätä sille?

JAETTUJEN KÄSITTEIDEN JA KOOSTEKÄSITTEIDEN HAUTAAMINEN:

Koostekäsitteitä ja jaettuja käsitteitä poistettaessa suositellaan lisäämään poistettavalle käsitteelle korvaaja-suhde sellaiseen käsitteeseen, joka parhaiten vastaa haudatun käsitteen merkitystä (YSOssa tämä suhdetyyppi on yso-meta:deprecatedReplacedBy). Eli jos "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (palvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" kolmikosta päätetään poistaa "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" niin poistettaviin suositellaan lisättäväksi isReplacedby-suhde käsitteeseen "hoivapalvelut (palvelut)".

1) Jos ontologiassa on ollut kaksi jaettua käsitettä ja nämä yhteen liittävä koostekäsite, ja toisesta jaetusta käsitteestä päätetään luopua niin koostekäsitettäkään ei enää tässä tapauksessa tarvita. Näin ollen ontologiasta voi poistaa sekä tarpeettomaksi jääneen jaetun käsitteen että koostekäsitteen. Ks. em. hoivapalvelu-esimerkki.

2) Jos poistetun käsitteen merkitys ei liity jäljelle jääneeseen käsitteeseen, poistetulla käsitteellä ei pitäisi olla replacedby-suhdetta jäljelle jääneeseen. Poistetulla pitäisi tällöin olla replacedby-suhde omaan vanhaan yläkäsitteeseensä, mikäli muuta ilmiselvää seuraajaa ei ontologiassa ole.

3) Huomioi tässäkin poistettavan käsitteen alakäsitteet. Lisäksi tarkista myös poistettavan käsitteen muut tiedot kuten vaihtoehtoiset termit, assosiatiiviset suhteet, huomautukset: onko näissä jotain sellaista, joka olisi hyvä siirtää jäljelle jäävälle käsitteelle, mikäli haudatun käsitteen merkitys on läheinen jäljelle jäävän käsitteen kanssa?

 • No labels