You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

 

Logo, taustakuva, taustaväri ja favicon-ikoni

 1. Valitse "Ulkoasu" -välilehti
 2. Vaihda logo valitsemalla Lisää uusi logokuva... tai taustaväri valitsemalla pieni neliö-ikoni kuvan alla. Valitsemalla Lisää uusi taustakuva... voit myös lisätä taustakuvan, joka näytetään taustavärin sijaan logon alla. Favicon-ikoni näytetään selaimesta riippuen esimerkiksi osoitepalkissa tai kirjanmerkkien yhteydessä. 

  Kuvien tallennuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:
  • Logot ja taustakuva kannattaa muuntaa sopivan kokoisiksi ennen lähettämistä. Hallintalittymä ei muuta niiden kokoja. 
  • Tallenna taustakuva joko jpg tai png -muotoon. Mikäli kuva on valokuvamainen, jpg-muoto pakkaantuu yleensä pienemmäksi. Hallintaliittymä ei muuta taustakuvan formaattia.
  • Hallintaliittymä tallentaa logot png-muotoisina. 
  • Faviconiksi kannattaa valita ikoni, joka toimii 10 x 10 pikselin kokoisena. Hallintaliittymä pienentää lähetetyn faviconin tarvittaessa. 3. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna muutokset.

Kieliasetukset

Kielikäännökset

Näkymän käyttöliittymän tekstisisältö on tallennettu erillisiin kielikäännöstiedostoihin, joita muokataan "Kielikäännökset" -välilehdelllä:

Ensimmäisessa palstassa on tekstin koodi ja seuraavissa käännökset näkymän eri kielillä. Muokatut tai uudet tekstit näytetään vihreällä. Käännöksiä muokataan valitsemalla koodin vieressä oleva muokkauspainike ():

Käännös voi sisältää myös HTML-koodia. Koodissa tulee käyttää yksinkertaisia lainausmerkkejä (heittomerkkejä) tavallisten lainausmerkkien sijaan. Esimerkiksi linkin HTML-koodi merkitään: <a href='http://www.finna.fi'>Linkki</a>.

Muokatun käännöksen voi myös palauttaa alkuperäiseen tilaansa syöttämällä kenttään "###". 

Listalle voi myös lisätä uuden käännöksen valitsemalla Lisää uusi käännös.

Muokatut käännökset tallennetaan näkymän muiden asetusten tapaan valitsemalla Tallenna muutokset. Tallennuksen jälkeen uudet käännökset ovat käytettävissä myös sivupohjissa ({translate text="<koodi>"}).

Selaimen Etsi-toiminto helpottaa muokattavan koodin löytämistä käännöslistauksesta.

Etusivun tekstit

Etusivun tekstit löytyvät kielikäännösten listauksesta koodeilla site_header_slogan ja site_header_slogan_small (logon alapuolella).

Oletuskielen valinta

 1. Valitse "Muut asetukset" -välilehti
 2. Valitse Käyttöliittymän kieli -valikosta haluamasi kieli ja valitse Tallenna muutokset  Oletuskieli määrittää minkä kielisenä näkymän käyttöliittymän tekstit näytetään. Käyttäjä voi halutessaan vaihtaa kieltä yläreunan navigointipalkin linkeistä. Voit muokata tekstien käännöksiä tiedostonhallinnan kautta.

Kielikäännösten päivittäminen usean näkymän välillä

Mikäli on tarpeen käyttää samoja muokattuja kielikäännöksiä useassa näkymässä saman organisaation sisällä (esimerkiksi yhteiskirjastojen useat näkymät), tämä onnistuu asettamalla näkymälle ns. ylänäkymä, jonka käännökset kopioidaan alinäkymiin seuraavasti: 

 • Ylänäkymän paikalliset käännökset kopioidaan alinäkymiin näkymän tallennuksen yhteydessä tai kun näkymän ylänäkymää vaihdetaan. 
 • Ylänäkymästä kopioitava käännös ei ylikirjoita alinäkymän paikallista käännöstä.
 • Ylänäkymästä kopioituja käännöksiä ei voi poistaa alinäkymästä, mutta niitä voi muokata paikallisesti.
 • Jos käännös poistetaan ylänäkymästä, käännös jää alinäkymään ja käyttäytyy kuten paikallinen käännös. Käännöksen voi tämän jälkeen poistaa alinäkymästä normaaliin tapaan.
 • Alinäkymään voi luoda uusia paikallisia käännöksiä, eivätkä nämä vaikuta ylänäkymään.

Oletuksena näkymällä ei ole ylänäkymää. Ylänäkymä asetetaan Näkymän tiedot -välilehdellä:

Näkymähierarkia on rajattu: näkymällä voi olla yksi ylänäkymä, tai yksi tai useampia alinäkymiä.

Hakutulossivu

Hakutulosten esittäminen

Hakutulokset voidaan esittää listan (Tiedot ja kuvat) lisäksi kuvagalleriana tai tiivistettynä listana. Kuvagalleriassa painotetaan tietueiden esikatselukuvia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi mikäli näkymän aineistoissa on paljon esimerkiksi valokuvia tai kirjojen kansikuvia. Tiivistetyssä listassa ruudulle mahtuu kerrallaan näkyviin tavallista listaa enemmän hakutuloksia. 

Näkymän käytössä olevat hakutulosnäkymät valitaan "Ulkoasu" -välilehden kohdassa "Hakutulokset". Mikäli käyttäjä ei ole vaihtanut tulosten esitystapaa, käytetään oletusta.

 • Lista:

 • Kuvagalleria:

   
 • Tiivistetty lista:

   

Fasettilistauksen sijainti

Hakutuloksen rajaamiseen käytettävät fasetit (Sijainti, aineistotyyppi, jne) näytetään oletuksena tulosten oikealla puolelle. Fasetit voidaan myös näyttää hakutuloslistan vasemmalla puolella:
 
 1. Valitse "Ulkoasu" -välilehti
 2. Valitse haluamasi puoli "Fasettilistaus"-kohdassa ja valitse Tallenna muutokset

Hakutulosten ja tietuenäytön kentät

Tietueen yhteydessä näytettäviä kenttiä voi kätkeä seuraavasti:
 1. Valitse "Ulkoasu" -välilehti
 2. Poista "Ulkoasu" -välilehden kohdasta "Hakutulosten kentät" (hakutulos) tai "Tietuenäytön kentät" (tietue) ne kentät, jotka haluat pois näkyvistä.
 3. Valitse Tallenna muutokset

Kuvakarusellin tai uutissyötteen lisääminen

Näkymään voi näyttää RSS-muotoista sisältöä. Sisältö voidaan esittää kuvakarusellissa, uutislistauksessa tai sisältösivulla. 

Kuvakaruselli

Kuvakaruselli on vaaka- tai pystymuotoinen lista, jossa näytetään joukko kuvia. Kuvan kohdalla voi näyttää otsikon ja sisältötekstiä. Kuvat otetaan syötteestä; jos syötteen elementissä on useampi kuin yksi kuva, käytetään aina elementin ensimmäistä kuvaa.

Uutislistaus

Uutislistaus on linkkilista on syötteen elementtien otsikoista. Elementin kohdalla voidaan näyttää myös kuva ja sisältötekstiä.

Konfigurointi

Konfigurointi tapahtuu tiedostonhallinnan avulla muokkaamalla tiedostoa /local/config/vufind/rss.ini.

Tiedostossa on osio jokaista RSS-syötekomponenttia (karuselli tai uutislistaus) varten. Etusivulla näytetään oletuksena kuvakaruselli (osio carousel), pystymuotoinen kuvakaruselli (osio carousel-vertical) ja uutissyöte (osio news), mikäli nämä on aktivoitu asetustiedostossa.

Esimerkki etusivun kuvakarusellin asetuksista:

[carousel]
type = "carousel"
active = 1
url[*] = "http://www.hel.fi/hel2/kaumuseo/finna/hkm_nostot.xml"
title = 'rss'
height = 350
itemsPerPage[desktop] = 4
itemsPerPage[desktop-small] = 3 
itemsPerPage[tablet] = 2 
itemsPerPage[mobile] = 1

Asetuksista tärkeimmät ovat active (onko karusellis päällä vai ei) ja url (RSS-syötteen osoite).

Osioita voi myös lisätä ja ne voi nimetä haluamallaan tavalla. Oletuksena kuitenkin vain etusivun carousel-, carousel-vertical ja news-osiot tulevat käyttöön ilman lisätyötä. Uusi osio otetaan käyttöön lisäämällä sivupohjaan <?= $this->feed("<osio>"); ?> (ks. esimerkki tiedostosta /themes/finna/templates/search/home/home-2.phtml).

Karusellin käyttäminen ilman taustajärjestelmää

Mikäli valmista RSS-syötettä ei ole saatavissa, voi syötteen tallentaa näkymään paikalliseksi tiedostoksi. Esimerkissä syötteen käyttämä kuva noudetaan näkymän custom-teeman images-hakemistosta:

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url='/themes/custom/images/Ellibs_karuselli.png' length="" type="image/jpeg"/>
  </item>
</channel>
</rss>

RSS-syötteen voi tallentaa esimerkiksi tiedostoon /themes/custom/templates/files/karuselli.rss ja merkitä /local/config/vufind/rss.ini tiedostoon:

url[*] = "themes/custom/templates/files/karuelli.xml"

Karusellin kuvien koot ja täytepalkit

Seuraavat asiat on hyödyllistä ymmärtää, kun haluaa siisitiä karusellin ulkoasun: esimerkiksi eroon kuvaa ympäröivistä, värillisistä täytepalkeista.

Karusellissa kuvaa ympäröi laatikko, josta näkyy vasenta ja oikeaa reunaa, jos kuva on korkea ja kapea. Jos kuva on mittasuhteiltaan kapeampi kuin laatikko, karusellikomponentti (Slick) lisää laatikon oikealle ja vasemmalle puolelle täytepalkit. Jos kuva on mittasuhteiltaan leveämpi kuin laatikko, kuvaa leikataan oikealta ja vasemmalta.

Kuvaa ympäröivän laatikon leveys määrittyy karusellikomponentin koko karusellille sopivaksi katsomansa leveyden mukaan. Karusellin leveys ei siis määrity kuvien leveyden mukaan, vaan kuvien leveydet karusellilla käytössä olevan tilan leveyden mukaan.

Koska Finna käyttää salattua https-yhteyttä, tulee myös karusellissa näytettävät kuvat noutaa käyttäen https-yhteyttä. Muussa tapauksessa www-selain saattaa varoittaa käyttäjää suojaamattomasta yhteydestä.

RSS-syötteen elementin HTML-sisällön esittäminen omalla sisältösivullaan tai modaalissa

Jos RSS-syötteessä on mukana elementin koko HTML-sisältö (content:encoded elementti), tämä voidaan avata kuvakarusellista tai uutislistauksesta omalle sisältösivulleen tai modaali-ikkunaan:

 • RSS-artikkeli avattuna sisältösivulle:
 • RSS-artikkeli avattuna modaali-ikkunaan:Ominaisuus kytketään päälle lisäämällä RSS-syötekomponentin osioon linkTo -parametri arvolla "content-page" (sisältösivu) tai "modal" (modaali).

Esimerkki: näytetään artikkeli sisältösivulla:

[carousel]
type = "carousel"
active = 1
url[*] = "https://musasto.wordpress.com/feed/"
title = 'rss'
height = 350

linkTo = "content-page"
 
itemsPerPage[desktop] = 4
itemsPerPage[desktop-small] = 3 
itemsPerPage[tablet] = 2 
itemsPerPage[mobile] = 1

Artikkelin sisällöstä voidaan suodattaa pois ei-halutut osat käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Säännölliset lausekkeet lisätään taulukkoon htmlContentSearch ja korvaavat merkkijonot samassa järjestyksessä taulukkoon htmlContentReplace.

Esimerkki: poistetaan artikkelissa esiintyvä linkki, joka voidaan tunnistaa rel-attribuutin mukaan: 

htmlContentSearch[] = '<a rel="nofollow".*?<\/a>'
htmlContentReplace[] = ''

 

 

 • No labels