Näkymän eri hakuindeksestä (paikallinen indeksi, Primo) tulevat hakutulokset erotellaan omille välilehdilleen. Näkymään voi lisäksi halutessaan luoda uusia välilehtiä. Välilehdet käyttävät hakuindeksin yleisiä asetuksia (aineistot, fasetit) ja mahdollistavat lisärajakset, joita käyttäjä ei voi kytkeä pois.

Välilehtien avulla voi esimerkiksi:

  • Erotella kirjaston omat ja Varastokirjaston (tai jonkun muun, esimerkiksi Arton) aineistot omalle välilehdilleen (esimerkki).
  • Erotella e-kirjat (tai jonkun muun aineistotyypin, esimerkiksi kuvat) omalle välilehdelleen.
  • Asettaa Primon välilehdelle oletusrajauksen (esimerkiksi Vertaisarvoidut kokotekstit).

Uusia välilehtiä luodaan "Muut asetukset" -välilehdellä:


Aktiiviset välilehdet esitetään organisaationäkymän käyttöliittymässä listan järjestyksessä:

Järjestystä voi muuttaa raahamalla välilehden haluttuun kohtaan listalla.

Muokkaamalla välilehden asetuksia () voi asettaa välilehden kielikäännökset ja mahdolliset rajaukset. 

Rajaus asetetaan valitsemalla valikosta haluttu määritys (esimerkiksi instituutio, aineistotyyppi, kieli) ja syöttämällä tälle sopiva arvo. Kentissä on käytössä esitäyttö, joka etsii hakuindeksistä vaihtoehtoja syötetylle arvolle. Yleisimmät vaihtoehdot saat näkyville jättämällä kentän tyhjäksi ja klikkaamalla sitä hiirellä. Huomioi, että pienet ja isot kirjaimet tuottavat eri hakutuloksia. Yleisimpien kenttien lisäksi on mahdollista käyttää vapaasti määriteltävää indeksoitua kenttää valitsemalla "Muu kenttä..." ja syöttämällä kentän nimi. Lähes kaikki henkilökuntanäytöllä näkyvät kentät ovat indeksoituja ja myös käytettävissä rajauksissa. Esimerkiksi luokituksen mukaan rajaaminen onnistuu syöttämällä kentän nimeksi "classification_str_mv".

Rajaukset voi määritellä AND, OR tai NOT-tyyppisiksi.

Esimerkki: lisätään oma välilehti Varastokirjastoa varten:

Varmistetaan, että Varastokirjaston aineisto on käytössä (Paikalliset aineistot -välilehti, kohta Tietokannat). Klikataan "Lisää uusi Solr-välilehti" ja syötetään välilehden asetukset. Rajataan organisaatioksi Varastokirjasto (0/NRL).

Uusi välilehti käyttöliittymässä:


Mikäli Varastokirjaston aineistot halutaan lisäksi rajata pois Kirjaston kokoelmat -välilehdeltä, lisätään tälle NOT-rajaus:

Huom: jos deduplikointi on päällä, Varastokirjaston NOT-rajaus voi tiputtaa myös kirjaston kokoelmaan kuuluvia tietueita pois hakutuloksesta. Tässä tapauksessa Solr-välilehdellä kannattaa käyttää positiivisia OR-rajauksia ja listata erikseen organisaatiot, joiden aineistoja näytetään:

Esimerkki: rajataan Primo-välilehdelle näkyviin vertaisarvioidut kokotekstit lisäämällä rajaukset tlevel = online_resources ja tlevel = peer_reviewed:

  

Välilehtien rajaukset kuljetetaan organisaationäkymässä sivun URL-osoitteessa. Tämän vuoksi organisaationäkymän hakutulossivun lataaminen uudelleen selaimessa ei välttämättä päivitä välilehtien uusimpian asetuksia käyttöön. Välilehtien asetusten muuttamisen jälkeen kannattaa siirtyä organisaationäkymässä etusivulle, tehdä uusi haku ja varmistaa, että välilehdet toimivat halutulla tavalla.

  • No labels