You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

MOT Ylläpito - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

MOT-aineistot

Linkki palveluun

Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Aineistoa tilaavat organisaatiot

MOT Ylläpito -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2014-31.12.2015

Aineistokuvaus

AINEISTO

1) MOT-sanastot
MOT-sanastoissa on valittavana lähes 80 eri sanastoa. Valikoimaan kuuluu sekä yleiskielen että erikoisalojen sanakirjoja ja termistöjä useille kielipareille ja -yhdistelmille. Sanastot sisältävät käännösten lisäksi erilaista tietoa, kuten sanaluokat, epäsäännölliset taivutusmuodot, fraasit ja käyttöesimerkit sekä tietoa käyttöaloista ja kielialueista.

Organisaatioiden voimassaolevat sanastotilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

2) Ylläpito {}
MOT ylläpitoon sisältyy tilaajan hankkimat sanastot; MOT ohjelma, käyttöliittymä ja sanastojen päivittäminen uusimpiin versioihin heti kun ne Kielikone Oy:ltä valmistuvat. Uudet versiot asennetaan automaattisesti tilaajan käyttöön. MOT ylläpidon tilaajat saavat heti kaikki aiemmin julkaistut ohjelman ja sanastojen päivitykset.

3) Translation
MOT Translation on Kielikone Oy:n kehittämä käännöspalvelu, joka tarjoaa käännöksiä
seuraavista kielistä.

- MOT Translation Englanti–espanja–englanti
- MOT Translation Englanti–italia–englanti
- MOT Translation Englanti–kiina–englanti
- MOT Translation Englanti–korea–englanti
- MOT Translation Englanti–portugali–englanti
- MOT Translation Englanti–ranska–englanti
- MOT Translation Englanti–ruotsi–englanti
- MOT Translation Englanti–saksa–englanti
- MOT Translation Englanti–venäjä–englanti
- MOT Translation Suomi–englanti
- MOT Translation Englanti–suomi
- MOT Translation Englanti–suomi–englanti
- MOT Translation englanti - japani- englanti (UUSI)
- MOT Translation englanti - hollanti- englanti (UUSI)
- MOT Translation englanti - puola- englanti (UUSI)

Käännettävät tekstit voidaan kirjoittaa tai siirtää suoraan käännösruutuun ja kääntää voi myös tiedostoja.

Organisaatioiden voimassaolevat Translation-tilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

4) Kielentarkistin
MOT Kielentarkistin on englannin kielen oikeinkirjoituksen-, kieliopin- ja tyylintarkistusohjelma.
MOT Kielentarkistin tunnistaa tekstistä suuren osan kirjoitus- ja kielioppivirheistä. Lisäksi
ohjelma antaa palautetta ja ohjeita tyyliin ja luettavuuteen liittyvistä seikoista. MOT
Kielentarkistin merkitsee tekstistä kohdat, joista sillä on huomautettavaa ja kertoo kommentin
avulla, miten tekstiä pitäisi tai voisi korjata. Kirjoittaja voi muokata tekstiään ja
korjata virheet. Ohjelmassa on huomioitu erityisesti englantia vieraana kielenä käyttävien
kirjoittajien tarpeet.

5) MOT Books
MOT Booksista on valittavana teoksia englannin ja ruotsin kieliopin sekä oikeinkirjoituksen alueilta.

- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Gummerus Ruotsin peruskielioppi
- MOT Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Kotus)
- MOT Infor Kirjoitetun viestinnän ohjeet
- MOT Infor Viestintä ja kirjoittaminen verkossa

Organisaatioiden voimassaolevat Books-tilaukset ovat sopimuksen liitteessä 2.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU, TOISEN ASTEEN OPPILAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa).

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa).

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jäänyt henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa).

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
- aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja/tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- Auktorisoidut käyttäjät, jotka kuuluvat konsortion jäsenen kirjastohenkilökuntaan saavat käyttää osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä koulutus- ja markkinointimateriaalien ja niiden käännösten valmistamiseen (ml. videomuotoiset esitykset). Koulutusmateriaaleja on lupa jakaa vapaasti, ml. julkisessa verkossa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Kielletty käyttö

Aineiston myynti, jälleenmyynti, vuokraaminen, edelleen lisensiointi, ilmaiseksi luovuttaminen on kielletty. Aineistoa ei saa järjestelmällisesti tai muuten koneellisesti kopioida ja käyttää missään tarkoituksessa. Aineiston käyttö uusien tietokantojen tuottamiseen, samoin kuin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kaupallista käyttöä varten, on kielletty

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa tai kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ja yleisten kirjastojen asiakasrekisterissä olevilla asiakkailla ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjoittautumisosoite.

MOT Ylläpito - user rights and remote access

Publisher / Broker

MOT-aineistot

Link to the resource

Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2014-31.12.2015

Description

MOT Dictionaries:
Over 70 dictionaries. MOT features comprehensive general dictionaries, large dictionaries for technical and commercial terms, as well as a selection of specialist dictionaries.

Translation Service:
Translation translates Finnish to English and English to Finnish

MOT Language Checker, English:
A grammar and spell checker for English

MOT Books language guides feature a range of important reference books such as grammars and style guides.
- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Gummerus Englannin peruskielioppi
- MOT Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Kotus)
- MOT Oxford Handbook of Commercial Correspondence
- MOT Oxford Handbook of Legal Correspondence
- MOT Practical English Usage (Oxford)
- MOT Infor Kirjoitetun viestinnän ohjeet
- MOT Infor Viestintä ja kirjoittaminen verkossa

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organization: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorized users or not, for the purposes of scientific research and communication
Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists.
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the licensed material from their web sites.

Prohibited use

- copy, download, or attempt to download an entire or significant portions from the Licensed material
- use licensed material for any commercial purposes

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organization.
Walk-in users and public library users are not allowed remote access to the licensed material.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels