You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

Haku sovellusohjeesta

Sisällysluettelo

Kohdetta {children} ei kyetty renderöimään. Sivua ei löydy: MARC 21 BIB -- sovellusohje Melinda-kirjastoille.

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

Tämä on KUMEA- ja MusaMelinda-työryhmän muokattava RDA-formaattiohje!!!

9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X)

Päänimeke on ydinelementti.

Suomalaisten kirjastojen linjaamat ydinelementit: Rinnakkainen päänimeke, Muu nimeketieto, Aiempi päänimeke, Myöhempi päänimeke

Avainnimeke on ydinelementti kansallisbibliografisessa kuvailussa (liittyy ISSN toimintaan)

Lyhennetty nimeke on ydinelementti kansallisbibliografisessa kuvailussa (liittyy ISSN toimintaan)

Nämä kentät liittyvät kuvailuohjeiden lukuihin 2.3 ja 2.4 sekä liitteeseen A.3  

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X) 9. Nimeke- ja nimekkeeseen liittyvät kentät (20X-24X)


210 - LYHENNETTY NIMEKE (T)  

RDA 2.3.10
MARC21

Lyhennetty avainnimeke määritellään kansallisessa ISSN-keskuksessa. Suomen ISSN-keskus on Kansalliskirjastossa. Kansainvälinen ISSN-keskus ja kansainvälinen standardisoimisliitto (ISO) julkaisevat lyhenneluetteloa 'List of serial title word abbreviations'.

Tähän kenttään voidaan laittaa myös lyhenteitä, joita käytetään (tarvitaan esim. kaukopalvelussa), mutta jotka eivät ole virallisia. Tällöin 2. indikaattori on 0.


222 - AVAINNIMEKE (T)

RDA 2.3.9
MARC21

Kansalliset ISSN-keskukset ovat vastuussa avainnimekkeistä.

Avainnimeke identifioi sarja-aineiston nimekkeen yksiselitteisesti eli kahdella julkaisulla ei voi olla sama avainnimeke. Avainnimeke on usein sama kuin päänimeke. Samannimiset aineistot erotetaan toisistaan avainnimekkeen lisäyksellä.  

‡a - Avainnimeke merkitään osakenttään a  

‡b - Osakenttään merkitään tavallisesti julkaisupaikka erottamaan samannimiset sarja-aineistot. Jos julkaisupaikkakin on sama, merkitään lisäksi vielä ensimmäinen julkaisuvuosi. Jos julkaisu on vaihtanut nimeä, mutta aiempi nimi on otettu uudelleen käyttöön, voidaan lisäyksenä käyttää pelkkää vuosilukua erottamaan sarja-aineistot julkaisuajankohdan mukaan. Eri painokset, esimerkiksi erikieliset versiot, erotetaan myös lisäyksellä. Myös eri tallennusmuodoissa olevat manifestaatiot merkitään lisäyksellä.


 • 240 - YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET) Ydinelementti (jos saatavilla tai sovellettavissa) 

Ensisijainen nimeke tai vakiintunut kokoava nimeke (korvaa RDA:ssa käsitteen yhtenäistetty nimeke)

 MARC21

Teoksen ensisijainen nimeke (alkuteos) merkitään 240-kenttään silloin, kun tietueessa on IXX-kenttä.  Jos teoksella ei ole tekijää 1XX-kentässä, teoksen ensisijainen nimeke (alkuteoksen nimeke) merkitään kenttään 130.  Lisää linkki > Ohje Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen monografioiden RDA-kuvailussa

Kenttään 240 merkitään tarvittaessa alanimeke ja se ilmoitetaan osakentässä ‡a päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna, mikäli se teoksen identifioinnin kannalta on välttämätön.

‡g - Osakentän paikka riippuu siitä, täsmentääkö lisäys kokonaisuutta vai osaa. Musiikkiaineistossa käytetään osakenttää kokonaisuuden yhteydessä, kirjojen luetteloinnissa lisäys koskee useimmiten osaa, jolloin osakenttä ‡g merkitään osakentän ‡l jälkeen. Esimerkkejä tähän

‡k - osakenttien järjestys?

‡l - (Ekspressio) Osakenttään merkitään luetteloitavan teoksen kieli (= 041‡a). Tieto on FRBR:n mukainen.
 
Esim. 240 10 ‡a Seitsemän veljestä, ‡l ruotsi  (tähän myös mukaan, miltä näyttää kenttä 245)

Kielimerkinnön välimerkitys poikkeaa alkuperäisestä MARC 21 -formaatista: Suomessa käytetään edelleen Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osan mukaisesti pilkkua eikä pistettä.

‡n, ‡p - Osakenttiä toistetaan tarvittaessa, jos osajako on monitasoinen.

Esimerkkejä

Teoksen ensisijainen nimeke merkitään 240-kenttään silloin, kun tietueessa on 1XX-kenttä

041 1_ ‡a fin ‡h eng
100 1_ ‡a Smith, Adam, ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The theory of moral sentiments, ‡l suomi

245 10 ‡a Moraalituntojen teoria / ‡c Adam Smith.


Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen ja suhde tunnettuun kokoavaan nimekkeeseen (kokoomanimekkeeseen)
Lastenversio Raamatusta tallennetaan kenttään 730 ja alkuperäisen teoksen nimeke kenttään 240. Luettelointiratkaisu riippuu siitä, missä määrin kuvailun  kohteen sisältönä on lastenversio Raamatusta
041 1_ ‡a fin ‡h eng
100 1_ ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
700 1_‡ a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja.
700 1_ ‡a Pöntinen, Mervi, ‡e kääntäjä.
730 0_  ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu.

Teoksen ensisijainen nimeke
100 1_ ‡a Nikolainen, Aimo T., ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Raamattu. ‡p Apostolien teot, ‡l unkari
245 10 ‡a Apostolien teot : ‡b ensimmäinen kirkkohistoria / ‡c Aimo T. Nikolainen.

Teoksen ensisijainen nimeke

RDA-kuvailussa Raamatun kirjat merkitään ensisijaisen nimekkeen alanimekkeeksi ilman väliosia, kuten UT tai VT

 

Voisiko seuraava olla linkin takana - on tosi pitkä...

 

YHTENÄISTETYN MUSIIKKINIMEKKEEN OHJEITA

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Nimeke (ET)
‡m - Esityskokoonpano: pieni alkukirjain, edellä pilkku (T)
‡n - Numerointitieto: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)*
‡r - Sävellaji: edellä pilkku (ET)
‡g - Muut tiedot: ympärillä sulkumerkit (ET)**
‡n - Osan numerointitieto: iso alkukirjain, edellä piste (T)*
‡p - Teoksen osan nimeke: iso alkukirjain, edellä pilkku, kun edeltävänä osakentänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste (T)
‡s - Versio ["libretto", "sanat" tai merkintö partituurin muodosta]: iso alkukirjain, edellä piste (ET)
‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)***
‡l - Teoksen kieli: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)***
‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke, edellä piste (T)

* ‡n-osakenttää voidaan toistaa, jos osajako on monitasoinen eli numerointitietojen välille tulee piste
** musiikkiaineistossa ‡g-osakenttää käytetään vain kokonaisuutta koskevien muiden tietojen merkitsemiseen
*** suositusjärjestys on ‡o, ‡l, mutta tietokannoissa on käytetty paljon myös ‡l, ‡o -järjestystä

Yhtenäistetty musiikkinimeke (YMN) koostuu varsinaisesta musiikkinimekkeestä, joka merkitään ‡a-osakenttään, ja muihin osakenttiin tehtävistä musiikkinimekettä täsmentävistä lisäyksistä. Musiikkinimeke ja lisäykset tehdään luettelointisääntöjen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti osakenttäkoodilistan osoittamassa järjestyksessä. Tavoitteena on, että YMN muodostetaan kaikista taidemusiikkinimekkeistä.

YMN merkitään 240-kenttään, kun teoksen päävastuullinen tekijä eli kirjoittaja tai säveltäjä on kentässä 100 tai 110. Ellei päävastuullista tekijää ole, yhtenäistetty nimeke merkitään kenttään 130.

Yliopistokirjastojen käyttämistä, kyrilliikan kansainvälisistä translitterointisäännöistä (ISO 9) poiketen YMN:n translitterointiratkaisut ovat säveltäjien teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluetteloiden mukaisia eli niissä on käytetty ns. kansallista standardia (SFS 4900).

‡a Nimeke
Nimeke voi olla erottuva nimeke (esim. Die Zauberflöte) tai yleisnimi (esim. Sonaatit). Yleisnimistä käytetään suomenkielistä muotoa monikon nominatiivissa (myös silloin kun säveltäjällä on vain yksi yleisnimen ilmoittamaa sävellystyyppiä edustava teos).

Yhtenäistetyissä musiikkinimekkeissä käytettävien yleisnimien lista on Luumu-ryhmän tarkistama ja täydentämä versio suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osassa julkaistusta listasta.

‡m Teoksen soitinnus (pieni alkukirjain, edeltävä välimerkki pilkku)
Käytetään yleensä yleisnimisen YMN:n yhteydessä.

240 10 ‡a  Sonaatit, ‡m piano, ‡n op2. ‡n Nro 1, ‡p f -molli

Poikkeuksena ovat mm. sinfoniat, kantaatit, passiot yms.

240 10 ‡a  Kantaatit, ‡n BuxWV23 ‡g (Ecce nunc benedicite Domino)

Erottuvan nimekkeen yhteydessä ‡m-kenttää käytetään vain silloin 1) kun samalla säveltäjällä on kaksi tai useampia samannimisiä, mutta soitinnukseltaan eroavia teoksia (joita ei YMN:ssä käsitellä saman teoksen sovituksina tai muina versioina) tai 2) kun erottuvana nimekkeenä on tempomerkintö.

Soittimet kirjoitetaan suomeksi lyhentämättöminä, äänialoista käytetään lyhennyksiä: S, A, Mz, T, Bar, B. Orkesterista käytetään lyhennettä ork. Kamarimusiikin vakioesityskokoonpanot, niiden merkitseminen ja muut ‡m-kentän laatimisessa huomioon otettavat asiat (ks. Musiikin luettelointi ja sisällönkuvailu / Poroila & Mäkelä, s. 104-108).

240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op6
240 10 ‡a Laulut, ‡m A, alttoviulu, piano, ‡n op91
240 10 ‡a Triot, ‡m piano, jouset, ‡n op97, ‡r B-duuri
240 10 ‡a Kvartetot, ‡m jouset, ‡n nro 4, Sz91
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m sekakuoro, ‡n op27
240 10 ‡a Alkusoitot, ‡m ork., ‡n op62, ‡r c-molli ‡g (Coriolan)

Erikoistapaus: soitinnusmerkintö voidaan siirtää lisähuomautuskenttään ‡g, kun luetteloitavilla teoksilla on juokseva järjestysnumerointi, mutta vaihtuva soitinnus:

240 10 ‡a Sequenza, ‡n nro 1 ‡g (huilu)
240 10 ‡a Sequenza, ‡n nro 2 ‡g (harppu)

‡n Numerointitieto (pieni alkukirjain, edeltävä välimerkki pilkku)
Kenttään merkitään teoksen järjestysnumero, opusnumero ja opusnumeron sisäinen järjestysnumero. Välimerkkinä eri numerointitietojen välillä on pilkku (,). Sävellyksen valmistumisvuosi merkitään ‡g-kenttään.

n Numerointitieto - teoksen järjestysnumero 
Käytetään pienellä alkukirjaimella kirjoitettua lyhennystä "nro" arabialaisen numeron edellä, jos järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa.

240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 7, KV45, ‡r D-duuri
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, ork., ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

Myös erottuvan nimekkeen perässä esiintyvä, arabialaisin tai roomalaisin numeroin tai sanallisesti ilmaistu teoksen järjestysnumero merkitään ‡n-kenttään arabialaisella numerolla, jonka edessä on lyhennys "nro".

240 10 ‡a Kammersymphonie, ‡n nro 1, op9
EI: Kammersymphonie 1, ‡n op9

Jos järjestysnumerotiedon yhteydessä oleva termi merkitsee jotakin muuta kuin numeroa, voidaan käyttää termin alkukielistä muotoa erottuvien YMN:eiden yhteydessä ja suomenkielistä muotoa yleisnimisten YMN:eiden yhteydessä.

240 10 ‡a Cantates françoises, ‡n livre 1

n Numerointitieto - t eoksen opus- tai teosluettelonumero   
Opus- tai teosluettelonumero merkitään teoksen järjestysnumeron perään. Välimerkkinä numerotietojen välillä on pilkku (,).

240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, ork., ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

Osakenttään merkitään vain sen järjestelmän mukainen numerointi, jota kyseessä olevan säveltäjän koko tuotannosta (tai huomattavasta osasta siitä) on tarkoitus käyttää.

Luettelonumeron kirjaimet ja numerot kirjoitetaan yhteen ilman tyhjiä välejä ja lyhenteiden pisteitä (suomalainen sovellus). Lyhennystä "op. posth" vaativat merkinnät tehdään ‡g-osakenttään.

240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5
240 10 ‡a Mikrokosmos, ‡n Sz107

n Numerointitieto - o pus- tai teosluettelonumeron sisäinen numerointi
Kun luetteloitavilla  teoksilla on yhteinen opus- tai teosluettelonumero, mutta ei yhteistä kokoavaa nimekettä ‡a-kentässä, merkitään opus- tai teosluettelonumeron sisäinen numero opus- tai teosluettelonumeron jälkeen pilkulla erotettuna, edellä pienellä alkukirjaimella kirjoitettu lyhennys "nro".

240 10 ‡a Cantique, ‡n op77, nro 1 ‡g (Laetare anima mea)
240 10 ‡a Devotion, ‡n op77, nro 2 ‡g (Ab imo pectore)

VERTAA: Kun opus- tai teosnumeron yhdistämillä teoksilla on yhteinen nimeke ‡a-kentässä, osan numero ilmoitetaan toistamalla ‡n-kenttää (iso alkukirjain, edellä piste).

240 10 ‡a Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 1, ‡p Capriccio, d-molli
240 10 ‡a Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 2, ‡p Intermezzo, a-molli

n Numerointitieto - osan numerointitieto: Ks. ‡n Osan numerointitieto (iso alkukirjain, edeltävä välimerkki piste).

r Teoksen sävellaji (edeltävä välimerkki pilkku)
Kenttään voidaan merkitä koko teoksen sävellaji silloin, kun sitä yleisesti käytetään yleisnimisen teoksen nimen yhteydessä. Merkintö tehdään suomenkielisessä muodossa.

240 10 ‡a Valssit, ‡m piano, ‡n KK4a:14, ‡r Es-duuri
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano, ‡n S178, ‡r h-molli

g Teosta koskevat lisäykset (ympärillä sulkumerkit)
Kenttää käytetään yleensä vain, jos lisäystä tarvitaan teoksen erottamiseen säveltäjän muista teoksista tai yksilöimään yleisnimistä teosta. Kenttään merkitään tarvittaessa myös sävellyksen valmistumisaika.

240 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano ‡g (1980)
VERTAA: ‡a Sonaatit, ‡m harmonikka, ‡n nro 1

Teoksen lisä- ja lempinimiä ei yleensä merkitä nimekkeeseen, vaan niistä tehdään viittaukset auktoriteettitietueeseen.         

Teoksen osaa koskevat lisäykset merkitään osakenttään ‡p, sovitusta koskevat lisäykset sulkeissa osakenttään ‡o ja kieliversioita koskevat lisäykset suluissa osakenttään ‡l.

Kenttään merkitään vaihtoehtoinen opus- tai teosluettelonumero sovituissa tapauksissa. Jos vaihtoehtoisen opus- tai teosluettelonumeron sisäinen järjestysnumero halutaan merkitä näkyviin, käytetään merkintätapaa:

240 10 ‡a An die Musik, ‡n D547 ‡g (op88, nro 4)

n Osan numerointitieto (iso alkukirjain, edeltävä välimerkki piste) 
Jos kokonaisuuden numerointitiedot on merkitty ‡n-osakenttään, osakenttää toistetaan osan numerointitietojen ilmaisemiseksi. Osan numerointitiedon sisältävä ‡n-osakenttä sijoittuu mahdollisten ‡r- ja ‡g-kenttien jälkeen.

Numeroinnin edellä on isolla alkukirjaimella kirjoitettu lyhennys "Nro" tai "Osa" arabialaisen numeron edellä, jos osan numerotiedon yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa tai osaa. Osan numerointitietona voi olla myös osan teosluettelonumero, joka sisältyy koko teoksen numerointitietona annettuun teosluettelonumerosarjaan.

240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5. ‡n Nro 5, ‡p Vivace
240 10 ‡a Arien und Lieder, ‡n BWV508-518. ‡n BWV508, ‡p Bist du bei mir

Jos osan numerotiedon yhteydessä oleva termi merkitsee jotakin muuta kuin numeroa tai osaa, voidaan käyttää termin alkukielistä muotoa erottuvien YMN:eiden yhteydessä ja suomenkielistä muotoa yleisnimisten YMN:eiden yhteydessä.

240 10 ‡a Etydit, ‡m viulu, ‡n op62. ‡n Vihko 2

Teoksen peräkkäiset osat (kaksi tai enemmän) voidaan tarvittaessa merkitä ‡n-kenttään. Näitä nimekkeitä ei kuitenkaan - yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta - auktorisoida, joten jos osiin halutaan kohdistaa auktoriteettiviittauksia, osat on luetteloitava erikseen.


240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, continuo, ‡n op5. ‡n Nro 1-3


HUOM! Kun julkaisu sisältää kaikki teoksen osat, teoksen osista ei muodosteta yhtenäistettyjä nimekkeitä eikä erillisiä osakohteita. Eli esim. osakohteessa merkitään:


100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säv.

240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op50

p Teoksen osan nimeke (iso alkukirjain, edeltävä välimerkki pilkku, kun edeltävänä osakenttänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste)
Kenttään merkitään osaa koskeva nimeketieto, jota ei ole merkitty ‡n-kenttään.

240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op13. ‡n Nro 6, ‡p Till Frigga        

Osan nimeke merkitään YMN:n pohjana olevan nimekkeen alkukielisessä asussa myös silloin, kun osan nimeke on yleisnimi. Poikkeuksena oopperan tai muun näyttämöteoksen alkusoitot, välisoitot, näytökset ja kohtaukset sekä esim. kadenssit, jotka merkitään suomeksi nominatiivin yksikössä.

240 13 ‡a Le nozze di Figaro, ‡n KV492. ‡p Alkusoitto
240 10 ‡a Aino, ‡n op50. ‡p 1. näytös

HUOM! Kun julkaisu sisältää kaikki teoksen osat, teoksen osista ei muodosteta yhtenäistettyjä nimekkeitä eikä erillisiä osakohteita (ks. edellisen ‡n-kentän esimerkki).

s Libretto, sanat tai partituurin muoto (iso alkukirjain, edeltävä välimerkki piste)
Nuottijulkaisuista voidaan käyttää seuraavia erityismääreitä: johtoääni, kuoropartituuri (versio, josta soitinäänet on jätetty pois), partiselli, partituurin tiivistelmä, pianopartituuri, stemma (esim.: stemma, viulu).

  
240 10 ‡a Carmen. ‡s Pianopartituuri

Libretto- tai laulutekstihuomautusta käytetään pelkistä tekstiaineistoista:

- Libretto (= oopperan, oratorion ym. teksti)
- Sanat (= muun lauluteoksen teksti).

HUOM! Libreton pääkirjaus tehdään kirjoittajan nimestä, ei säveltäjästä.  Linjaus on RDA-standardin mukainen ja ollut toisena vaihtoehtona myös Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot -osassa.

o Sovitusmerkintö (pieni alkukirjain, edeltävä välimerkki puolipiste)
Taidemusiikissa teoksen alkuperäisestä soitinnuksesta poikkeavat soitinnukset. Soittimet ja äänialat luetellaan lyhennyksen "sov." jälkeen. Soittimista käytetään lyhentämättömiä suomalaisia muotoja ja äänialoista samoja lyhenteitä kuin kentässä ‡m Teoksen soitinnus.

Sävellajin muutos voidaan merkitään sovitustiedoksi, jos alkuperäisteoksen sovituksesta poikkeava sävellaji on merkitty yhtenäistettyyn nimekkeeseen.

Jos eri sovitukset samalle kokoonpanolle halutaan erottaa yhtenäistetyn nimekkeen tasolla toisistaan, merkitään sovittajan nimi sovitusmerkinnön jälkeen vino- eli kauttaviivalla erotettuna.

100 1# ‡a Schubert, Franz, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sov., viulu, alttoviulu

100 1# ‡a Schubert, Franz, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sov., piano / Liszt (S562a)

Nuottijulkaisussa pelkkä "sov." tarkoittaa melodiaa ja sointumerkkejä tai yksinkertaista piano/kosketinsoitinversiota. Merkintää käytetään myös viihteellisistä, soitinnukseltaan tarkemmin määrittelemättömistä sovituksista.

Populaarimusiikissa sovituskentässä käytetään sovitusmerkintöä silloin, kun kysymyksessä on populaarimusiikkiteoksesta tehty ns. taidemusiikkisovitus tai sovitus, josta on tarkka nuotinnos tietylle esityskokoonpanolle.

l Teoksen kieli- tai muu versio (pieni alkukirjain, edeltävä välimerkki pilkku)
Kun luetteloitava julkaisu ei sisällä teoksen alkukielistä versiota, luetellaan tässä kentässä ne kielet, joilla teos julkaisussa esiintyy.

240 10 ‡a Carmen. ‡s Pianopartituuri, ‡l saksa

‡k Muotoa kuvaava kokoava nimeke (iso alkukirjain, edeltävä välimerkki piste)
Tarvittaessa voidaan käyttää ilmaisuja Käsikirjoitus ja Valikoima. 240-kentässä suositellaan kuitenkin käytettäväksi vain Käsikirjoitus-termiä. Suomalaisessa musiikkiluetteloinnissa Valikoima-termiä ei käytetä merkityksessä "teoksen osien joukko", vaan sen sijasta käytetään termiä Otteita, joka merkitään ‡p-osakenttään. Valikoima-termiä voidaan käyttää esim. ei-analyyttisissä tekijä/nimeke-lisäkirjauksissa 7XX-kentissä.

Valikoima-termiä voidaan käyttää vain sellaisen nimekkeen lisänä, joka ei itsessään identifioi mitään teosta.

700 1# ‡a Haydn, Joseph, ‡e säveltäjä. ‡t Kvartetot, ‡m jouset; ‡o sov., piano. ‡k Valikoima.
VERTAA: 240 1# ‡a Mikrokosmos, ‡n Sz107. ‡p Otteita; ‡o sov., jousikvartetti / Serley


242 - LUETTELOIVAN ORGANISAATION TEKEMÄ NIMEKKEEN KÄÄNNÖS (T) 

Suositellaan käytettäväksi osakenttää ‡y (käännöksen kielikoodi). (miksi ei ole tätä koskevaa ohjetta käännetty kuvailusäännöissä 2.3.6 kohta c)


243 - KOKOAVA YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)  (UI)

6.2.2.10.1-6.2.2.10.3
6.14.2.8.1-6.14.2.8.4 (musiikkiaineisto)

Luetteloijan tekemä yhtenäistetty nimeke, jolla kootaan tekijän teokset (esim. runot, sonaatit) yhteen. Kenttää ei suositella käytettäväksi Melinda-kuvailussa. Se on kuitenkin käytössä Sibelius-Akatemian ja Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiluetteloinnissa. Ulkomaisista tietokannoista poimituista tietueista kenttä poistetaan.

Nimeke merkitään yhden henkilön, suvun tai yhteisön kootuille teoksille tai yhtä tiettyä muotoa sisältäville kokoomateoksille. TERMIT METATIETOSANASTOSTA, LISÄTTÄVÄ SINNE!

Esim.

100 1# ‡a Snellman, Johan Vilhelm, ‡d 1806-1881, ‡e kirjoittaja.
243 10 ‡a Teokset
245 10 ‡a Kootut teokset...

100 1# ‡a Kilpi, Eeva, ‡d 1928- ‡e kirjoittaja.
243 10 ‡a Novellit
245 10 ‡a Kootut novellit...

Jos kooste on epätäydellinen, merkitään kokoavan nimekkeen jälkeen sana Valikoima.

100 1# ‡a Skrjabin, Aleksandr, ‡e säveltäjä.
243 10 ‡a Teokset, ‡m piano. ‡k Valikoima   ‡a Pianomusiikki. ‡k Valikoima
245 10 ‡a
Ausgewählte Klavierwerke...245 - NIMEKE- JA VASTUULLISUUSMERKINTÖ (ET)  Ydinelementti

RDA 2.3 - Nimeke ; RDA 2.4 - Vastuullisuustiedot
MARC21

Huom! Voyagerissa nimekelisäkirjaus muodostuu indikaattorista riippumatta.

Alephissa ohjelma lisää automaattisesti 2. indikaattorin arvon, jos paikka on jätetty tyhjäksi.

‡a - Päänimeke Ydinelementti

RDA 2.3.2

Päänimeke on aineiston pääasiallinen nimi (nimeke jota yleensä käytetään viitattaessa aineistoon).

Vaihtoehtoista nimekettä pidetään päänimekkeen osana.

Esittelysanoja, jotka on tarkoitettu johdannoksi ja joita ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä, ei merkitä.
Esimerkkejä poisjätettävistä ilmauksista: Disney presents, Suomi-Filmi esittää.

Kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään kenttään 505. Tarvittaessa näistä mainituista teoksista tehdään lisäkirjaukset (700/740).

Ilman kokoavaa nimekettä julkaistun aineiston muut nimekkeet kuin ensimmäinen merkitään osakenttään ‡b puolipisteillä erotettuna. Myös niistä tehdään lisäkirjaukset kenttään 700/740.  

Esimerkki: Kokoomateos, yksi tekijä. Päänimekkeeksi valitaan kokoava nimeke ja kokoomateosten sisältämien teosten nimekkeet merkitään rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso), välimerkkinä teosten välissä käytetään puolipistettä. Kentässä 700 2. indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen). RDA:ssa tekijä/nimekekirjaus (700a ja 700 t) on yhtä kuin teoksen tai ekspression auktorisoitu hakutieto, tämän tähden funktiomerkintöä ei tehdä. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus

100 1_ ‡a Rönkä, Matti.
245 10 ‡a Kahden maan kulkija / ‡c Matti Rönkä.
505 00 ‡t t Isä, poika ja paha henki ; ‡t Tuliaiset Moskovasta ; ‡t Väärän maan vainaja.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Isä, poika ja paha henki.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkä, Matti. ‡t Tuliaiset Moskovasta.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Rönkö, Matti. ‡t Väärän maan vainaja.
Esimerkki: Kokoomateos, useita tekijöitä

Päänimekkeeksi valitaan kokoava nimeke ja kokoomateoksen sisältämien teosten nimekkeet merkitään rakenteellisena kirjauksena kenttään 505 (indikaattorit 00 = parannettu taso. Tällöin käytetään osakenttiä ‡r, ‡t ja ‡g. eikä osakenttää ‡a käytetä lainkaan, välimerkkinä teosten välissä käytetään pistettä. Kentässä 700 indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen). RDA:ssa tekijä/nimekekirjaus (700a ja 700 t) on yhtä kuin teoksen tai ekspression auktorisoitu hakutieto, tämän tähden funktiomerkintöä ei tehdä. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus

245 00           ‡a Joka kodin suomen kielen opas.
505 00           ‡t Hyvää suomea / ‡r Pirkko Leino. ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja / ‡r toimittanut Rauni Vornanen. ‡t  Sivistyssanasto / ‡r toimittanut Kaarina Turtia.
700 12           ‡i Sisältää (teos): ‡a Leino, Pirkko. ‡t Hyvää suomea.
700 12           ‡i Sisältää (teos): ‡a Vornanen, Rauni. ‡t Nykysuomen oikeinkirjoitussanakirja.
700 12           ‡i Sisältää (teos): ‡a Turtia, Kaarina. ‡t Sivistyssanasto.

 

Esimerkki: Ei kokoavaa nimekettä: yksi tekijä (yhteisnimekkeetön julkaisu)

Ilman kokoavaa nimekettä olevaa aineistokokonaisuutta kuvailtaessa merkitään aineistokokonaisuuden päänimekkeeksi osien päänimekkeet siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Ensimmäinen nimeke merkitään osakenttään ‡a, seuraavat nimekkeet merkitään osakenttään ‡b puolipisteellä erotettuna. Kentässä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo on 2 = analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen100 1 Itkonen, RDA:ssa tekijä/nimekekirjaus (700a ja 700 t) on yhtä kuin teoksen tai ekspression auktorisoitu hakutieto, tämän tähden funktiomerkintöä ei tehdä. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus

100 1 Itkonen, Tytti, ‡e kirjoittaja.

 245 10 ‡a Omavalvonnan toteutuminen vuonna 1996 ; ‡b Omavalvonta Hämeen läänissä ; Oma-valvonta Uudenmaan läänissä / ‡c Tytti Itkonen.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti. ‡t Omavalvonta Hämeen läänissä.

 700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Itkonen, Tytti. ‡t Oma-valvonta Uudenmaan läänissä.

740 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Omavalvonta Hämeen läänissä.


Esimerkki: Ei kokoavaa nimekettä: useita tekijöitä (yhteisnimekkeetön julkaisu): Ensimmäisen teoksen tekijää ei merkitä enää 100-kenttään, vaan pääkirjaus nimekkeelle

Ilman kokoavaa nimekettä olevaa aineistokokonaisuutta kuvailtaessa julkaisun toisen ja kolmannen jne. teoksen nimekkeet menevät 245 ‡c:n sisälle pisteellä erotettuna, kukin vastuullisuusmerkintä merkitään sen nimeketiedon jälkeen, johon se kuuluu.  Pääkirjaus nimekkeelle ja 700-kenttiin tehdään tekijä-nimekelisäkirjaukset. Kentissä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo on 2 = analyyttinen kirjaus, eli lisäkirjauksen mukainen kohde  sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen. RDA:ssa tekijä/nimekekirjaus (700a ja 700 t) on yhtä kuin teoksen tai ekspression auktorisoitu hakutieto, tämän tähden funktiomerkintöä ei tehdä. Osakentässä ‡i  suhdetta kuvaava ilmaus. 

245 00 ‡i Sisältää (teos): ‡a Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle / ‡c Mauno Jokipii. Vammaskosken kivisilta 1915-1990 / Pekka Koskinen.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Jokipii, Mauno. ‡t Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle.

700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Koskinen, Pekka.  ‡t Vammaskosken kivisilta 1915-1990.


 

‡b - Suomalaisten kirjastojen linjaukset: Muu nimeketieto on lisäydinelementti.
Osakenttää ei toisteta, vaan muut nimeketiedot erotetaan välimerkeillä. Myös rinnakkaiset päänimekkeet merkitään tähän osakenttään erotettuna yhtäläisyysmerkillä. Ala/ylänimeke aloitetaan aina pienellä kirjaimella, paitsi jos nimeke alkaa erisnimellä tai yhteisön nimellä (saksan kieli on tietysti poikkeus!). Muista nimeketiedoista tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246. ESIMERKKEJÄ TÄHÄN! (Jaana)

RDA 2.3.4
 

Kyrillisen rinnakkaisnimekkeen tallentamisessa on kaksi tapaa:

 1. Jos kyrilliikkaa tallennetaan muutama tietue vuodessa, voidaan käyttää translitteroitua muotoa kentässä 245‡b. Kyrillinen rinnakkaisnimeke translitteroidaan ISO 9 -standardin mukaisesti.
 2. Jos kyrilliikkaa käytetään tallennuksessa, kaikki kyrillinen tieto sijoitetaan 880-kenttiin. Eli koko 245 kenttä tallennetaan kenttään 880 ja konvertoidaan sitten kenttään 245.

‡n - Osan numero

RDA 1.8.2 - Numeroiden muoto

Suomalaisten kirjastojen linjaus: Numerot merkitään kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.

‡p - Osan nimeke

RDA 2.3.1.7
Melindassa osien nimekkeet merkitään aina, kun ne ovat saatavilla. Tarvittaessa tehdään lisäkirjaus kenttään 246 30.  

‡c - Vastuullisuusmerkinnöt   Ydinelementti

RDA 2.4 

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on ydinelementti.

Suomalaisten kirjastojen linjaukset: kaikki vastuullisuustiedot merkitään jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä.  Yleensä nimiä ei jätetä pois, mutta poimittuihin tietueisiin niitä ei tarvitse lisätä. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. Vastuullisuustiedoista voidaan jättää pois ammatit, tutkinnot, työpaikat ym.

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta], esim.
/ ‡c Arto Mustajoki [ja 25 muuta]
Merkintää ... [et al.] ei enää käytetä!

‡c on aina viimeinen osakenttä. Tähän osakenttään merkitään myös toisen tekijän teoksen tiedot kokoomateoksessa, jolla ei ole kokoavaa nimekettä.
Nimekkeitä yhdistävä ilmaisu säilytetään RDA D.1.2.2 - Kuvailutiedon syntaksit: Nimeke- ja vastuullisuusalue

Esimerkki:

245 00 ‡a Kujalan Oskari ja hänen sukunsa / ‡c Erkki Kujala, Pekka Kujala. Sekä, Halsuan kunnan historia 1858-1949 / kirjoittanut Kasperi Niemi ja Oskari Kujala.
700 12 ‡a Kujala, Erkki, ‡d 1939- ‡e kirjoittaja. ‡t Kujalan Oskari ja hänen sukunsa.
700 12
‡a Niemi, Kasperi ‡e kirjoittaja. ‡t Halsuan kunnan historia 1858-1949.

Esimerkki sarja-aineistosta:
245 00 ‡a Julkaisuja. ‡n Sarja B, ‡p Työselostuksia / ‡c Työtieteen laitos, Oulun yliopisto.

Ohitusindikaattoreista on erillinen osuus tässä sovellusohjeessa.

RDA 1.7.6 - Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen Alkukirjainlyhenteet ja akronyymit merkitään ilman välilyöntejä riippumatta siitä, miten ne on merkitty julkaisuun.  


246 - MUUT NIMEKKEET (T)  

RDA 2.3.3 - Rinnakkainen päänimeke ; RDA 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketietoRDA 2.3.6 - Varianttinimeke

MARC21

Kenttää 246 voidaan käyttää kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään 246 tallennetaan kentän 245 nimekemuodosta poikkeavat nimekkeet.

Sarja-aineiston suhdetta toisiin sarja-aineistoihin ilmaisevat nimekkeet tallennetaan ns. linkkikenttiin 759-789. Lisäkirjaukset tallennetaan kenttään 246.

1. indikaattorin arvolla määritellään, tuleeko nimekkeestä lisäkirjaus ja liittyykö nimekkeeseen vakionäyttöteksti tai huomautusteksti. 2. indikaattori kertoo nimekkeen tyypin. 2. indikaattorin arvoa '#' käytetään, kun halutaan merkitä avain- tai päänimekkeessä esiintyvien lyhenteiden, numeroiden tai erikoismerkkien avattu muoto.

‡a - Päänimeke/lyhyt nimeke
Koska ohitusindikaattoria ei ole, artikkelia ei voi käyttää.

‡f - Julkaisuaika tai numerointi
Ei käytetä kun toisen indikaattorin arvo on 0 tai 1, pakollinen kun toisen indikaattorin arvo on 2, käytetään sopivissa tapauksissa kun toisen indikaattorin arvo on 3-8.

‡i - Näyttöteksti
Sijoitetaan kentän ensimmäiseksi osakentäksi, kun toisen indikaattorin arvo on #. Siihen kirjoitetaan haluttu selitysteksti, esim. Nimeke avattuna. Fraaseja Metatietosanastossa: Manifestaatio, Huomautus nimekkeestä 

YLEISSÄÄNTÖ: Kun nimeke on näkyvissä kentässä 245 (rinnakkaisnimeke, alanimeke, osan nimeke), suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 3. Toinen indikaattori on 0 tai 1. Kun nimeke on huomautustyyppinen eikä suoraan näkyvissä tietueen muissa kentissä, suositellaan käytettäväksi 1. indikaattorin arvoa 1. Tällöin toinen indikaattori on # tai 2-8.

 • Alanimeke                                 246 30 ‡a
 • Kansinimeke                             246 14 ‡a
 • Osan nimeke                             246 30 ‡a
 • Rinnakkainen päänimeke          246 31 ‡a  
 • Selkänimeke                              246 18 ‡a
 • Toinen nimeke, varianttinimeke    246 13 ‡a
 • Muu nimeke, esim. avattu muoto  246 3# ‡a
 • Vaihtoehtoinen nimeke              246 1# ‡i Tunnetaan myös nimellä: ‡a

Tiivistelmän nimekkeestä voi tehdä lisäkirjauksen kenttään 246. Esimerkiksi:

246 1# ‡i Tiivistelmän nimeke: ‡a Turkish young learner's perception of communicative vs. non-communicative activities in their EFL-class

Sarja-aineiston epävirallisen lyhenteen voi merkitä tähän kenttään (vrt. kenttä 210).

246 1# ‡i Tunnetaan myös lyhenteellä: ‡a J. Amer. Phys.


247 - AIKAISEMPI NIMEKE (T)   

RDA 2.3.7 - Aiempi päänimeke

MARC21

Kuvailuohjeissa aiempaa päänimekettä sovelletaan vain päivittyvään aineistoon.
Kenttään 247 tallennetaan aikaisemmin 245-kentässä ollut päivittyvän aineiston (000/07=i ja 008/34=2) päänimeke, jos aineiston nimi on muuttunut ja vanha nimi on samalla kadonnut. Kenttää 247 ei käytetä, jos käytetään kenttää 780 (Edeltäjä).

Huom! kenttä ei sisällä ohitusindikaattoria.

 


 

 

 

 

 • No labels