RILM Répertoire International de Littérature Musicale - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

RILM Répertoire International de Littérature Musicale -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2019-31.12.2020

Aineistokuvaus

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) on musiikin viitetietokanta musiikin tutkimuksen käyttöön. RILM sisältää yli 600,000 viitettä 214 kielellä 151 maasta.

Lisätietoja täällä:

https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature-1967-present

Käyttäjät

Aineiston käyttöön ovat oikeutettuja tilaajaorganisaatioiden
a) auktorisoidut käyttäjät:
- akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija), opiskelijat, eläkkeellä oleva henkilökunta
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) sekä eläkkeellä oleva henkilökunta.
b) Paikalliskäyttäjät: asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita ja muita yksittäisiä aineiston osia
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa organisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellisen kommunikoinnin nimissä.
-julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- saa käyttää osia aineistosta elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, julkaisu, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.
- sopimukseen osallinen organisaatio saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja levittää aineistoa (ml. logot, tavaramerkit ja näytönkaappaukset) käyttäjille suunnattua markkinointia, testausta ja koulutusta varten
- jäsenorganisaatiossa työskentelevä auktorisoitu käyttäjä, joka on kirjoittanut artikkelin lisensioituun aineistoon, saa tallentaa artikkelista kopion avoimeen verkkoon (esim. jäsenorganisaation avoimeen julkaisuarkistoon).
- aineiston käyttäminen tekstin-/tiedonlouhintaan opetustarkoituksessa

Kielletty käyttö

- muuttaa tai muokata aineistoa
- valmistaa johdannaisteoksia
- poistaa tai muuttaa tekijän nimeä sekä aineistoon liittyviä tekijänoikeus-, omistusoikeus- ja tavaramerkki- tms. huomautuksia
- systemaattisesti tallentaa elektronisesti tai tulostaa paperille aineistoa
- luovuttaa edelleen, jälleenmyydä tai lisensioida aineistoa tai käyttöoikeuksia siihen
- jakaa tai välittää aineistoa systemaattisesti muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille
- välittää tai jakaa aineistoa muutoin kuin suojatussa verkossa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels