Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
TaideY - Taideyliopisto

AMK-kirjastot
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Saimaa - Saimaan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia

Tutkimuslaitoskirjastot
Eduskunta - Eduskunta
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Yleiset kirjastot
Espoo - Espoon kaupunginkirjasto
Helsinki - Helsingin kaupunginkirjasto
Jyväskylä - Jyväskylän kaupunginkirjasto
Kauniainen - Kauniaisten kaupunginkirjasto
Lahti - Lahden kaupunginkirjasto
Porvoo - Porvoon kaupunginkirjasto

Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan

  • No labels