Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
TaideY - Taideyliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Saimaa - Saimaan ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Eduskunta - Eduskunta
SKS - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Luke - Luonnonvarakeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

Yleiset kirjastot
Porvoo - Porvoon kaupunginkirjasto
Lahti - Lahden kaupunginkirjasto (koordinoiva kirjasto)
Helsinki - Helsingin kaupunginkirjasto
Jyväskylä - Jyväskylän kaupunginkirjasto (koordinoiva kirjasto)
Kauniainen - Kauniaisten kaupunginkirjasto
Espoo - Espoon kaupunginkirjasto

  • No labels