Temaattinen haku

Ruokakulttuurin muutokset 1970-luvulla

Freelancer-toimittaja suunnittelee TV-dokumenttia 1970-luvun arjesta, erityisesti perheiden ruokakulttuurin muutoksesta. Hän tarvitsee dokumenttinsa suunnitteluvaiheessa runsaasti erilaista materiaalia 1970-luvun ruoasta, keittiön sisustuksesta ja varustuksesta sekä arjesta ja esineistöstä yleensä, sekä lisäksi vastaavaa materiaalia 1960-luvusta.

Ryhmätyöt teemasta pellava

Lukion historian opettaja on saanut idean teettää suomen historian kurseilla oppilaillaan ryhmätöitä pellavaan liittyen. Hän haluaisi antaa yhdelle ryhmälle aiheeksi pellavasta tehdyt vaatteet, toiselle kasvattaminen ja kolmannelle käsittely. Opettaja etsii Finnasta aiheeseen liittyvää tietoa ja miettii, voisiko oppilaille myös antaa vinkkinä hakea tietoa nimenomaan Finnasta.

[Lisää: Opettaja harrastaa käsitöitä ja on kiinnostunut tekemään pellavatöitä itse. Hän etsii samalla, löytyykö pellavaisten perinnevaatteiden tekemiseen ohjeita.]

Geishat

Geishoista kansantajuista, suomenkielistä kirjaa kirjoittava antropologi on kiinnostunut, miten geishoja on käsitelty suomalaisessa populäärikulttuurissa, esimerkiksi pop-musiikissa.

Kuvitusta kyynelkanavista

Nuorempi tutkija valmistelee lääketieteen väitöskirjaa painokuntoon ja tarvitsee siihen kuvitusta. Väitöskirjan aihe liittyy kyynelkanaviin.

[Lisää: Tutkijalla on ajatuksena etsiä kuvitusta liittyen teemoihin suru, kuolema ja hautajaiset.]

Ruokavalio ja ravitsemus nälkävuosina

Göteborgissa ravitsemustiedettä opiskeleva Markku tekee opintojensa lopputyötä ruokavaliosta ja ravitsemuksesta suurina nälkävuosina (1866-1868). Markku haluaa löytää lähdeaineistoa opinnäytetyöhönsä.

Vanhat tekstit

Suomen kielen kehityksestä kiinnostunut kansalainen etsii Internetissä vapaasti luettavissa olevia vanhoja suomenkielisiä tekstejä.

Savottakämppä

Lappilainen matkailuyrittäjä haluaa rakentaa ja sisustaa yrityksensä yhteyteen perinteisiä savottakämppiä asiakkaitaan varten.

Suomen terveysviranomaisten ja WHO:n yhteistyö

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen kansainvälisiä asioita hoitava virkamies etsii arkistoista tietoa Suomen terveysviranomaisten ja WHO:n välisestä yhteistyöstä, ja kuinka se on alkanut.

Mikrohistoriallinen haku

Kansanmusiikin kerääjä A. O. Väisänen

Musiikintutkija on kiinnostunut suomalaisen ja suomensukuisten kansojen kansanmusiikin kerääjä A. O. Väisäsen tuotannosta, esimerkiksi ääninäytteistä ja valokuvista sekä näiden saatavuudesta.

Anni Swanin elämäkerta

Oulussa asuva tutkija Salla kirjoittaa Anni Swanin elämäkertaa. Hän tuntee aiheesta julkaistuna olevaa kirjallisuutta, mutta nyt hän haluaa tiedot kaikista Anni Swanin omista ja häneen liittyvistä alkuperäisistä arkistoaineistoista, kuten kirjeistä, käsikirjoituksista ja kuvista. Salla on myös kiinnostunut Swania käsittelevistä lehtikirjoituksista.

Tutkijalla on mahdollisuus käydä joitakin päiviä työskentelemässä esim. Helsingissä, mutta hän haluaisi aineistoa myös lainaksi Ouluun.

Myöhemmin Salla tarvitsee kirjaansa kuvitusta.

Suvun savottaelämää

Ruotsalainen sukututkija Matti kirjoittaa kirjaa suomalaisten vanhempiensa elämästä ja hakee tietoja vuoden 1949 metsätyömaasta Kutemajärven kylässä Kangasniemellä, koska muistikirjamerkinnän mukaan hänen isänsä oli tuolla savotalla hevosmiehenä. Muistikirja kuvaa savotan arkea, mutta sukututkija haluaa lisätietoja: kenen työmaasta oli kysymys, paljonko siellä oli miehiä, miten siellä asuttiin. Häntä auttaisi eteenpäin myös yleisempi kuvaus tuon ajan savotoista.

Vesilahden nuorisoseuran historiikki

Tamperelainen historioitsija Eija kirjoittaa Vesilahden nuorisoseuran historiikkia. Hän etsii aiheesta kirjallisuutta, valokuvia ja seuran arkistomateriaalia.

Tutkimattomat Edelfeltit

Taidehistorian tutkija haluaa löytää Albert Edelfeltin teoksia koskevia kirjoja ja kirjoituksia. Hän on kiinnostunut erityisesti Edelfeltin maalauksista Helsingin yliopiston juhlasalissa, maalauksen Porilaisten marssi historiallisista teemoista sekä maalausten Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä ja Lapsen ruumissaatto antamasta kansankuvasta 1800-luvun lopulla.

Selaileva haku

Lisää fantasiakirjallisuutta

[Tarvittaisiin nykyistä Finnaa rikkaammat suosittelutoiminnallisuudet!]

Vaasassa asuva Jaakko haluaa löytää uuden fantasiakirjasarjan, koska viimeisimmän suosikin, Philip K. Dickin, tuotanto alkaa jo olla luettu. Myös George Orwell kuuluu Jaakon suosikkeihin. Jaakon sisko Veera opiskelee Tampereella, josta Jaakko arvelee löytävänsä vaihtelua Vaasan kaupunginkirjaston melko suppeaan valikoimaan.

Edelfeltin teokset ja niihin liittyvä aineisto

Katso käyttötilanne Tutkimattomat Edelfeltit kohdan Mikrohistoriallinen haku alla, ja käyttötilanteet Edelfelt: Helsingin yliopiston juhlasali, Edelfelt: Porilaisten marssi, Edelfelt: Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä ja Edelfelt: Lapsen ruumissaatto kohdassa Teoshaku.

Vesilahden nuorisoseuraan liittyvä aineisto

Katso käyttötilanne Vesilahden nuorisoseuran historiikki kohdassa Mikrohistoriallinen haku.

Teoshaku

Tenttikirja

Kun käyttäjä hakee tenttikirjaa, häntä kiinnostavat yleensä lähellä olevat, tutut kirjastot, joihin hänellä on jo oma kirjastokortti. Tällaisia kirjastoja tenttikirjaa etsivällä opiskelijalla lienee arviolta kaksi, ehkä kolme kappaletta keskimäärin.

Jo tunnettujen kirjastojen lisäksi on kirjastoja, jotka olisivat hänelle kiinnostavia, mutta joita käyttäjä ei ennalta tunne. Tällaisia ovat lähellä, esimerkiksi alle yhden kilometrin päässä käyttäjän kodista tai oppilaitoksesta sijaitsevat kirjastot, joihin hän voisi helposti saada oman kirjastokortin. Tällaisia kirjastoja ei luultavasti ole kovin montaa per hakutilanne.

Environmental Economics and Policy

Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä opiskeleva Laura tarvitsee kirjan Environmental Economics and Policy (Lesser et al., 1997) Talouden ympäristövaikutukset -kurssia varten.

Tutki ja kirjoita

Tampereen yliopistossa humanistisiä tieteitä opiskeleva Jaana tarvitsee Tutki ja kirjoita -kirjan tieteellisen kirjoittamisen kurssia varten.

Alan Cooper: About Face 1

Käyttöliittymäsuunnittelun peruskurssilla on oppimateriaalina Alan Cooperin kirja About Face, ja siitä nimenomaan ensimmäinen, vuonna 1995 julkaistu versio.

Debussy: Children's Corner

Pianonsoiton harrastaja haluaa lainata säveltäjä Claude Debussyn pianoteoksen Children's Corner nuotin.

Beethovenin 7.

Soitonopettaja ja orkesterinjohtaja Seppo Salonen haluaa löytää cd- tai mp3-äänitteen Beethovenin seitsemännestä sinfoniasta sekä sen nuotin ja partituurin opetustaan varten. Nuotin olisi hyvä olla digitaalisessa muodossa ja tulostettavissa.

Edelfelt: Helsingin yliopiston juhlasali

Taidehistorian tutkija haluaa löytää Albert Edelfeltin seinämaalauksia Helsingin yliopiston juhlasalissa koskevia kirjoja, kirjoituksia ja muuta materiaalia.

Edelfelt: Porilaisten marssi

Taidehistorian tutkija haluaa löytää Albert Edelfeltin maalausta Porilaisten marssi koskevia kirjoja, kirjoituksia ja muuta materiaalia.

Edelfelt: Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä

Taidehistorian tutkija haluaa löytää Albert Edelfeltin maalausta Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä koskevia kirjoja, kirjoituksia ja muuta materiaalia.

Edelfelt: Lapsen ruumissaatto

Taidehistorian tutkija haluaa löytää Albert Edelfeltin maalausta Lapsen ruumissaatto koskevia kirjoja, kirjoituksia ja muuta materiaalia.

Ei vielä mahdollista demota (2013)

Tulostimen museokelpoisuus

[Tarvitsisi olla kaikki museot kattavasti mukana, jotta tästä osaisi sanoa mitään.]

Paikallinen yritys on tarjonnut maakuntamuseolle tallennettavaksi 1980-luvun lopulla käytössä ollutta kopiokonetta (malli Xerox 2700 II distributed electronic printer). Kone on suuri ja hankala säilyttää, ja siihen liittyy hyvin vähän taustatietoja. Hankintapäätöksen tueksi maakuntamuseon amanuenssi haluaa selvittää, onko samanlaisia koneita paremmilla taustatiedoilla jo valmiiksi muiden museoiden kokoelmissa.

Esineen tunnistaminen

[Tällaiseen nykyiset tiedonhaun teknologiat toimivat huonosti. Tarvitaan oikea ihminen, tai edistynyttä hahmontunnistusteknologiaa.]

Vanhempi naishenkilö on muuttanut pääkaupunkiseudulta maalle sukutilalleen. Talon navetasta löytyy esine, jonka tarkoitusta tai historiaa ei kukaan tunnu tietävän. Hän haluaa tietää esineestä kaiken mahdollisen: Mikä on tämä esine? Mikä sen nimi on? Onko sillä muita nimiä? Miten ja mihin sitä on käytetty? Miten vanha se on? Onko sillä mitään rahallista arvoa? Hän käyttää asiakasliittymän "kysy kamuilta..." -palvelua ja eräs museoammattilainen tunnistaakin esineen ja ohjaa asiakkaan tutkimaan asiakasliittymän kautta muiden samankaltaisten esineiden kuvia ja taustatietoja.

Muista poikkeavat käyttötilanteet

Tässä kohdassa listatut käyttötilanteet vaatisivat erilaisia suunnitteluratkaisuja kuin kansallisen näkymän muut käyttötilanteet.

Lukudiplomi

[ Peruskoululaisen elämänpiiriin kuulunee kirjastoista lähinnä yleinen kirjasto. Oman paikkakunnan yleisen kirjaston tarjoama haku olisi peruskouluikäiselle luultavasti paremmin hallittavissa ja tarkoituksenmukaisempi kuin valtakunnallinen, moniin eri tietolähteisiin kohdistuva haku. Kansallinen näkymä on konseptiltaan ja tietosisällöltään niin laaja, että sen käyttö edellyttää varsin hyviä tiedonhakutaitoja. Peruskoululaisille suunnattu lukudiplomi olisi siksi realistinen ehkä aikaisintaan yläasteella ja sen loppuvaiheissa. Lisäksi lukudiplomin kirjat tulisi olla kuvattu Finnaan valmiina listana, jotta Finnasta olisi kätevää hakea ko. kirjoja, jollainen käyttöliittymäelementti vaikuttaisi varsin irralliselta kansallisessa näkymässä. ks. http://www2.edu.fi/kunnari/sinuhe9/index.php ]

Koululainen haluaa suorittaa lukudiplomin ja etsii kirjalistan avulla itselleen tiettyjä lastenkirjoja kirjastosta. Hän haluaa pitää kirjaa lukemistaan kirjoista netissä ja kertoa myös kavereilleen mitä on lukenut. Koululainen kirjautuu asiakasliittymään ja päivittää lukulistansa, minkä jälkeen hän lisää suositustagit kavereilleen mielenkiintoisiin kirjoihin.

 

  • No labels