Osallistuvien organisaatioiden olisi syytä pohtia, miten luotu Finna-näkymä suhteutuu organisaation muuhun verkkosisältöön, jota ylläpidetään kenties jonkin sisällönhallintajärjestelmän (Drupal, Wordpress jne.) avulla. Nykytilanteessa Finna ei suoraan tue mitään sisällönhallintajärjestelmää vaan toimii itsenäisenä palveluna/sivustona. Finna-hakulaatikon lisääminen muuhun verkkosisältöön onnistuu kuitenkin helposti. Lisäksi Finnan etusivulle on mahdollista lisätä monipuolista tietoa organisaatiosta ja sen palveluista. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kirjaston näkymässä (jyu.finna.fi) etusivulle on lisätty uutuusluettelo sekä uutislistaus.

Nykytilanteessa Finna ei sisällä mitään pakettiratkaisua julkaisujärjestelmien suhteen vaan asetelma on täysin organisaation oman harkinnan varassa. Kansalliskirjasto tukee tehtyjä ratkaisuja mahdollisuuksien mukaan, mutta organisaatioiden suuresta määrästä johtuen, kattavia lupauksia tuen määrästä tai sen laadusta ei ole mahdollista antaa. Helpoin tapa integroida Finna muuhun verkkosisältöön on yksinkertainen hakulaatikon lisääminen organisaation verkkosivuille. Oman Finna-näkymän voi muokata sellaiseksi, että se muistuttaa organisaation muuta verkkosisältöä, jolloin käyttäjäkokemus voidaan säilyttää mahdollisimman eheänä.

  • No labels