Tunnistautunut käyttäjä voi lisätä kirjastoaineistoihin kuuluvaan tietueeseen arvostelun, joka koostuu tähdityksestä ja tekstistä. Museo- ja arkistoaineistoja ei voi arvostella, mutta käyttäjä voi lisätä samaan tietueeseen useamman kommentin. Kommentit ja arvostelut liittyvät tietueisiin ja ovat yhteisiä kaikkien organisaatioiden näkymien ja kansallisen näkymän (finna.fi) välillä. Tämän vuoksi kommentti näytetään kaikissa näkymissä, joissa tietue on nähtävissä (mikäli kommentit on asetettu päälle näkymässä ) riippumatta siitä, minkä näkymän kautta kommentti on lisätty. Lisäksi deduplikoituun tietueeseen liitetyt kommentit jaetaan kaikille tietokannoille, joista löytyy vastaava tietue. Tämä tehdään tausta-ajona kerran vuorokaudessa, joten kommentin näkyminen kaikissa deduplikoiduissa tietueissa voi tapahtua viiveellä.   

Moderointi -osiossa selataan ja käsitellään käyttäjien kommentteja ja arvosteluita. Seuraavat ohjeet koskevat, ellei toisin mainita, kommenttien lisäksi myös arvosteluita. 

Oletuksena näytetään kaikkiin aineistoihin liittyvät kommentit. Rajauksen voi valita myös sektoreittain tai tietokannoittain:

Listaus tietokannoista päivittyy kun tuotantoindeksiin lisätään uusia organisaatioita. Sektorikohtainen rajaus käyttää aina sillä hetkellä tuotantoindeksissä olevia tietokantoja. Mikäli haluaa seurata esimerkiksi kaikkia kirjastoaineistoihin liittyviä kommentteja, kannattaa rajata sektoriksi "Kirjasto". Mikäli taas organisaationäkymässä näytetään ainoastaan ei-deduplikoituja tietokantoja (esimerkiksi arkistot ja museot), voi halutut tietokannat valita yksitellen.   

Kaikkien organisaatioiden ylläpitäjille näytetään valittuihin aineistoihin liittyvät kommentit lisäämisjärjestyksessä (uusimmat ensin). Toisin sanoen, kaikilla ylläpitäjillä on samanlaiset oikeudet moderointiin. 

Kommenttiin liittyvän tietueen nimeke ja tämän sijainti näytetään "Tietue" -sarakkeessa. Deduplikoidun kirjastoaineiston tapauksessa kommentti liittyy useaan tietueeseen, jotka kaikki näytetään.

Kommentti kätketään kaikista näkymistä klikkaamalla "Piilota" -nappia.

Piilotetut kommentit esitetään listalla punaisella.

Piilotettu kommentti voidaan tarvittaessa julkaista uudelleen näkyviin. Kommentin moderointeja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla "Moderoinnit" -linkkiä.

Kaikkien kommenttien lisäksi voi tarkastella erikseen kommentteja, jotka on käyttäjien toimesta ilmoitettu asiattomiksi. 

Jokaisen asiattomaksi ilmoitetun kommentin kohdalla voi tarkastella ilmoitusten syitä. 

Tilaukset

Voit halutessasi tilata ilmoituksen uusista ja/tai asiattomaksi ilmoitetuista kommenteista sähköpostiisi. Ilmoitukselle voi asetaa halutun tietolähde-rajauksen ja määritellä kuinka usein ilmoitus lähetetään.

  • No labels