Tutkimuksen tulokset (pdf)

Finnassa toteutettiin syksyllä 2014 käyttäjätutkimus, jonka tavoitteena oli saavuttaa kokonaisymmärrys käyttötilanteista, joissa haetaan tutkimustyöhön liittyviä aineistoja. Samalla selvitettiin, miten hyvin tämänhetkiset Finna-näkymät palvelevat tutkijoita.  Tutkimuksen tarkoitus oli, että palvelun suunnittelijat ja kehittäjät ymmärtävät entistä paremmin tutkimustiedonhaun tarpeet ja saavat vihjeitä ja konkreettisia kehitysehdotuksia käytettävyyssuunnittelun avuksi. Tutkimukseen osallistui eri aloilta 12 tutkijaa, joiden Finna-palvelun käyttöä havainnoitiin haastatteluiden ja videoinnin avulla.

Sekä finna.fi:n että korkeakoulu-finnan sisällöt ja palvelukonseptit koettiin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Ainoa kriittinen puute käytettävyydessä oli, että ulkomaisten artikkelien välilehteä (Primo central) ei löydetty. Käyttöliittymää on tältä osin ryhdytty parantamaan Kansalliskirjastossa. Toivottavaa olisi, että kirjastot viestisivät Finnaan siirtyessään tästä uudesta ominaisuudesta, joka on käyttäjille hyödyllinen uutuus.

  • No labels