Täällä tiedotetaan siirtymästä Nellistä Finnaan. Tiedotuksella pyritään huolehtimaan siitä, että Nellistä luovuttaessa Nelliä käyttäneet organisaatiot

 • saavat ajantasaisen tiedon siirtymän etenemisestä ja
 • voivat korvata Nellin Finnalla omassa palvelutarjonnassaan mahdollisimman sujuvasti ja vaivattomasti.

Aikataulu

Siirtymä etenee vaiheittain vuonna 2016. Yleisten kirjastojen Nelli poistuu käytöstä 15.7.2016 ja YO- ja AMK-kirjastojen Nelli 31.12.2016.

Käsittelimme asiaa myös Missä mennään -webinaareissa 16.2.2016 ja 29.9.2016.

Valmistautuminen

Miten MetaLibin tietämyskannat korvataan?

Kun Nellistä luovutaan, osa asiakkaistamme haluaa jatkaa tietämyskantojen sisällön käyttöä. Tyypillinen käyttötarve on lisensioituja aineistoja sisältävien tietokantojen listaaminen Finnassa. Suuri osa näistä aineistoista on Finnan keskitetyssä ulkoisessa indeksissä (Primo Central Index), mutta kaikkea ei. Tietokantojen listaus antaa mahdollisuuden käyttäjälle siirtyä Finnasta käyttämään tietokantojen omien käyttöliittymien kautta niitä aineistoja, jotka ulkoisesta indeksistä puuttuvat.

Jotta tämä onnistuisi, suunnitelmana on siirtää Nellin tietämyskantojen sisältöä asiakasorganisaatioiden kirjastojärjestelmiin. Jatkossa näin siirretty sisältö voidaan haravoida Finnaan kirjastojärjestelmistä. Kansalliskirjasto tukee asiakkaita siirrossa Voyager-järjestelmään. Organisaatiosi Nellin tietämyskannan sisällön siirtämiseksi ota yhteyttä osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi. Viesti on hyvä otsikoida näin: “NELLIMIGRAATIO, organisaatiosi nimi”. Ilmoitathan viestissä teknisen yhteyshenkilön omassa organisaatiossasi ja mahdolliset lisätiedot siirtoon liittyvistä erityistarpeista.

Metalibin tietokantatietueiden konvertointi Voyageriin tallettamista varten kuvataan tässä dokumentissa.  Keskustelua aiheesta voidaan käydä Finna-foorumilla.

Miten aineistojen etäkäyttö on jatkossa mahdollista?

Nelli on mahdollistanut käyttörajoitettujen aineistojen etäkäytön niin, että Nelli-kirjautuminen on kytketty organisaation omaan välityspalvelimeen (EZproxy), josta käyttäjä voidaan edelleen päästää käyttörajoitettuun aineistoon. Finnaan on toteutettu autentikointiadapteri, jota käyttämällä Finna-kirjautumisella voi tehdä saman asian. Toiminto on käytettävissä 10.5.2016 tuotantokäyttöön tulevassa Finna-versiossa.

Etäkäyttömahdollisuuden tarjoaminen ei edellytä Kansalliskirjaston tarjoaman autentikointiadapterin käyttöä. Monet Haka-organisaatiot ovat kytkeneet välityspalvelimensa Shibbolethiin. Kansalliskirjasto ei hallinnoi näitä järjestelmiä eikä siis voi taata ratkaisun toimivuutta kaikkiin käyttötarpeisiin, mutta osoitteesta finna-posti@helsinki.fi voi kysyä tähän neuvoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Näiden lisäksi annamme mielellämme lisätietoja osoitteessa finna-posti@helsinki.fi.

Miten aineistoja aktivoidaan jatkossa?

Aineistojen aktivointi on aikaisemmin ollut mahdollista sekä MetaLibin että Primon kautta. Jatkossa aktivointi on mahdollista vain Primo Central Indexin omasta käyttöliittymästä, jonne pääsee Finnan Hallintaliittymän näkymänmuokkauksen Ulkoiset aineistot -välilehdeltä.

Jäävätkö keskitetty indeksi ja linkityspalvelu SFX käyttöön vain Finnan kautta?

Ennakkotiedossa mainittiin, että SFX jää käyttöön Finnan taustajärjestelmänä. Tämän lisäksi SFX jää YO- ja AMK-kirjastoille käyttöön myös muiden palveluiden, esimerkiksi Google Scholarin kautta entiseen tapaan.

SFX:n käytön jatkaminen edellyttää kuitenkin voimassaolevaa Finna-palvelusopimusta.

Myös keskitetty indeksi (Primo Central Index) on samaan tapaan käytettävissä organisaatioilla, joilla on voimassaoleva Finna-palvelusopimus.

Lopetusviesti osoitteessa www.nelliportaali.fi

Nelli-palvelun alasajon jälkeen osoitteesta www.nelliportaali.fi käyttäjälle aukeaa sivu, joka ilmoittaa tilanteesta, ja josta hän voi jatkaa edelleen Mikä Finna on? -sivulle: https://finna.fi/Content/about

Mikä Finna on? -sivulta löytyy tietoa Finnasta sekä linkit käytössä oleviin kirjastokohtaisiin näkymiin, joista käyttäjä voi valita oman kotikirjastonsa sivun. 

Nelli-palvelin ei valitettavasti voi ohjata Nelli-portaalien käyttäjiä suoraan kuhunkin korvaavaan Finna-näkymäänsä, koska Metalibin poistuttua käytöstä järjestelmä ei enää saa tietoa siitä minkä kirjaston asiakkaalle käyttäjän IP-osoite kuuluu.

 

Aineisto- ja käyttöehtolinkkien toiminta

Nelli- tai Metalib-sidonnaisten suorien aineistolinkkien ja käyttöehtolinkkien toiminta jatkuu edelleen seuraavien kolmen linkkityypin osalta:

 • http://www.nelliportaali.fi/aineistoehdot/AINEISTO
  • Nämä linkit ohjaavat selaimen Nelliportaalista kiwin aineistoehtosivuille.  Ajantasainen uudelleenohjaustieto saadaan Haltista; suoria linkkejä kiwiin ei voi käyttää, koska ne eivät ole pysyviä.  Uudelleenohjausmekanismi tullaan myöhemmin siirtämään Nelli-palvelimelta muualle, mutta linkit pysyvät käytössä vähintään vuoden 2017 loppuun asti.
 • http://www.nelliportaali.fi/link/FIN12345

  • Näille linkeille tullaan toteuttamaan uudelleenohjaus vastaavalle Finnan tietuesivulle ennen Nelliportaalin alasajoa.  KVP takaa uudelleenohjauksen toimivan ainakin vuoden 2017 loppuun.

 • https://organisaatio.finna.fi/Record/metalib_organisaatio.FIN12345

  • Finna käsittelee nämä linkit kuten ennenkin.

Taustaa ja lisätietoa

 • No labels

3 Comments

 1. Miten voidaan ylläpitää FinELibin kautta ja muualta hankittujen tietokantojen listaa, jos MetaLib häviää alta pois? Tarjotaanko tähän jotain korvaavaa ratkaisua? Finnaan itseensähän ei käsittääkseni voi tallentaa mitään, vaan tiedot haravoidaan aina muualta. Finnan Primo Central Index -haku ei ole riittävä ainakaan meidän tarpeisiimme.

  Ystävällisin terveisin

  Heikki Laitinen
  tietoasiantuntija
  Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 2. Unknown User (timo.mz.laine@helsinki.fi)

  Päätöksiä tästä ei ole vielä tehty, mutta korvaavaa ratkaisua tosiaan on pohdittu. Myös tämän kartoituksen etenemisestä tulee lisätietoa tuolloin helmikuussa, vaikka valmista ratkaisua ei silloin olekaan vielä tarjolla.

  1. Unknown User (timo.mz.laine@helsinki.fi)

   Vastaus Heikin esittämään tietokantalistakysymykseen on nyt tällä sivulla.