You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Next »

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortion palveluyksikkö FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

 

Oikopolkuja konsortion jäsenille - vaativat kirjautumisen

 

  • No labels