Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoissa ja eräissä erikoiskirjastoissa otettiin MARC 21 -formaatti käyttöön vuodenvaihteessa 2008-2009. Muutamassa yleisessä kirjastossa oli jo tätä ennen hieman sovellettuja MARC 21 -formaatteja käytössä, varsinainen siirtymä alkoi vuonna 2010.  Syksyllä 2019 ovat jo kaikki yleiset kirjastot MARC 21 -formaatin käyttäjiä. Suuri osa erikoiskirjastoista käyttää edelleen Finmarc-formaattia, mutta formaattiin on voitu lisätä RDA-kuvailusääntöjen myötä MARC 21 -piirteitä.

Formaatin vaihdon askeleet:

  1. Päätös järjestelmän- ja formaatin vaihdoksesta
  2. Yhteys järjestelmäntoimittajaan
  3. Oman datan analysointi ja siivous
  4. Testikonversiot ja konversio-ohjelman muokkaus
  5. Koulutukset
  6. Varsinainen konvertointi uuteen järjestelmään

Konversioiden testaukseen ja ajamiseen on ohjeistusta Konversiot-sivulla.

 

  • No labels