MARC on lyhenne sanoista MAchine Readable Cataloguing.

MARC-formaatin rakenne lyhyesti


MARC-tietue koostuu nimiöstä, hakemistosta sekä kiinteä- ja vaihtuvamittaisista tietokentistä. Tietueet noudattavat rakenteeltaan vaihtomuotostandardia ISO 2709:

 • Nimiön (leader, 000) pituus on 24 merkkiä (merkkipaikat 0-23).
 • Hakemisto (directory) koostuu 12 merkin mittaisista jaksoista, joista kukin viittaa yhteen kenttään tietueessa, eli jokaisella tietueen kentällä on vastaava hakemistojakso. 12 merkkiä jakautuvat seuraavasti:
  • kenttäkoodi 3 merkkiä
  • kentän pituus 4 merkkiä
  • kentän osoite 5 merkkiä
 • Kiinteämittaisissa tietokentissä (001-009) ei ole indikaattoreita eikä osakenttäkoodeja, vaan koodimuodossa annettujen tietojen merkitys määräytyy niiden merkkipaikan perusteella.
 • Vaihtuvamittaiset tietokentät (010-999) ovat eri pituisia ja niissä käytetään sekä indikaattoreita että osakenttiä.
  • Kenttäkoodi on aina kolmen numeron pituinen. Yhteen kenttään tallennetaan yleensä yhden tietoryhmän eli luettelointisääntöjen alueen tiedot.
  • Indikaattoreita on kaksi, ensimmäinen ja toinen. Niillä ilmaistaan kentän tietosisältöjen luonnetta, rakennetta, tehtäviä tai muotoa. Indikaattorin arvo voi olla tyhjä tai 0-9.
  • Osakenttäkoodi on kahden merkin mittainen ja koostuu osakentän merkistä (esim. $ tai muu merkki jota ei käytetä muussa merkityksessä) sekä kirjaimesta (a-z) tai numerosta (1-9), esim. $a. Osakenttä sisältää yhden tietokokonaisuuden eli luettelointisääntöjen elementin.

 

MARC-formaatin pystysuorassa rakenteessa voidaan tunnistaa kenttäryhmiä, eli kenttäkoodit joiden ensimmäinen numero on sama, sisältävät yleensä samantyyppistä tietoa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi kenttäryhmä 6XX sisältää sisällönkuvailua. Vaakasuorassa rakenteessa kenttäkoodin kaksi jälkimmäistä numeroa antavat tarkempaa tietoa kentän sisällöstä. Esimerkiksi X00-loppuiset kentät sisältävät yleensä henkilön nimen.

Eri MARC-formaateissa kiinteämittaisten kenttien koodit ja vaihtuvamittaisten kenttien ja osakenttien tietosisältö vaihtelee. Suomessa on käytössä toistaiseksi kaksi erilaista MARC-formaattia; FINMARC ja MARC 21. • No labels