RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska

900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 930 931 932 933 935 940 960 961 971 972 976 977 979 995


900 - Viittaus - henkilön nimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.901 - Kirjastokohtainen koodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä seuraavantyyppiset koodit:

 • 'KUvvvvkkpp' = uusien aikakauslehtitietueiden tekopäivämäärä
 • 'KKvvvvkkpp' = aikakauslehtitietueiden korjauspäivämäärä
 • 'MUvvvvkkpp' = monografiatietueen valmistumispäivä
 • 'MMvvvvkkpp' = tietuetta on korjattu
 • 'SUvvvvkkpp' = e-tietueen valmistumispäivä

SELMAssa käytössä virallisjulkaisutyyppikoodit:

 • 'a' (vanhat koodit 'ao', 'bo' ja 'b' muunnettu 'a':ksi)
 • 'at' (vanha koodi 'bt' muunnettu 'at':ksi)
 • 'ak' (vanha koodi 'bk' muunnettu 'ak':ksi)902 - Painoskoodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa koodi 'b' = ensimmäiset tai muutetut painokset (vuosi- ja UNESCOn tilasto).903 - Kirjastokohtainen koodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'c' = Ulko-Fennica: suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama tai kustantama julkaisu
 • 'd' = Ulko-Fennica: Suomea koskeva

SELMAssa käytössä juridisen bibliografian koodit:

 • 'a'
 • 'b'
 • 'c'904 - Pienpainatekoodi (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'p' = pienpainate
 • 't' = pienpainate (alle 17 sivua)905 - Jatkuvan julkaisun tyyppikoodi - Voyager-kenttä (T)

[MARC21-Finissa 008/30(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = varsinainen aikakauslehti
 • 'b' = henkilöstölehti
 • 'c' = jäsentiedote
 • 'd' = tiedotuslehti
 • 'e' = asiakaslehti
 • 'f' = vuotuisjuhlalehti
 • 'g' = varsinainen sanomalehti
 • 'h' = paikallislehti
 • 'i' = ilmaisjakelulehti
 • 's' = sarjakuvalehti

Konvertoitu lisäksi 655-kentän genretermeiksi. Jatkossa suositellaan käytettäväksi 655-kenttää.906 - Jatkuvan julkaisun alueellinen ja kielellinen kattavuuskoodi - Voyager-kenttä (T)

[MARC21-Finissa 008/38(CR)]

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

FENNICAssa käytössä koodit:

 • 'a' = valtakunnallinen
 • 'b' = paikallinen/alueellinen
 • 's' = valtakunnallinen kaksikielinen
 • 't' = paikallinen/alueellinen kaksikielinen907 - YLE-koodi (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa Yleisradiosta hankitun aineiston ilmaisemiseen.908 - Kansallisuuskoodi (T)

Käytössä eräissä yleisten kirjastojen tietokannoissa ilmoittamaan julkaisun tekijän kansallisuutta.909 - Replikointikenttä (T)

Käytössä Selma-tietokannassa.


910 - Viittaus - yhteisönnimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.911 - Viittaus - kokouksen nimi - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.930 - Komitean asettamispäivä - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean asettamispäivä

Käytössä SELMAssa.931 - Komitean mietinnön luovuttamispäivä - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean mietinnön luovuttamispäivä

Käytössä SELMAssa.932 - Komitean puheenjohtaja - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean pheenjohtaja: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.933 - Komitean sihteeri - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Komitean sihteeri: Sukunimi, Etunimi
‡c - Muut lisäykset

Käytössä SELMAssa.935 - Kirjastokohtainen koodi (T)

‡a - FENNICAssa ilmaisee ISSN-Onlineen lähtevät tietueet.

‡a  6 - ARTOssa käytetään yleisten kirjastojen (Rovaniemi, Jyväskylä) tietuepoimintoihin.940 - Viittaus - nimeke - suomalainen kenttä (T)

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa.960 - Kokoelma (T)

Käytössä vain Fennica-aineistossa.961 - Kirjastokohtainen huomautus kokoelmasta (T)

Käytössä Viola-tietokannassa.971 - Kaupalliset tiedot (T)

Kaupallisten välittäjien, kuten Kirjavälityksen ja BTJ:n, tietoja julkaisusta.972 - BTJ-koodi (T)

Käytössä joissain yleisten kirjastojen tietokannoissa.976 - Kategoria (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.


977 - Aineistotyyppi (T)

Käytössä vain Finnan MetaLib-tietueissa.


979 - Osakohteet (T)

Käytössä vain Finnassa.


995 - ARTOn tiedontuottajatunnus (ET)

Käytössä vain ARTO-tietokannassa.

 • No labels