RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

700 710 711 720 730 740 751 752 753 754


700 - Lisäkirjaus - henkilönnimi (T)

Tekijä-nimekelisäkirjaus ; teosten välinen suhde lisäkirjaus ; RDA 9 - henkilöiden identifiointi ;   RDA 19 - henkilö ;  RDA 18 - suhteen määritteet ; RDA 21 - manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt Liite C artikkelit ; Liite F: lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä, etuliitteet ; Liite I: suhteen määritteet

Tiedonlähde: Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut mahdolliset merkinnät aineistossa, hakuteokset

Kun tekijöitä on useita, kuvailija voi harkintansa mukaan merkitä tekijöitä 700-kenttään ja jättää merkitsemättä 245 ‡c-osakenttään. Ks. lisätietoja kentän 245 osakentän ‡c kohdalta.  

Osakenttäjärjestys: ‡a Henkilönnimi , ‡c Muut lisäykset ‡q (Henkilönnimen täydellisempi muoto) , ‡d Aikamääreet , ‡e Funktiotermi . ‡0  Auktoriteettitietueen kontrollinumero  

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Alkukirjaimen perään tulee piste.

‡b - Osakenttään merkitään kuninkaallisten, paavien ym. nimien numerointi roomalaisilla numeroilla.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuodet sisällytetään auktoriteettitietokanta Asterin tietueisiin, joten ne tulevat olemaan myös Melindan (ja sitä kautta paikallistietokantojen) käytettävissä. Jos joku henkilö valittaa vuosien näkymisestä, laitetaan ko. henkilön elinvuodet näkymättömiin. Tietosuojavaltuutettu ryhtyy toimenpiteisiin vasta, jos joku tekee erikseen valituksen hänelle. Tietosuojavaltuutetun reagoinnin perusteella päätetään, minkälaisiin toimenpiteisiin kirjastoissa ryhdytään. Ulkomaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia voidaan käyttää, koska ne ovat näkyvissä useissa ulkomaisissa tietokannoissa.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Henkilön kuvailu

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella. Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

‡i - Suhdetta kuvaava ilmaus, esim. mukaelma, perustana oleva teos, eri versio. Poimittujen tietueiden i-osakenttää ei tarvitse kääntää suomeksi.

Esimerkkejä
700 1# ‡i
Teoksen perustana: a Kivi, Aleksis,  1834-1872. t Nummisuutarit.
700 1# i Parodia (teos): a Carroll, Lewis, 1832-1898. t Alice's adventures in Wonderland.

‡e - Osakenttään merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (funktiomerkintä).  Suhdetta määrittäviä termejä löytyy RDAn liitteestä I, jos sieltä ei sopivaa termiä löydy, katso Metatietosanastosta . Termit ovat myös Alephin luettelointiclientin alasvetovalikossa (CTRL + F8). Jos sopivaa termiä ei löydy, merkinnän voi jättää tekemättä. Metatietosanaston ylläpitäjille voi myös tehdä ehdotuksia uusista termeistä, osoite: met-sanasto[at]helsinki.fi

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto. Jos osakenttä on osa auktorisoitua hakumuotoa, sitä ei saa poistaa.

‡0 - 0-osakentät Asterin henkilön- ja yhteisönnimissä linkkaavat auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta! Paikallistietokannoissa Asterin tunnisteet on myös hyvä säilyttää, mutta se ei ole pakollista.
0-osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteen eli lähteen sisältävät 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa. Ilman tunnistetta olevat 0-osakentät poistetaan poimituista tietueista.

Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, ISNI-tunnus säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Jos ulkomaisista kannoista poimitaan suomalaisia nimiä, ISNI-tunnus on suositeltavaa jättää 0-osakenttään, ellei nimessä ole sekaantumisen vaaraa esim. toisen samannimisen kanssa. Muut 0-osakentät poistetaan.

‡4 - Funktiokoodi,   ei käytetä!

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)

Juhlakirjojen kunnianosoituksen kohteena oleva henkilö tallennetaan 700-kenttään (RDA, luku 18.5.1; Hakutiedot, luku 21.34.6) roolinaan "teoksella kunnioitettu" (RDA, liite I). Jos omistuksen kohteena olevaa henkilöä käsitellään juhlakirjassa aiheena, häntä käsitellään samaan tapaan kuin muitakin aiheena olevia henkilöitä.

ESIMERKKI. Juha Janhusen ja Asko Parpolan toimittama kirja Remota relata: Essays on the History of Oriental Studies in Honour of Harry Halén/Ремота релата: сборник научных статей по истории востоковедения к шестидесятилетию Г. Т. Галена. Aiheena Harry Halén ja useita muita.

600 14 ‡a Halén, Harry, ‡d 1943- ‡0 (FIN11)000043174
Harry Halén aineiston kohdehenkilönä; aineisto käsittelee Halénia

700 1# ‡a Halén, Harry, ‡d 1943- ‡e teoksella kunnioitettu. ‡0 (FIN11)000043174
Harry Halén aineistoon liittyvänä henkilönä: aineisto on laadittu Halénin kunniaksi

Teosviittaus vai osakohde?

Kokoomateosten artikkeleiden tekijöistä ja nimekkeistä tehdään joissakin Voayger-tietokannoissa emoja ja osakohteita (jotka eivät näy Melindassa), joissakin tehdään sisällysluetteloita 505-kenttiin ja joissakin tekijä-nimeke -lisäkirjauksia 700-kenttiin (jotka näkyvät Melindassa). Suositusta parhaasta menettelytavasta ei anneta, mutta on syytä huomioida vaikutus RefWorksin käyttöön.

Kokoomateoksen sisältämästä artikkelista voi halutessaan tehdä valikoiden yksittäisen tekijä-nimeke-lisäkirjauksen. ‡a-osakentässä oleva muoto on yhteneväinen Asterissa mahdollisesti olevan muodon kanssa. Koska kyseessä on  analyyttinen kirjaus, tallennetaan kakkosindikaattorin arvoksi 2.

Esimerkki
245 00 ‡a
 Communities in translation and interpreting / ‡c edited by...
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Taivalkoski-Shilov, Kristiina, ‡d 1969- ‡t Introducing Communities in translation and interpreting.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Paloposki, Outi. ‡t Translators and the task of popular education : furthering knowledge in Finland in the 19th century.
Teos sisältää 9 artikkelia, joista vain kahdesta on tehty teosviittaus

245 00 ‡a Suomalaisen kirjallisuuden ABC : ‡b tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa / ‡c toimittaneet Mika Hallila & Łukasz Sommer.
505 20 ‡t Opiskelijoiden käännösantologia : kääntäminen kielen ja kirjallisuuden opiskelun osana ja kirjan tekemisen haasteet / ‡r Lenka Fárová, Viola Parente-Capková.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Fárová, Lenka. ‡t Opiskelijoiden käännösantologia : kääntäminen kielen ja kirjallisuuden opiskelun osana ja kirjan tekemisen haasteet.
700 12 ‡a Parente-Capková, Viola, ‡e kirjoittaja.
Teos sisältää 14 artikkelia, joista yhdestä on tehty teosviittaus. 

Teosten välisiä suhteita

Teos - Teos, lyhennelmä (RDA J.2.2 Johdannaisuhteet)

100 1# ‡a Porvali, Seppo, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Marokon Kauhu : ‡b muukalaislegioonasta Kollaan sankariksi /‡c Seppo Porvali.
300 ## ‡a 80 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 22 cm
700 1# ‡i Lyhennelmän  perustana (teos): ‡a Porvali, Seppo. ‡t Minä, Marokon Kauhu.

 Ja vastavuoroisesti

100 1# ‡a Porvali, Seppo, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Minä, Marokon Kauhu / ‡c Seppo Porvali.
300 ## ‡a 191 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm
700 1# ‡i Lyhennelmä (teos): ‡a Porvali, Seppo. ‡t Marokon Kauhu.

Teos - Teos, sisältää teoksen (RDA J.2.4 Osa-kokonaisuussuhde)

245 00 ‡a Suomen kirjallisuuden valiot. $n 4.
505 0# ‡a Kuun maisema / Waltari, Mika -- Havukka-ahon ajattelija / Huovinen, Veikko -- Manillaköysi / Meri, Veijo -- Juhannustanssit / Salama, Hannu -- Maa on syntinen laulu / Mukka, Timo K.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Waltari, Mika. ‡t Kuun maisema.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Huovinen, Veikko. ‡t Havukka-ahon ajattelija.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Meri, Veijo. ‡t Manillaköysi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Salama, Hannu. ‡t Juhannustanssit.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Mukka, Timo K. ‡t Maa on syntinen laulu.

Ekspressioiden välisiä suhteita

Ekspressio - Ekspressio, käännös (RDA J.3.2. Ekspression johdannaissuhteet)

041 1# ‡a fin $h eng
100 1# ‡a Smith, Adam, ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The theory of moral sentiments, ‡l suomi
245 10 ‡a Moraalituntojen teoria / ‡c Adam Smith.
700 1# ‡i Käännöksen perustana: ‡a Smith, Adam. ‡t Theory of moral sentiments.

Monia suhteita: teos-teos, lyhennelmä ; ekspressio-ekspressio, käännös

100 1# ‡a Burton, Richard, ‡c Sir, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Pyhiinvaellus arabin asussa / ‡c Sir Richard Burton ; suomentanut Ville-Juhani Sutinen.
700 1# ‡a Sutinen, Ville-Juhani, ‡e kääntäjä.
700 1# ‡i Lyhennelmän perustana (teos): ‡a Burton, Richard, ‡c Sir. ‡t Personal narrative of a pilgrimage to Al-Medinah and Meccah.
700 1# ‡i Käännöksen perustana: $a Burton, Richard, $c Sir. $t Personal narrative of a pilgrimage to Al-Medinah and Meccah, ‡l suomi.

 


710 - Lisäkirjaus - yhteisönnimi (T)

Tekijä-nimekelisäkirjaus; teosten välinen suhde lisäkirjaus ; RDA 19 - Yhteisö ; RDA 11 - yhteisöjen identifiointi ; RDA 18 - suhteen määritteet

Yhteisö tekijänä, ks RDA 19.2.1.1.1

Tiedonlähde: Asteri ja muut auktoriteettien tiedonlähteet, muut mahdolliset merkinnät aineistossa, hakuteokset

Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Yhteisön tyyppi

1. indikaattori - Nimikirjauksen muoto

 • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
 • 1 - Hallintoalueen nimi
 • 2 - Nimen osien järjestys suora

2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi

 • # - Tieto puuttuu
 • 2 - Analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.

Osakenttäjärjestys: ‡a Yhteisön nimi (Lisäys). ‡b Alayksikkö ‡n (Kokouksen numero : ‡d Aika : ‡c Paikka : ‡g Muut tiedot), e Funktiotermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. Artikkeli jätetään pois (katso liite C ), paitsi jos nimi aakkostetaan sen mukaan (esimerkiksi yhteisön nimi, johon sisältyy artikkelilla alkava henkilön- tai paikannimi).

Esimerkkejä
710 2# ‡a Itä-Suomen yliopisto.
710 2# ‡a Keuruun lukio.
710 2# ‡a Suomen Akatemia.
710 2# ‡a Suomen Pankki.
710 2# ‡a Suomen Punainen Risti.
710 2# ‡a Åbo Akademi.

RDA A.39 Yhteisöjen nimet (suomen kieli)

Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

Kun kysymyksessä on valtionhallinnon hierarkinen suhde, valtio tallennetaan ‡a-osakenttään. 

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella. Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

‡e - Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä.  Käytettäviä funktioita löytyy Metatietosanastosta.

Funktiot merkitään luettelointikielisinä kokonaisina sanoina.

Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä funktioita saa käyttää.

0 - 0-osakentät Asterin henkilön- ja yhteisönnimissä linkkaavat auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta! Paikallistietokannoissa Asterin tunnisteet on myös hyvä säilyttää, mutta se ei ole pakollista.
0-osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteen eli lähteen sisältävät 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa. Ilman tunnistetta olevat 0-osakentät poistetaan poimituista tietueista.

Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, ISNI-tunnus säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Jos ulkomaisista kannoista poimitaan suomalaisia nimiä, ISNI-tunnus on suositeltavaa jättää 0-osakenttään, ellei nimessä ole sekaantumisen vaaraa esim. toisen samannimisen kanssa. Muut 0-osakentät poistetaan.

 

‡4 - Funktiokoodi, ei käytetä Melinda-luetteloinnissa. 

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)

Esimerkkejä
710 2#
‡a Alija 2000 (yhdistys)
710 2# ‡a Nokia (yhtiö)
710 1# ‡a Nokian kaupunki.
710 1# ‡a Nokian kaupunki. ‡b Kulttuurilautakunta.
710 1# ‡a Suomi. ‡b Eduskunta.

 


711 - Lisäkirjaus - kokouksen nimi (T)

Kenttää 711 käytetään kokousten ym. ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

Yhteisö tekijänä, ks RDA 19.2.1.1.1 

Lisäkirjaus kokouksen nimestä tehdään ainakin seuraavissa tapauksissa:

 • päänimeke tai rinnakkaisnimeke on yleisnimeke
 • kokouksen nimi tai kokouksen nimen lyhenne sisältyy päänimekkeeseen

Indikaattorit:

1. indikaattori  - Nimikirjauksen muoto

 • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
 • 1 - Hallintoalueen nimi
 • 2 - Nimen osien järjestys suora

2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi

 • # - Tieto puuttuu
 • 2 - Analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.

‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)720 - Lisäkirjaus - kontrolloimaton nimi (T)

MARC 21 -konversiossa siirrettiin 550 kentästä kenttään 720 sellaisia tekijyyteen liittyviä nimiä, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

Kenttään voidaan merkitä tekijän tai julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

Kenttää käytetään vain Fennican sarja-aineiston ISSN-toiminnassa. Muussa kuvailussa auktorisoimattomatkin nimet merkitään kenttiin 700/710.

 


730 - Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke (T)

teosten välinen suhde ; ekspressioiden välinen suhde ; manifestaatioon sisältyvä teos/ekspressio ; Teos - Teos, lyhennelmä (RDA J.2.2 Johdannaisuhteet)
 
Kenttää 730 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista. Jos teoksella on tekijä, creator (1XX-kenttä), tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 700 ja tarvittaessa nimekelisäkirjaus 740 kenttään. Myös tekijättömään teokseen voidaan viitata, vaikka kuvailtavalla teoksella olisi tekijä.

Esimerkki: suomenkielinen teos Superruokaa helposti ja herkullisesti ei ole suora käännös, vaan perustuu tähän teokseen

041 1# ‡a fin ‡h eng
245 00 ‡a Superruokaa helposti ja herkullisesti / ‡c suomennos: Jade Haapasalo, Terhi Vartia ; toimitus: Soili Jääskeläinen.

730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Superfoods supereasy.

Esimerkki: Lyhennelmä alkuperäisestä teoksesta
Julkaisua ei merkitä käännökseksi silloin kun kyseessä ei ole suora käännös, vaan mukaelma, lyhennelmä alkuperäisestä teoksesta (sivumäärä poikkeaa reilusti alkuperäisestä)

041 0# ‡a fin
245 00 ‡a Työhön : ‡b ohjaajan käsikirja / ‡c toim. Merja Mäkitalo, Mikael Saarinen.
700 1# ‡a Mäkitalo, Merja, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Saarinen, Mikael, ‡e toimittaja.
730 0# ‡i Lyhennelmän perustana (teos): ‡a Jobs : a manual for teaching people.

Esimerkki: Anonyymit teokset (esim. pyhät kirjat), analyyttinen kirjaus

245 00 ‡a Jeremian kirja ; ‡b Jesajan kirja : käännösehdotus.
730 02 ‡a Raamattu. ‡p Jeremian kirja.
730 02 ‡a Raamattu. ‡p Jesajan kirja.

Vaihtoehtoinen kuvailu:

245 00 ‡a Jeremian kirja ; ‡b Jesajan kirja : käännösehdotus.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Jeremian kirja.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Jesajan kirja.

2. indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen). 

Esimerkki: Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen ja johdannaissuhde toiseen teokseen
Lastenversio Raamatusta tallennetaan kenttään 730 ja alkuperäisen teoksen nimeke kenttään 240. Luettelointiratkaisu riippuu siitä, missä määrin kuvailun kohteen sisältönä on lastenversio Raamatusta 

041 1# ‡a fin ‡h eng
100 1# ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja.
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
700 1‡a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja.
700 1# ‡a Pöntinen, Mervi, ‡e kääntäjä.
730 0# ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu

Tarvittaessa merkitään myös muita elementtejä soveltuviin osakenttiinsä erottamaan auktorisoitu hakutieto muista hakutiedoista.740 - Lisäkirjaus - kontrolloimaton nimeke (T)

Kenttään merkitään kuvailtuun teokseen sisältyvien osien tai teosten analyyttiset nimekelisäkirjaukset, kuten 505-kentän nimekkeet ja yhteisnimekkeettömän teoksen nimekkeet.

100 1 # ‡a Gavalda, Anna, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Ihanaa elämää /  ‡c Anna Gavalda ; suomentanut Lotta Toivanen.
250 ## ‡a Yhteisniteen ensimmäinen painos.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Gummerus, ‡c [2016]
264 #3 ‡a  Tanska : ‡b Nørhaven, ‡c 2016
300 ## 483 sivua ; ‡c 18 cm
336 ## ‡a  teksti ‡b txt   ‡2 rdacontent
337 ## ‡a  käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2  rdacarrier
505 0# ‡a Lempi ei ole leikin asia - - Parempaa elämää.
700 1 # ‡a Toivanen, Lotta, ‡d 1965-  ‡e kääntäjä.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Billie, ‡l  suomi
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Vie en mieux, ‡l suomi
740 02 ‡a Lempi ei ole leikin asia.
740 02 ‡a Parempaa elämää.

2. indikaattorin arvo on 2 = Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen).751 - Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi (T)

 


752 - Lisäkirjaus - hierarkkinen paikan nimi (T)

 


753 - järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat (T)

 


754 - Lisäkirjaus - taksonominen tunnistus (T)

 


 • No labels

6 Comments

 1. Anonymous

  Kentän 700 esimerkissä virheellisiä tyhjämerkkejä:

  Osakenttäjärjestys: ‡a  Henkilönnimi , ‡c  Muut lisäykset  ‡q  (Henkilönnimen täydellisempi muoto) , ‡d  Aikamääreet , ‡e  Funktiotermi . ‡0  Auktoriteettitietueen kontrollinumero  

 2. Kiitos huomiosta! Nyt pitäisi olla oikein.

 3. Anonymous

  100-kentässä on suhdetta kuvaaville termien järjestyksille näin: "Osakenttää toistetaan, kun henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä. Suhteen määritteet merkitään teos/ekspressio/manifestaatio/kappale-järjestyksessä, eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta teokseen ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta kappaleeseen. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite.2

   Päteeköhän tämä sama myös 700-kenttään? Jos näin, voisiko tämä ohje olla myös 700-kentän ohjeistuksessa?

   

 4. Samat säännöt pätevät molemmissa kentissä.

 5. Anonymous

  Kentän 710 esimerkeissä osassa on piste yhteisönimen perässä ja osassa ei. Tuleeko piste aina?

  1. Loppupisteet lisätty. Loppupistemerkkejä ovat

   .  )  ]  "  ?  !  -

   Esimerkiksi kenttiä $4 tai $5 ei huomioida loppupistemerkkiä käytettäessä.