RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

05X-08X Luokituskentät#050 05X-08X Luokituskentät#051 05X-08X Luokituskentät#052 05X-08X Luokituskentät#055 05X-08X Luokituskentät#060 05X-08X Luokituskentät#061 05X-08X Luokituskentät#066 070 05X-08X Luokituskentät#071 05X-08X Luokituskentät#072 05X-08X Luokituskentät#074 05X-08X Luokituskentät#080 05X-08X Luokituskentät#082 05X-08X Luokituskentät#083 05X-08X Luokituskentät#084 05X-08X Luokituskentät#085 05X-08X Luokituskentät#086 05X-08X Luokituskentät#088 05X-08X Luokituskentät#090-099050 - Library of Congress -luokitus (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta.

1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1)

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osakenttä ‡a LC-luokka

Esimerkki

050 #4 ‡a NB933.F44


051 - Library of Congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta (T)052 - Maantieteellinen luokitus (T)055 - Kanadalaisten kirjastojen luokitukset (T)060 - National Library of Medicine -luokitus (T)061 - National Library of Medicine, tiedot kappaleesta (T)066 - Merkistöt (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. 070 - National Agricultural Library -luokitus (T)071 - National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)072 - Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kokoelmakartan aihealueryhmät vuodelta 2008:
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/opasteet/Aihealueet.pdf

1. indik. Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osakentät
‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

SIMERKKI
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaa074 - U.S. Government Printing Office kappalenumero (T)080 - Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

Sisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka aikaisemmin niin ei ole tehty. Ohjeet merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa.

1. indikaattori:

  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Täysi laitos
  • 1 - Lyhennetty laitos

Osakenttä ‡a UDK-luokka
Painoksen tunnistetiedot ‡2

Esimerkkejä

080 1# ‡a 021 ‡2 2018

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989082 - Deweyn luokitus, DDC (T)083 - Deweyn luokitus, lisäluokka (T)084 - Muu luokitus (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

Luokituskoodien täydellinen lista on sivulla Classification scheme source codes

Osakentässä ‡2 käytettäviä tavallisimpia luokituskoodeja:

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus (ei enää käytössä, poistettu Melindan tietueista 2021)
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.

Esimerkkejä

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

084 ## ‡a Sib Mc4.13 ‡2 siblcs

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatkl085 - Synteettisen luokituksen rakenne (T)086 - Virallisjulkaisujen luokitus (T)088 - Raporttinumero (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään  027  (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero)

088 ## ‡a RIL-248-2013
245 00 ‡a NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen.
490 1# ‡a RIL,  ‡x 0356-9403 ;  ‡v 248-2013


090-099 - Kirjastokohtaiset luokituskentät

Kirjastokohtaiset luokituskentät

  • No labels