RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

536 538 540 541 542 544 545 546 547 550 552 555 556 561 562 563 565 567 579 580 581 583 584 585 586 588 59x


536 - Huomautus rahoituksesta (T)

 


538 - Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. aineiston käyttöön.
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.
RDA Toolkit 3.20.1.3: Vaihtoehto: Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat aineistossa. Tämänhetkisen suomalaisen linjauksen mukaan vaihtoehto on käytössä.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Laitteisto- ja järjestelmävaatimukset

Esimerkkejä
245 00 ‡a Microsoft Windows 7 Professional.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM ; ‡c 12 cm
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
538 ## ‡a Tietokone, jossa on 64-bittinen suoritin, DVD-asema sekä monitori.

 


540 - Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) (ohje päivitetty 2/2019)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.

Esimerkkejä

506 1# ‡a Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ‡f Online access with authorization ‡2 star
506 1# ‡a
Students, faculty and staff of the University of Turku. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡c Turun yliopiston  lisenssi  ‡u https://utuguides.fi/c.php?g=93742&p=4757384

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡3 Edilex  ‡c FinElib lisenssi ‡u http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Edilex

 


541 - Huomautus hankintalähteestä (T)

 


542 - Huomautus tekijänoikeudesta (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.

 


544 - Huomautus muun arkistoaineiston sijainnista (T)

 


545 - Huomautus elämäkerrasta tai historiasta (T)

 


546 - Huomautus kielistä (T)

Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti ; RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen

Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai  kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

Esimerkkejä

546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.

041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Suomeksi; osa tekstistä ruotsiksi.
Artikkelikokoelma, jossa yksi tai muutama osa muulla kuin julkaisun pääkielellä

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus kielestä

‡b – Tietoja aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä jne. (T)

Osakenttään voidaan merkitä tieto esim. siitä, onko aineisto kirjoitettu kyrillisin vai latinalaisin aakkosin.

Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin seuraavista termeistä: viivastonuottikirjoitus, tabulatuuri, mensuraalinuottikirjoitus, graafinen nuottikirjoitus, kirjainnuottikirjoitus, neumikirjoitus, numeronotaatio, solmisaatio, tonic sol-fa

Esimerkkejä
546 ## ‡b Fraktuura.
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat

546 ## ‡3 Tekstiliite ‡a Sanat: suomi.547 - Huomautus aikaisemmista nimekkeistä (T)

 


550 - Huomautus julkaisijasta (T)

 


552 - Huomautus yksiköistä ja ominaisuuksista (T)

 


555 - Huomautus kumuloituvasta hakemistosta tai haun apuvälineistä (T)

 


556 - Huomautus dokumentaatiotiedoista (T)

 


561 - Huomautus omistushistoriasta (T)

Jos tämä kenttä tallennetaan Melindaan, siihen on aina merkittävä osakenttä 5, jossa on oman kirjaston ISIL-tunnus.

 


562 - Huomautus kopioiden ja versioiden tunnistamisesta (T)

 


563 - Huomautus sidoksesta (T)

Jos julkaisussa ei ole ISBN-tunnusta tai vastaavaa muuta tunnusta, sidosasu merkitään tähän kenttään.

Esimerkkejä
563 ## ‡a Sidottu.
563 ## ‡a Nidottu.

 


565 - Huomautus tapaustiedoston ominaisuuksista (T)

 


567 - Huomautus metodologiasta (T)

Ensimmäinen indikaattori # = Metodologia
Ensimmäinen indikaattori 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta
Toinen indikaattori = määrittelemätön
Suositus: Ensimmäinen indikaattori #

‡a - huomautus metodologiasta
‡b - tutkimusmenetelmää kuvaava kontrolloidun asiasanaston termi
‡2 - termin lähde

Tutkimusmenetelmä voidaan tallentaa

(1a) ensisijaisesti tutkimusmenetelmää mahdollisimman täsmällisesti kuvaavalla yhdellä tai useammalla kontrolloidun asiasanaston asiasanalla (esimerkiksi YSOn "aikasarja-analyysi", "bayesilainen menetelmä", "kvalitatiivinen analyysi", "kvalitatiivinen tutkimus", "narratiivinen tutkimus", "Schenker-analyysi"; sanastosta puuttuvia tutkimusmenetelmiä voi ehdottaa lisättäväksi sanastoon YSOn käsite-ehdotuslomakkeella (http://ehdotus.finto.fi/),

(1b) toissijaisesti suorana lainauksena tutkimuksen tiivistelmästä (esimerkiksi "Study utilized a stratified, multistate sampling procedure in three stages: (1) sampling points were selected; (2) households were selected within each sampling point; and (3) individuals were selected within each household. Further sampling information can be found in the codebook."), ja/tai

(2) asiasanaketjun tutkimusmenetelmän määrittävänä lisämääreenä niissä sanastoissa, joita ketjutetaan.

Esimerkkejä:

567 ## ‡b  tapaustutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

 


X 579 - tilastointimerkintä - Voyager-kenttä (ET)

Käytä ISIL-tunnusta 040$a-osakentässä.

Tatä kenttää käytettiin vuoden 2016 asti primaariluetteloinnin laskentaan.580 - Huomautus linkitysten monitahoisuudesta (T)

 


581 - Huomautus julkaisusta, joka koskee kuvailtavaa aineistoa (T)

 


583 - Huomautus toimenpiteistä (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

Esimerkkejä
583 ## ‡a Digitoitu 27.9.2008.
583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.

Käytetään Melindassa automaattisesti yhdistetyissä tuplissa seuraavassa muodossa:

583 ## ‡a MERGED FROM (FI-MELINDA)005230561 + (FI-MELINDA)000722137 ‡c 2015-06-03T16:18:35+03:00 ‡5 MELINDA

Fennica merkitsee kenttään omia huomautuksiaan kuvailun ja vapaakappaleiden vastaanoton työvaiheista.

583 ## ‡a SAATU 4 KPL. ‡5 FENNI
583 ## ‡a PUUTELUETT.,KT. ‡5 FENNI

 


584 - Huomautus kasvusta ja käytön määrästä (T)

 


585 - Huomautus näyttelystä (T)

 


586 - Huomautus palkinnosta (T)

Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

Esimerkki
586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009

 


588 - Kuvailun perusta (T)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori            

  • # - Tieto puuttuu               

  • 0 - Kuvailun lähde               

  • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero               

 • Toinen - Määrittelemätön            

  • # - Määrittelemätön

Yliopisto- ja AMK-kirjastojen MARC 21 konversiossa tieto kuvailun perustasta konvertoitiin kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Lokakuussa 2009 formaattiin lisättiin kenttä 588, joka on sen jälkeen käytössä.

Sarja-aineistossa ja päivittyvässä aineistossa on syytä tehdä huomautus kuvailuajankohdasta ja versiosta/numerosta.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeen tiedonlähteestä

Esimerkkejä
588 0# ‡a
Nimeke kannesta.
588 1# ‡a Versio 21.10.1999.

 


59X - Paikalliset huomautukset

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599. Kaikille Voyager-kirjastoille yhteinen käyttötarkoitus on kentillä 591 ja 595, ks. alla. Selvästi kirjasto- ja/tai tietokantakohtaisiin huomautuksiin lisätään oman kirjaston ISIL-tunnus osakenttään ‡5.

 


590 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.591 - Julkaisuluettelo - Voyager-kenttä (ohje päivitetty 2/2019)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Vastuualuekoodi/laitostunnus (T)
‡b - Julkaisun tekijä/t (T )
‡c - Projektitunnus/-tunnukset (T)
‡d - AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T)
‡e - Impact-arvo (T)
‡f - Koulutusala (T)
‡g - Henkilökuntakoodi (T)
‡h - Yleinen huomautus (T)
‡i - Tieteenalaluokitus (T)
‡j - Julkaisuluetteloviite (T)
‡k - Reference of publication list (T)
‡m - Open access -koodi (T)

Kentän ohjeena käytetään OKM:n julkaisua Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja (päivittyy vuosittain). Tieteenalaluokituksina voidaan käyttää Tilastokeskuksen tieteenalaluokitusta.  Suositellaan, että luetteloitaessa julkaisuluettelotietueita kokoelmatietokantoihin, kaikki julkaisuluetteloa koskevat tiedot tallennetaan kenttään 591.592 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.593 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.594 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.595 - Lisäpainostiedot - Voyager-kenttä

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Tämän kentän käytön sijasta kirjastokohtaiset lisäpainokset voidaan merkitä varastotietoihin.596 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.597 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.598 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.599 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri Voyager-tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin. • No labels