RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

536-59X Huomautuskentät#536 536-59X Huomautuskentät#538 536-59X Huomautuskentät#540 536-59X Huomautuskentät#541 536-59X Huomautuskentät#542 536-59X Huomautuskentät#544 536-59X Huomautuskentät#545 536-59X Huomautuskentät#546 536-59X Huomautuskentät#547 536-59X Huomautuskentät#550 536-59X Huomautuskentät#552 536-59X Huomautuskentät#555 536-59X Huomautuskentät#556 536-59X Huomautuskentät#561 536-59X Huomautuskentät#562 536-59X Huomautuskentät#563 536-59X Huomautuskentät#565 536-59X Huomautuskentät#567 536-59X Huomautuskentät#579 536-59X Huomautuskentät#580 536-59X Huomautuskentät#581 536-59X Huomautuskentät#583 536-59X Huomautuskentät#584 536-59X Huomautuskentät#585 536-59X Huomautuskentät#586 536-59X Huomautuskentät#588 536-59X Huomautuskentät#59X


536 - Huomautus rahoituksesta (T)538 - Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. aineiston käyttöön. Tavanomaisia ja ilmeisiä vaatimuksia ei merkitä, esimerkiksi erilaiset lukijat (PDF, EBOOK, MOBI).
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.
RDA Toolkit 3.20.1.3: Vaihtoehto: Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat aineistossa. Tämänhetkisen suomalaisen linjauksen mukaan vaihtoehto on käytössä.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Laitteisto- ja järjestelmävaatimukset

Esimerkki. Tekstiä sisältävä verkkoaineisto, tiedostomuotona PDF, EBOOK, MOBI, HTML jne. 538-kenttää ei merkitä
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Acrobat Reader.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary-lukuohjelma.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, lukuohjelma
EI: 538 ## ‡a World Wide Web.

Esimerkki
245 00 ‡a Microsoft Windows 7 Professional.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM ; ‡c 12 cm
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
538 ## ‡a Tietokone, jossa on 64-bittinen suoritin, DVD-asema sekä monitori.540 - Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) (ohje päivitetty 2/2019)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.niissä

Yksittäistä organisaatiota koskevat käyttöehdot ja lisenssit merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään vain vapaasti verkossa olevien julkaisujen lisenssit tai rajoittavat lisenssit silloin kun ne ovat voimassa kaikille organisaatioille. Poikkeus vapaakappaleaineisto, niissä käytössä merkintä ‡5 FI-Vapaa

ESIMERKKI

506 1# ‡a Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
506 1# ‡a Students, faculty and staff of the University of Turku. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
540 ## ‡c Turun yliopiston  lisenssi  ‡u https://utuguides.fi/c.php?g=93742&p=4757384 ‡5 FI-T

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡3 Edilex ‡c FinElib lisenssi ‡u http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/Edilex ‡5 FI-T
541 - Huomautus hankintalähteestä (T)542 - Huomautus tekijänoikeudesta (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.544 - Huomautus muun arkistoaineiston sijainnista (T)545 - Huomautus elämäkerrasta tai historiasta (T)546 - Huomautus kielistä (T)

Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti ; RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen

Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai  kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

Esimerkkejä

546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.


546 ## ‡a Teksti pääosin ruotsiksi.
Julkaisun teksti pääosin muulla kuin kuvailussa ilmenevällä kielellä
041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Teksti suomeksi ja ruotsiksi.
Nimeke vain yhdellä kielellä, mutta teksti kokonaisuudessaan myös muulla kielellä

041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Suomeksi; osa tekstistä ruotsiksi.
Artikkelikokoelma, jossa yksi tai muutama osa muulla kuin julkaisun pääkielellä

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus kielestä

‡b – Tietoja aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä jne. (T)

Osakenttään voidaan merkitä tieto esim. siitä, onko aineisto kirjoitettu kyrillisin vai latinalaisin aakkosin.

Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin seuraavista termeistä: viivastonuottikirjoitus, tabulatuuri, mensuraalinuottikirjoitus, graafinen nuottikirjoitus, kirjainnuottikirjoitus, neumikirjoitus, numeronotaatio, solmisaatio, tonic sol-fa

Esimerkkejä
546 ## ‡b Fraktuura.
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat

546 ## ‡3 Tekstiliite ‡a Sanat: suomi.547 - Huomautus aikaisemmista nimekkeistä (T)550 - Huomautus julkaisijasta (T)552 - Huomautus yksiköistä ja ominaisuuksista (T)555 - Huomautus kumuloituvasta hakemistosta tai haun apuvälineistä (T)556 - Huomautus dokumentaatiotiedoista (T)561 - Huomautus omistushistoriasta (T)

Jos tämä kenttä tallennetaan Melindaan, siihen on aina merkittävä osakenttä 5, jossa on oman kirjaston ISIL-tunnus.562 - Huomautus kopioiden ja versioiden tunnistamisesta (T)563 - Huomautus sidoksesta (T)

Jos julkaisussa ei ole ISBN-tunnusta tai vastaavaa muuta tunnusta, sidosasu merkitään tähän kenttään.

Esimerkkejä
563 ## ‡a Sidottu.
563 ## ‡a Nidottu.565 - Huomautus tapaustiedoston ominaisuuksista (T)567 - Huomautus metodologiasta (T)

Ensimmäinen indikaattori # = Metodologia
Ensimmäinen indikaattori 8 = Vakionäyttöä ei muodosteta
Toinen indikaattori = määrittelemätön
Suositus: Ensimmäinen indikaattori #

‡a - huomautus metodologiasta
‡b - tutkimusmenetelmää kuvaava kontrolloidun asiasanaston termi
‡2 - termin lähde

Tutkimusmenetelmä voidaan tallentaa

(1a) ensisijaisesti tutkimusmenetelmää mahdollisimman täsmällisesti kuvaavalla yhdellä tai useammalla kontrolloidun asiasanaston asiasanalla (esimerkiksi YSOn "aikasarja-analyysi", "bayesilainen menetelmä", "kvalitatiivinen analyysi", "kvalitatiivinen tutkimus", "narratiivinen tutkimus", "Schenker-analyysi"; sanastosta puuttuvia tutkimusmenetelmiä voi ehdottaa lisättäväksi sanastoon YSOn käsite-ehdotuslomakkeella (http://ehdotus.finto.fi/),

(1b) toissijaisesti suorana lainauksena tutkimuksen tiivistelmästä (esimerkiksi "Study utilized a stratified, multistate sampling procedure in three stages: (1) sampling points were selected; (2) households were selected within each sampling point; and (3) individuals were selected within each household. Further sampling information can be found in the codebook."), ja/tai

(2) asiasanaketjun tutkimusmenetelmän määrittävänä lisämääreenä niissä sanastoissa, joita ketjutetaan.

Esimerkkejä:

567 ## ‡b  tapaustutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982X 579 - tilastointimerkintä - Voyager-kenttä (ET)

Käytä ISIL-tunnusta 040$a-osakentässä.

Tatä kenttää käytettiin vuoden 2016 asti primaariluetteloinnin laskentaan.580 - Huomautus linkitysten monitahoisuudesta (T)581 - Huomautus julkaisusta, joka koskee kuvailtavaa aineistoa (T)583 - Huomautus toimenpiteistä (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

Esimerkkejä
583 ## ‡a Digitoitu 27.9.2008.
583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.

Käytetään Melindassa automaattisesti yhdistetyissä tuplissa seuraavassa muodossa:

583 ## ‡a MERGED FROM (FI-MELINDA)005230561 + (FI-MELINDA)000722137 ‡c 2015-06-03T16:18:35+03:00 ‡5 MELINDA

Fennica merkitsee kenttään omia huomautuksiaan kuvailun ja vapaakappaleiden vastaanoton työvaiheista.

583 ## ‡a SAATU 4 KPL. ‡5 FENNI
583 ## ‡a PUUTELUETT.,KT. ‡5 FENNI584 - Huomautus kasvusta ja käytön määrästä (T)585 - Huomautus näyttelystä (T)586 - Huomautus palkinnosta (T)

Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

Esimerkki
586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009588 - Kuvailun perusta (T)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori            

  • # - Tieto puuttuu               

  • 0 - Kuvailun lähde               

  • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero               

 • Toinen - Määrittelemätön            

  • # - Määrittelemätön

Yliopisto- ja AMK-kirjastojen MARC 21 konversiossa tieto kuvailun perustasta konvertoitiin kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Lokakuussa 2009 formaattiin lisättiin kenttä 588, joka on sen jälkeen käytössä.

Sarja-aineistossa ja päivittyvässä aineistossa on syytä tehdä huomautus kuvailuajankohdasta ja versiosta/numerosta.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeen tiedonlähteestä

ESIMERKKI
588 0# ‡a Nimeke kannesta.
588 1# ‡a Versio 21.10.1999.

Verkkoaineistot

588-kenttää on käytettävä sellaisessa verkkoaineistossa, joka on suomalaisen julkaisijan julkaisema, pois lukien ne opinnäytteet joissa ei ole ISBN-tunnusta. Sisäänheittosivua ei käytetä ensisijaisena tiedonlähteenä.

Jos kuvailtava aineisto on "kirjamuotoinen" (yksi tai useampi tiedosto, joka vastaa muodoltaan painettua, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa)

 • käytetään ilmaisua: ... nimeke PDF/EPUB/HTML/tms-nimiö/kansisivulta ...
 • jos "kirjamuotoisesta" aineistosta puuttuu kansisivu ja ensimmäistä sivua käytetään päänimekkeen tiedonlähteenä, niin 588-kenttään merkitään tiedonlähteeksi nimiösivu.

Jos kuvailtava aineisto ei ole "kirjamuotoinen"

 • käytetään ilmaisua: ... nimeke HTML/tms-näytöltä

Jos kuvailu perustuu yhteen verkkoaineistoon, yhdistä yhdeksi huomautukseksi kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

ESIMERKKI
588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos kuvailu perustuu moniosaisen aineiston osaan, yhdistä yhdeksi huomautukseksi käytetty osa, kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

ESIMERKKI
588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke 2. osan PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

588-kenttää pitäisi käyttää kun tehdään ensimmäistä kuvailua. Merkintä auttaa seuraavaa kuvailijaa kun hän lisää toisen tiedostomuodon tietoja kuvailuun eikä tietueessa olevia tietoja löydy hänen versiostaan (esimerkiksi alkuperäinen kuvailu on tehty PDF-tiedostosta, merkitty sivut 300-kenttään; HTML-muodosta sivuja ei voi laskea). Myöhemmästä HTML-kuvailusta voidaan lisätä tietoja alkuperäiseen kuvailuun – sikäli, kun ne eivät ole ristiriidassa alkuperäisen kuvailun kanssa. Esimerkiksi myöhemmästä HTML-muodosta voidaan lisätä kuvailuun ISBN-tunnus 020-kenttään ilman että sen pitäisi muuttaa alkuperäistä kuvailua mitenkään muuten. Jos vanhasta kuvailuista puuttuu 588-kenttä, niin päivittämisen kanssa on syytä olla tarkka; takautuvasti kuvailuun kannattaa lisätä puuttuva 588-kenttä vain silloin, jos ydinelementtejä joudutaan lisäämään tai muokkaamaan aineiston ollessa tiedonlähde.

ESIMERKKI

Monografia
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Helda, katsottu 25.1.2021).

Päivittyvä aineisto
588 ## ‡a Kuvailun perustana 25.1.2021 katsottu sisältö.

Sarja-aineisto
588 ## ‡a Kuvailun perustana: Volume 1, Issue 1 (September 2012); nimeke lehden kotisivulta (kustantajan verkkosivu, katsottu 16.5.2012)
588 ## $a Kuvailun perustana: Volume 16, issue 1 (2012); nimeke PDF-artikkelin juoksevasta nimekkeestä (Tandfonline.com verkkosivu, katsottu 19.5.2012)

Jos sarja-aineiston kuvailua tarkistetaan, voidaan lisätä merkintä:
588 1# ‡a Kuvailua tarkistettu numerosta: 2017, 6.59X - Paikalliset huomautukset

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599. Kaikille Voyager-kirjastoille yhteinen käyttötarkoitus on kentillä 591 ja 595, ks. alla.
Melida-kuvailussa kirjasto- ja/tai tietokantakohtaisiin huomautuksiin on lisättävä aina osakenttä ‡5, johon merkitään oman kirjaston ISIL-tunnus tai tietokantatunnus.590 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.591 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.

Voyager-kirjastot - Julkaisuluettelo - (ohje päivitetty 2/2019)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Vastuualuekoodi/laitostunnus (T)
‡b - Julkaisun tekijä/t (T )
‡c - Projektitunnus/-tunnukset (T)
‡d - AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T)
‡e - Impact-arvo (T)
‡f - Koulutusala (T)
‡g - Henkilökuntakoodi (T)
‡h - Yleinen huomautus (T)
‡i - Tieteenalaluokitus (T)
‡j - Julkaisuluetteloviite (T)
‡k - Reference of publication list (T)
‡m - Open access -koodi (T)

Kentän ohjeena käytetään OKM:n julkaisua Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja (päivittyy vuosittain). Tieteenalaluokituksina voidaan käyttää Tilastokeskuksen tieteenalaluokitustaSuositellaan, että luetteloitaessa julkaisuluettelotietueita kokoelmatietokantoihin, kaikki julkaisuluetteloa koskevat tiedot tallennetaan kenttään 591.592 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.593 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.594 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.595 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.

Voyager-kirjastot - Lisäpainostiedot

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Tämän kentän käytön sijasta kirjastokohtaiset lisäpainokset voidaan merkitä varastotietoihin.596 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.597 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.598 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.599 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin. • No labels